15.04.2014

CO NAM PROPONUJĄ POLITYCY W PARLAMENCIE ……………?

Regulacje prawne dotyczące spółdzielni, a zwłaszcza spółdzielczości mieszkaniowej, winny uwzględniać ustrojowe znaczenie spółdzielczości w gospodarce rynkowej i społeczeństwie obywatelskim – co wymaga od ustawodawcy respektowania tożsamości ruchu spółdzielczego.

Od piętnastu miesięcy pracuje w Sejmie, Komisja Nadzwyczajna ds. rozpatrzenia ustaw spółdzielczych, która próbuje stworzyć nową ustawę spółdzielczą z siedmiu propozycji zawartych w projektach różnych ugrupowań politycznych.

Obecnie obowiązujące przepisy są bowiem niespójne i niefunkcjonalne, ich stosowanie związane jest z wieloma trudnościami, skutkują więc chaosem, dezinformacją i konfliktami wewnętrznymi w spółdzielniach.

Wielokrotnie rozwiązania zawarte w obowiązujących ustawach były uchylone przez Trybunał Konstytucyjny, jako niezgodne z ustawą zasadniczą. Konieczne stało się więc uchwalenie nowych norm prawnych, zgodnych z Konstytucją RP, szanujących prawa członków spółdzielni, dających podstawę do realizacji przez spółdzielnie mieszkaniowe celów statutowych, do których zostały powołane przez członków, właścicieli spółdzielni.

Jednak wśród zgłoszonych projektów, oba autorstwa Platformy Obywatelskiej nie są projektami, których rozwiązania uwzględniałyby potrzeby spółdzielni i ich członków. Uchwalenie tych ustaw w proponowanym kształcie spowoduje dalszy chaos prawny
i organizacyjny w obrębie samej spółdzielczości, jak również w zakresie funkcjonowania innych podmiotów z obszaru mieszkalnictwa.

Uchwalenie tych ustaw, odbiłoby się w sposób negatywny na podmiotach spółdzielczych, podmiotach czynnych gospodarczo, oraz na innych podmiotach działających w sferze mieszkalnictwa.

Skutki tego odczują także firmy świadczące różnego rodzaju usługi remontowe, budowlane czy komunalne.

 

Przepisy projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewidują likwidację funduszu udziałowego, co oznacza, że nowi członkowie nie będą wnosić wpisowego
i udziałów, a dotychczasowym członkom spółdzielnia będzie musiała zwrócić wniesiony udział, o ile jej kondycja finansowa na to pozwoli.

Skutkiem tej operacji będzie zachwiana stabilizacja ekonomiczno-finansowa spółdzielni – zniknie fundusz, który jest źródłem finansowania majątku spółdzielni. Natomiast zgodnie
z istniejącymi rozwiązaniami w polskim ustawodawstwie wszystkie podmioty gospodarcze muszą posiadać kapitał własny będący źródłem finansowania posiadanego majątku.

Fundusz udziałowy spółdzielni określa odpowiedzialność członka za jej zobowiązania. Czy po jego ewentualnej likwidacji – członkowie, właściciele spółdzielni nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za jej zobowiązania?.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania spowoduje brak stabilności finansowej i ekonomicznej spółdzielni, zagrozi jej dalszej działalności i w konsekwencji, wyeliminowanie
i zlikwidowanie spółdzielni co jest celem wnioskodawców projektu ustawy.

Po drugie projekt ustawy eliminuje kategorie osiedla mieszkaniowego i tym samym jego funkcje wynikające z mieszkania na osiedlu, to jest korzystanie z infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i ogranicza też możliwość negocjowania cen za usługi z zakresu utrzymania nieruchomości na przykład prac konserwacyjnych, porządkowych, dostawy wody czy innych ,mediów.

Po trzecie projekt ustawy narzuca jedną formę zarządzania nieruchomościami spółdzielczymi, zarówno gdy w nieruchomości zostały wyodrębnione wszystkie lokale, jak również gdy w nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni, został wyodrębniony tylko jeden lokal. Wówczas także będzie obowiązywała wspólnotowa forma zarządzania.

Posiadacze praw do lokalu nie mają tu prawa wyboru w jakiej formie ma być zarządzana ich nieruchomość. Władza wie lepiej. Ustawa tworzy więc wspólnoty z mocy prawa. Oznacza to jedno, z chwilą wejścia w życie proponowanych rozwiązań – z mocy prawa spółdzielnie zostaną przekształcone we wspólnoty i nastąpi ich likwidacja.

 

Po czwarte do rozliczeń między spółdzielnią a wspólnotą mieszkaniową będą miały zastosowanie przepisy dotyczące podziału spółdzielni, łącznie z podziałem składników majątkowych. Oznacza to, że powstająca wspólnota przejmie część majątku spółdzielni.

Po piąte, przepisy przejściowe kontynuują proces przekształcania spółdzielczych praw do lokalu za symboliczną złotówkę, co jest niezgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
i też prowadzi do likwidacji spółdzielni.

Ostatni, nie mniej ważny problem. Spółdzielczość mieszkaniowa zatrudnia około 70 tys.  pracowników, głównie w wieku nieułatwiającym ponownego startu. Oznacza to zwiększenie bezrobocia. W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej nie jest korzystne dla społeczeństwa podejmowanie działań likwidujących 3,5 tys. podmiotów gospodarczych, nastąpi bowiem zmniejszenie wpływów podatkowych do budżetu państwa przekazywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe z tytułu odprowadzanych podatków. Są to kwoty niemałe, bo sama spółdzielczość mieszkaniowa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych odprowadza corocznie kwotę rzędu 166 mln zł., a cały sektor spółdzielczy – 540 mln zł. (dane KRS). To pokaźne kwoty.

Likwidacja tego sektora spowoduje też nie tylko negatywne skutki społeczne i ekonomiczne dla członków spółdzielni, ale przede wszystkim dla gospodarki narodowej, budżetu i całego społeczeństwa.

----------------------------------

Dlatego nie można dopuścić do tego, aby przedstawione przeze mnie rozwiązania zawarte w projektach posłanki Lidii Staroń i jej partnerów sejmowych z Platformy Obywatelskiej, stały się prawem obowiązującym. Liczymy na to, że w Komisji Nadzwyczajnej, a następnie
w Sejmie nastąpi otrzeźwienie i szkodliwe projekty posłów PO zostaną odrzucone
w kolejnym sejmowym czytaniu.

My członkowie spółdzielni powinniśmy pamiętać również, że siła Platformy, to siła głosu, który wyrażają posłanki i posłowie w głosowaniu. W zbliżających się kampaniach wyborczych powinniśmy się dokładnie przyjrzeć, na kogo nie należy głosować, bo będąc w Sejmie nie popierał spółdzielczości i tej formy gospodarowania. Z jednym nazwiskiem, u nas
w Żyrardowie mieliśmy już do czynienia przed rokiem  i warto je zapamiętać bo startuje ponownie z naszego okręgu.

 

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu