29.07.2014 r.

WYMUSZONA PRZERWA W OBRADACH SEJMOWEJ KOMISJI NADZWYCZAJNEJ

Już ponad 1,5 miesiąca trwa przerwa w pracach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Komisja utknęła – kontynuując pracę nad projektem PSL – w części dotyczącej przepisów regulujących podział spółdzielni.

Przed czasem zakończyły się obrady komisji 29 maja br, gdy zabrakło kworum.
W najbliższym czasie nie są też planowane kolejne posiedzenia, chociaż wiosną br. zakładano, że prace nad ustawą o spółdzielniach zakończą się do przerwy wakacyjnej.

Doszła jeszcze jedna okoliczność, która wprowadza zamieszanie, przynajmniej
w szeregach posłów PO – okazało się, że projekt ustawy PO nie ma wystarczającego poparcia, bowiem dwie posłanki wycofały swój podpis pod tym projektem. To już kolejne wydarzenie związane z brakiem klimatu dla tej ustawy w szeregach Platformy Obywatelskiej i uzmysławiające, że „misja” pani posłanki L.Staroń pogrąża to ugrupowanie.

Atmosfera w Komisji jest coraz bardziej bliska buntu. Do Marszałek Sejmu i do przewodniczącego Komisji wpłynęły skargi na praktyki prezydium, a mimo że upłynęło od tego momentu wiele dni, do dziś brak na nie odpowiedzi. (autorem jednej ze skarg jest żyrardowski poseł p. Paweł Sajek – v-ce przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej). Posłowie – członkowie komisji, czują że są manipulowani i nie chcą być marionetkami. Dziś żaden poseł opozycji nie akceptuje dotychczasowego dorobku komisji, a samą ustawę uważa się za bubel prawny i polityczną próbę dołowania spółdzielczości. Według przekazów od posłów opozycji z komisji, prace prowadzone w obecnym kształcie zakończą się awanturą polityczną i odrzuceniem ustawy.

A przecież na początku prac komisji wszyscy posłowie deklarowali wolę stworzenia nowoczesnej ustawy spółdzielczej, dającej temu sektorowi wiatr w żagle. Wychodzi jednak na to, że posłowie i eksperci Komisji szykują pęta dla spółdzielni i potencjalnie smutny los dla mieszkańców lokali spółdzielczych.

Tymczasem jak stwierdziła na ostatnim posiedzeniu Komisji posłanka Maria Nowak (PiS) ; My naprawdę chcemy pracować nad tym prawem, ale to musi być dobre prawo. Czujemy odpowiedzialność za to co robimy i za czym głosujemy.

Według byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Bogdana Ździenickiego., dokonująca się w Polsce rewizja ustaw spółdzielczych pozostaje w sprzeczności z każdą
z Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, dlatego też niezwykle istotne jest, aby zasady te stały się normami prawa europejskiego, oraz by były bezpośrednio skuteczne w każdym kraju UE, w tym i w Polsce.

Obecnie nie stanowią one norm prawa międzynarodowego i nie są źródłem prawa
w rozumieniu przepisów Konstytucji RP. Niemniej obowiązują one w innych uregulowaniach unijnych i Polska podpisując traktat akcesyjny zobowiązała się także do ich przestrzegania.

Ostatnio w Warszawie (kwiecień br.) odbyło się Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe – organizacji wspólnej dla całej spółdzielczości europejskiej, gdzie przyjęto uchwałę, wspierającą nowelizację legislacji spółdzielczych w Europie. W uchwale tej stwierdzono, że w wielu Krajach Europy dokonywany jest przegląd legislacji spółdzielczej. Jest to pożądany proces, w celu stworzenia nowoczesnych i postępowych ustaw wspierających rozwój spółdzielczości w całej Europie. Jednocześnie w szeregu krajów europejskich, takich jak np. Polska, niektóre nowelizacje zmierzają do ograniczenia samorządności spółdzielni.

Na spotkaniu tym pod wpływem złych doświadczeń polskich, zainicjowane zostały działania, na rzecz nadania Międzynarodowym Zasadom Spółdzielczym mocy prawnej, równej prawu UE, zarówno w traktatach UE, jak i w aktach prawa pochodnego, z mocą bezpośrednio skuteczną, w każdym z krajów członkowskich.

Zebrani na konferencji spółdzielcy podpisali Apel uczestników konferencji nt. „Prawnej
i faktycznej pozycji polskiej spółdzielczości”, który został skierowany do vice prezydenta Komisji Europejskiej Antonio Tajani. Sytuacja ruchu spółdzielczego w Polsce świadczy wymownie o stosunku polskich władz do funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, do przestrzegania zasad konstytucji i dbałości o rynek pracy i gospodarkę.

 

----------

Inicjatywy polityków i ugrupowań dążących do rozbicia ruchu spółdzielczego
w Polsce kompromitują nasze władze, które być może dopiero przymus prawodawstwa unijnego będzie w stanie zmusić do przestrzegania zasad obowiązujących w cywilizowanej Europie.

M. Wodzicki

 

P.s. autor jest redaktorem dwutygodnika „Kurier Spółdzielczy”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu