22.04.2014 r.

MODERNIZACYJNA REWOLUCJA w ROZLICZENIACH KOSZTÓW CIEPŁA

W bieżącym roku minie 20 lat od momentu, kiedy rozpoczęliśmy w naszych budynkach instalację systemu regulacji i podziału kosztów ciepła dostarczanego do spółdzielczych mieszkań. Wtedy była to rewolucja techniczna, która nie wszystkim przypadła do gustu. Miała ona wielu przeciwników w grupie mieszkańców, którzy nie dopuszczali możliwości różnicowania opłaty za ciepło odbierane w poszczególnych lokalach budynku.

Jednak system podziału kosztów ciepła, który w kraju ma nadal liczne grono przeciwników, przyjął się w zdecydowanej większości. Pozwolił bowiem na uzyskanie realnych oszczędności ciepła (do 30% w skali spółdzielni). Jego stosowanie zalecają dzisiaj unijne dyrektywy.

Przeciwnicy systemu podnosili że:

- jest on nie do końca sprawiedliwy, bo preferuje lokale w bryle wewnętrznej budynku,   
kosztem lokali szczytowych i lokali na ostatniej kondygnacji,

- występuje przy nim duże pole do nadużyć, poprzez manipulacje przy podzielnikach, czy
zafałszowywanie odczytów,

- jest uciążliwy w obsłudze, wymaga obecności w lokalu, podczas corocznych wymian
kapilar,

- wychładza i zagrzybia mieszkania, tam gdzie oszczędzanie ciepła przybrało skrajne postacie
(pozaklejane szpary okienne, brak wietrzenia, zakręcone zawory) i emituje chłód na
sąsiednie lokale.

Natomiast zwolennicy wskazywali na wymierne oszczędności w opłatach za ciepło
w lokalu i na możliwości regulacyjne poziomem temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Generalnie więc, nasi mieszkańcy zaakceptowali funkcjonowanie tego systemu i pozytywnie reagowali na pojawiające się w nim nowinki techniczne.

Pierwszą z takich nowinek był podzielnik TELMETRIC, stanowiący następną generację, po zastosowanych u nas powszechnie podzielnikach wyparkowych. To podzielnik elektroniczny, którego okres funkcjonowania, związany jest z żywotnością zainstalowanej
w nim na stałe baterii (10 lat). Wskazania pomiarowe są w nim uzyskiwane dzięki zastosowaniu czujników temperatury o dużej rozdzielczości i bardzo dużej skuteczności odczytów. Czujniki mierzą odpowiednio temperaturę grzejnika i pomieszczenia oraz układu mikroprocesorowego, analizującego wyniki pomiaru. Inicjuje on proces naliczania jednostek w funkcji różnicy temperatur pomiędzy grzejnikiem a pomieszczeniem. Jednostki te są zliczane i wyświetlane na wskaźnikach podzielnika.

Podzielniki elektroniczne zainstalowaliśmy w blisko 1000-cu lokali. To mieszkania
w budynkach nowozreralizowanych lub z modernizowaną instalacją c.o. (bud. Czerskiego). Ich użytkownicy doceniają niewątpliwą zaletę tych podzielników, jaką jest eliminacja oszustw i zafałszowań, stały podgląd zmieniającego się wyniku przez okres 10-ciu lat.

Jednak odczyt corocznych wyników w tych budynkach również wymaga wizyty ekipy odczytującej w mieszkaniu, co wiąże się potrzebą dyscypliny ich użytkowników i obecnością w lokalu w oznaczonym terminie. Ponieważ nie zawsze to było możliwe, to co roku mieliśmy grupę lokali (ok. 180-ciu) w której zużycie ciepła do rozliczeń nie było wynikiem  z odczytu lecz efektem szacowania.

Dopiero w ostatnich 5-ciu latach pojawiła się na rynku kolejna generacja urządzeń pomiarowych, eliminująca wady dotychczasowych rozwiązań. Jest to pomiar i zdalny odczyt tego pomiaru z miejsca na zewnątrz budynku, bez potrzeby dotarcia do każdego z urządzeń pomiarowych.

W Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już od czterech lat wymieniamy starą generację wodomierzy lokalowych na wodomierze z nakładką radiową, do zdalnego odczytu.

System pomiaru tymi wodomierzami, poza występującymi na etapie rozruchu drobnymi mankamentami, generalnie się sprawdza.

Dzisiaj jest szansa, że również funkcjonowanie systemu rozdziału kosztów ciepła
w budynku obejmie nowy system zdalnego odczytu wskazań oparty o elektroniczne podzielniki TELMETRIC star.

Firma METRONA zaproponowała nam bowiem modernizację utrzymywanego przez nią systemu odczytów opartego o stosowane od 20 lat podzielniki wyparkowe typu OPTRONIC na podzielniki ze zdalnym odczytem.

Przeanalizowaliśmy zalety nowego podzielnika TELMETRICstar. Jego cechy charakterystyczne to:

1/ precyzja rozliczenia – zwiększająca się dzięki zastosowaniu elektronicznych czujników temperatury sterowanych mikroprocesorami,

2/ zwiększony komfort użytkowania – przez zastosowanie transmisji radiowej nie wymagającej czyjejkolwiek obecności w mieszkaniu w trakcie odczytywania. Dzięki czemu chroniona jest prywatność. Istnieje też możliwość samodzielnego odczytu przez mieszkańca, co pozwala na sprawdzenie prawidłowości otrzymanego rozliczenia,

3/ prostsze i zobiektyzowane procedury reklamacyjne - układy elektroniczne podzielnika pozwalają na gromadzenie szeregu informacji (dane z wskazań ostatnich 14 miesięcy pracy), przydatnych przy załatwieniu ewentualnych reklamacji,

4/ gwarancja wiarygodności danych i wiarygodności rozliczenia – elektronika podzielnika nadzoruje, czy nie został on poddany manipulacjom (posiada plombę mechaniczną
i elektroniczną). Jest też zabezpieczony przed manipulacją termiczną,

5/ kontrola poprawności pracy – układ elektroniczny podzielnika sprawdza samoczynnie co 8 minut pracę jego podstawowych podzespołów i sygnalizuje ewentualne usterki.

Ocena tych cech dała nam podstawy do decyzji o takiej modernizacji, tym bardziej, że jej warunki finansowe jakie uzyskujemy w wyniku przeprowadzonych negocjacji powodują, że koszty poniesione w okresie 10-letniej spłaty wyniosą nas dodatkowo około
0,44 zł od każdego nowego podzielnika miesięcznie. A to świadczy, że suma uzyskanych pozytywów zdecydowanie przewyższa koszty jakie będziemy ponosili.

Decyzja w sprawie modernizacji, została zaakceptowana i przyjęta przez organa naszej spółdzielni (Zarząd i Radę Nadzorczą).

Firma METRONA i jej partnerzy techniczni w Żyrardowie dokonają stosownej instalacji nowych podzielników jeszcze przed sezonem grzewczym 2014/2015. Liczymy, że obejmie ona wszystkie lokale które posiadają podzielniki wyparkowe.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu