13.05.2014 r.

SPÓŁDZIELCY EUROPY SPOTKALI SIĘ W WARSZAWIE

W dniach 2÷4 kwietnia spółdzielcy polscy byli gospodarzami spotkania przedstawicieli 123 milionów spółdzielców Europy. Coś takiego zdarzyło się ostatnio 10 lat temu.

W 2004 r. , kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, właśnie w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Regionalne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego na temat budowy Spółdzielczej Europy. Wtedy podjęto decyzję o utworzeniu Cooperatives Europa organizacji, która coraz skuteczniej reprezentuje interesy spółdzielców naszego kontynentu wobec władz Unii Europejskiej. Świadczy o tym przyjęty przez Parlament Europejski raport „O roli spółdzielczości europejskiej w łagodzeniu skutków kryzysu”. Warszawa została zaproponowana jako miejsce tegorocznego spotkania spółdzielców  Europy przez prezydenta Cooperatoves Europa p. Dirka Lennhoffa . Powierzenie Polsce roli gospodarza zostało przez polski ruch spółdzielczy przyjęte jako wyraz uznania dla dorobku i bogatych tradycji polskiej spółdzielczości. Ta mocna pozycja polskiej spółdzielczości w Europie nie przekłada się niestety na sytuację w kraju, gdzie ponawiane są próby jej wypierania i likwidacji.

Polskie ustawodawstwo jest dalekie od dobrych europejskich wzorów. Dotyczy to
w szczególności nowoczesnych regulacji prawnych.

- W Polsce wprowadzono już prawne możliwości przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego, a ostatnio grupa posłów złożyła w Sejmie wniosek, aby takimi przekształceniami objąć również spółdzielnie handlowe. To najprostsza droga do przejmowania ich majątku przez spółdzielczą nomenklaturę i zewnętrzny kapitał.

- Podejmowane są próby tworzenia, z mocy ustawy, wspólnot mieszkaniowych
w spółdzielczych nieruchomościach, co spowoduje stopniową likwidację spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Spółdzielnie mieszkaniowe to jeden z ostatnich sektorów gospodarki posiadający znaczący majątek w postaci substancji mieszkaniowej i terenów budowlanych, który nie został przejęty przez wielki kapitał. Nie jest tajemnicą, że drapieżne lobby deweloperskie
i bankowo-finansowe od dawna przejawia w tym zakresie zainteresowanie.

Dlatego spółdzielczy ruch mieszkaniowy zdecydowanie przeciwstawia się zorganizowanym działaniom niszczenia polskiej spółdzielczości, jako organizacyjnej formy społeczno-gospodarczej ochrony zwykłych ludzi przed lichwiarzami i spekulantami oraz kontrolowanymi przez nich strukturami i instytucjami. Przypominam, że właśnie w celu tej ochrony powstała spółdzielczość w XIX wieku.

Głównie tym sprawom była poświęcona dyskusja na spotkaniu spółdzielców europejskich, ze strony polskich przedstawicieli, ponieważ takiej nieprzyjaznej wręcz wrogiej polityki w stosunku do spółdzielczości jest więcej.

W tej trudnej sytuacji pomocą dla polskiej spółdzielczości mogą być dobre rozwiązania europejskie, a także zrozumienie, że gospodarka oparta wyłącznie na rozwiązaniach kapitałowych i indywidualizmie nie  prowadzi do państwa przyjaznego dla ludzi. Pokazał to ostatni kryzys ekonomiczny, dlatego potrzebne są fundamentalne zmiany w strategii społeczno-gospodarczego rozwoju świata.

Prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Dama Pauline Green obok przekazanych pozdrowień, zapewniła o solidnym poparciu i pomocy na jaką mogą liczyć ze strony miliardowego Międzynarodowego Związku polscy spółdzielcy i na wspieranie starań
o prawo życzliwe dla spółdzielczości na arenie międzynarodowej. Spółdzielczość polska powinna korzystać z międzynarodowych doświadczeń, a państwo polskie powinno zdaniem szefowej MZS, honorować międzynarodowe zasady spółdzielcze. Światowy kryzys pokazał, że spółdzielnie są motorem rozwoju społeczności lokalnych. Ich sytuacja w Polsce jest dość specyficzna. Może więc warto pokazywać, że polska spółdzielczość jest już czymś innym, niż była w okresie komunizmu.

Swoje przesłanie do uczestników zgromadzenia, poprzez sekretarza stanu Olgierda Dziekońskiego przekazał Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Przypomniał w nim, że „25 lat po przełomie politycznym w kraju spółdzielnie nadal są miejscem odpowiedzialnego, solidnego oraz skutecznego działania i stanowią wyjątkową formę współpracy między ludźmi. Siła głosu członków spółdzielni nie zależy od wysokości ich udziałów. To demokratyczny sposób podejmowania decyzji, a skupienie się na potrzebach członków jest dla spółdzielni priorytetem”.

Z kolei zdaniem przewodniczącego Cooperatives Europe p. Dirka Lennhoffa - „Spółdzielnie powinny funkcjonować w takim systemie prawnym, który nie dyskryminuje ich wobec innych podmiotów gospodarczych. Rząd zaś powinien w sposób jednoznaczny zdefiniować swoje oczekiwania wobec spółdzielni. Poszanowanie tych zasad jest niezbędne, aby spółdzielczość mogła się rozwijać”.

Według Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego KRS p. Jerzego Jankowskiego „kwestię prawnych warunków funkcjonowania spółdzielczości, nie tylko w Polsce, mogła by rozwiązać jednoznaczna definicja spółdzielczości w postaci dyrektywy Komisji Europejskiej
i zaproponował on by o taką dyrektywę zawalczyć”.

Ustanowienie dobrego i przyjaznego prawa spółdzielczego jest wyzwaniem dla polskiego Sejmu, który zdaniem przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektów spółdzielczych p. Marka Gosa – ma duże problemy
z przemieszczaniem na polski grunt międzynarodowych zasad spółdzielczych.

Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej p. Alfred Domagalski podsumowując dyskusję na spotkaniu stwierdził, że jednym z celów zwołania w Polsce Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europa jest zapoznanie się spółdzielców Europy z problemami polskiej spółdzielczości, a więc z jej dyskryminacją wobec innych podmiotów, wykluczeniem
z dialogu społecznego czy ustawowymi próbami przekształcenia spółdzielni w spółki prawa handlowego, a w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, do ich przekształceń we wspólnoty mieszkaniowe i całkowitej likwidacji.

Dyskusji na spotkaniu przysłuchiwali się przedstawiciele Ministerstwa Finansów
i Sprawiedliwości oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a także dwaj wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej p.p. Romuald Ajchler i Paweł Sajak.

Z żyrardowskim posłem p. Pawłem Sajakiem, rozmowę po spotkaniu przeprowadził redaktor naczelny „Kuriera Spółdzielczego” p. Mieczysław Wodzicki. Treść rozmowy opublikujemy w kolejnym wydaniu naszego tygodnika.

 

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu