26.08.2014r.

KOSZTY SEZONU GRZEWCZEGO 2013/2014 ROZLICZONE

Prezentujemy dzisiaj końcowe wyniki rozliczenia kosztów ciepła za miniony sezon grzewczy. Indywidualne rozliczenie wyników w  lokalach, przeprowadzone przez METRONĘ i firmę UNITOL (dla 269 lokali) , dotarły już do mieszkańców. Uzyskane, dobre wyniki, pomimo wzrostu cen u producenta, który nastąpił z dniem 1 stycznia br., pozwalają na pozostawienie minimalnych zaliczek na kolejny sezon grzewczy, na dotychczasowym poziomie (2,10 zł/m2 p.uż. lokalu).

1. W minionym sezonie grzewczym, już po raz dwudziesty, rozliczaliśmy koszty zakupu ciepła do poszczególnych lokali przez podzielniki. Poza systemem podzielników pozostaje  9 budynków typu Czerskiego (na os. Sikorskiego i Żeromskiego) gdzie przed montażem podzielników niezbędna jest kosztowna modernizacja wewnętrznych instalacji grzejnych, na którą w chwili obecnej nie ma zgody mieszkańców. Miniony sezon grzewczy był długim okresem trwającym od 25 września 2013 do 18 kwietnia br.

W czasie trwania sezonu grzewczego z dniem 1 stycznia br. wzrosty ceny zakupu ciepła (ponad 10%). Dlatego z tym terminem zostały u nas podniesione o 5% zaliczki na poczet zakupu ciepła w lokalach.

2. W sezonie grzewczym 2013/2014 zakupiliśmy ciepło na cele grzewcze za kwotę
5,711 mln. zł. ( w opłacie zmiennej), z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł 5,211mln. zł, zaś w budynkach bez podzielników 0,500 mln. zł. Zestawienie uzyskanych wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami przedstawia poniższa tabela:

Lp

 

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/32014

6:5/ %

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

2.

3.

4.

Koszt zakupu /mln.zł./

Zaliczki wniesione

Nadpłaty

Wskaźnik nadpłat (oszczędności)

5,599

 

5,679

0,080

1,4%

5,467

 

5,977

0,510

9,3%

5,948

 

6,242

0,294

4,9%

5,711

 

6,982

1,129

16,1%

96,02 %

 

111,8 %

384,0 %

328,6 %

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu ciepła minionego sezonu były o 3,98 % niższe od sezonu poprzedniego (pomimo 10% podwyżki w trakcie jego trwania), zaś zaliczki wyższe o 11,1%. Przyniosło to 16,1%-owe „oszczędności”.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie budynków bez systemu regulacji, osiem budynków uzyskało dodatnie saldo z rozliczenia, a dwa niewielki minus, a łączny dodatni bilans tych budynków wyniósł  64,709 tys. zł.

Z kolei w grupie 6502 lokali mieszkalnych oprzyrządowanych w podzielniki 5309 uzyskało nadpłatę (w poprzednim sezonie było 3989) i wyniosła ona 1,371 mln. zł., zaś
w 1193 lokalach (w 2013r. było 2452) ich użytkownicy mieli ujemny wynik rozliczenia
w wysokości 0,242 mln. zł. Wynik per saldo wyniósł zatem  1,129 mln. zł.

Gdyby chcieć wskazać budynki ponadprzeciętne w oszczędzaniu ciepła to w 6-ciu nieruchomościach (Al.Partyzantów 11/13 i przy ul. Spółdzielczej 58, 60, 62, 64 i 66) nie wystąpił obowiązek dopłaty w żadnym lokalu, zaś w 9-ciu innych budynkach dopłacali użytkownicy z jednego lokalu w nieruchomości.

Ze 150-ciu budynków wyposażonych w podzielniki, ujemne saldo rozliczenia miały jedynie trzy budynki (ul. Nietrzebki 12, ul. Spółdzielcza 48 i ul. Dekerta 15). Informujemy, że założone poziomy zaliczek ze wszystkich budynków, były wystarczające dla pokrycia kosztów, bez potrzeby przedłużenia okresu ich wnoszenia, jak to było w roku ubiegłym.

W pozostałych 147-u budynkach saldo rozliczeniowe było dodatnie.

Przy czym największą ilość lokali z nadpłatą miały budynki (w nawiasie wielkość nadpłaty)

- bud. ul. Partyzantów 11/13 - 100% lokali (2.518zł)           -   12 lokali w budynku

- bud. ul. Spółdzielcza 58      - 100% lokali (6.424zł)           -   12    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 60      - 100% lokali  (9.810zł)          -   31    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 62      - 100% lokali  (4.176zł)          -     8    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 64      - 100% lokali  (8.486zł)          -   31    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 66      - 100% lokali  (3.608zł)          -     8    „          „

- bud. ul. Ks. Wittenberga 1  - 96% lokali (277zł)                -   24    „          „

- bud. ul. F. de Girarda 4a     - 95% lokali (304zł)                -   20    „          „

- bud. ul. Spółdzielcza 34      - 97,3% lokali (238zł)             -   40    „          „

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały budynki:

- bud. ul. Dekerta 15                          - 65% lokali    (-3.168zł)        -   66 lokali z budynku

- bud. ul. Nietrzebki 12                      - 60% lokali    (-3.279zł)        -   42    „          „

- bud. ul. Nietrzebki 20                      - 55% lokali  (+1.575zł)         -   44    „          „

- bud. ul. Nietrzebki 18                      - 49% lokali  (+1.183zł)         -   20    „          „

- bud. ul. Parkingowa 20                   - 42,5% lokali (+811zł)          -   17    „          „

- bud. ul. Szrych Szeregów 2a           - 35,5% lokali (+2.783zł)       -   16    „          „

- bud. ul. Środkowa 25/27                 - 35% lokali (+6.587zł)          -   21    „          „

- bud. ul. F. de Girarda 11                 - 30% lokali (+2.783zł)          -   15    „          „

4. Średnia    miesięczna    zaliczka    wnoszona  przez   statystyczny  lokal   z   podzielnikami
(w podziale na 7-m-cy)  wyniosła  w minionym sezonie 2,78 zł/m2 (w ubiegłym  2,72 zł/m2),  zaś  średni  koszt  rozliczonego  ciepła  na jednostkę powierzchni wyniósł 2,29 zł/m2 (poprzedni 2,59 zł/m2)
Na poszczególnych osiedlach statystyka ta wypada następująco (w nawiasie poprzedni sezon)

 

Zaliczka (zł/m2)

Koszt (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)

- os. Żeromskiego

- os. Batorego

- os. Centrum

- os. Kościuszki

- os. Wschód

- os. Teklin

- os. Piękna

3,00 (3,05)

2,95 (2,89)

2,90 (2,82)

2,74 (2,70)

3,16 (3,17)

2,65 (2,63)

2,71 (2,60)

2,55 (2,47)

2,51(2,67)

2,41 (2,70)

2,32 (2,71)

2,30 (2,56)

2,68 (3,05)

2,10 (2,46)

2,34 (2,54)

2,29 (2,26)

 

Najlepsze wyniki kosztów ogrzewania na poszczególnych osiedlach miały następujące budynki:

- bl. 56 os. Żeromskiego (ul. Legionów Polskich 74)           - 1,98 zł/m2

- bl. 27 os. Batorego   (ul. Sowińskiego 15)                          - 1,83 zł/m2

- bl. 9 os. Centrum      (ul.Okrzei 21/23)                                - 1,92 zł/m2

- bl. 15 os. Kościuszki (ul. Mireckiego 36)                            - 2,26 zł/m2

- bl. 10 os. Wschód    (ul. I. Zielińskiej 18)                           - 1,69 zł/m2

- bl. 11 os. Teklin        (ul. Kap. Pałaca 43)                            - 1,80 zł/m2

- bl. 1 os. Piękna         (ul. Spółdzielcza 24)                           - 1,04 zł/m2

Uzyskane przez te budynki dobre wyniki oszczędzania ciepła są efektem ich wysokiej sprawności    technicznej     (ocieplone,    zbudowane    w    nowych    technologiach, po modernizacji węzłów cieplnych), a także efektem wysokiej dyscypliny w oszczędzaniu ciepła przez mieszkańców zarówno w lokalach jak i w pomieszczeniach wspólnych budynku.
Natomiast najsłabsze wyniki na poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 4 os. Żeromskiego           (ul. Leg. Polskich 64)             - 3,20 zł/m2

- bl. hot.-rot.-Radziejowska   (ul. Radziejowska 5)              - 3,33 zł/m2

- bl. 12 os. Centrum               (ul. 16 Stycznia 22)                - 3,52 zł/m2

- bl. 2 os. Kościuszki              (ul. Środkowa 25/27)             - 3,37 zł/m2

- bl. 15 os. Wschód                (ul. F. de Girarda 11)             - 2,60 zł/m2

- bl. 36 os. Teklin                   (ul. Nietrzebki 18)                  - 2,91 zł/m2

- bl. Os. Piękna                       (ul. Spółdzielcza 48)              - 2,64 zł/m2

W tej grupie budynków cztery są nieocieplone, trzy tak. Widać stąd, że te parametry cieplne, bez braku dyscypliny oszczędzania ze strony mieszkańców, nie są jedynymi warunkami, by uzyskiwać dobre wyniki oszczędzania. Budynek nr 2 na os. Kościuszki jest obecnie ocieplany, co daje szanse na poprawę jego parametrów termicznych.


5
. W nadchodzącym sezonie grzewczym, zgodnie z wcześniejszym anonsem utrzymane zostaną wszystkie dotychczasowe poziomy stawek, jakie obowiązywały w drugiej części minionego sezonu grzewczego, w okresie stycznia – kwietnia br.

Zatem stawka zaliczki minimalnej będzie wynosiła – 2,10 zł/m2, a stawka zaliczki maksymalnej 7,35 zł/m2.

Stawki indywidualne dla lokali w budynkach oprzyrządowanych w podzielniki zostają ustalone na podstawie poziomu wynikowego z sezonu poprzedniego.

Podobnie z zaliczkami dla budynków Czerskiego, bez systemu podzielników kosztów. Ustalamy je na poziomie z I półrocza br. (tak jak w minionym sezonie grzewczym).

Dokładne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną mieszkańcom przekazane w informacjach dostarczonych do lokali przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu