03.09.2013r.

Odwrotna strona medalu

NADCHODZI MODA NA SPÓŁDZIELCZOŚĆ?

Takie zapytanie wielu z nas może się wydawać przedwczesne, zważyw­szy na antyspółdzielczą kanonadę wokół naszego ruchu. Nie wróży dobrze spółdzielniom kilka projektów prawa spółdzielczego złożonych w Komisji Nad­zwyczajnej, 

Z drugiej strony spółdzielcy nie próżnują i na nieprzyjazne projekty czy wypowiedzi przedstawiają własne stano­wisko, prostują zafałszowane lub przesadne oceny przeciwników, przedkładają środowiskowe projekty ustaw.

W ostatnich trzech - czterech latach spółdzielcy porządnie nahałasowali wo­kół swoich zagrożeń, pobudzając zain­teresowanie czynników państwowych. Skorzystaliśmy z okazji, by nie siedzieć cicho gdy w parlamencie składane są praktycznie wciąż te same projekty nie­przyjaznych ustaw o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych, podda­wane liftingowi pod wpływem bieżącej krytyki.

Rozliczne przedsięwzięcia nagłaśnia­jące spółdzielczość w kraju, jej osiągnięcia, rzetelność, przydatność wytwórczą i za­trudnieniową w kryzysie, służebność spo­łeczną - jak mieszkalnictwo, wyżywienie z mleczarstwem i produkcją PSS Społem, Gminnych Spółdzielni „SCh", RSP oraz innych, otworzyły niejednemu oczy na ten sektor gospodarki.

Centrum rzetelnej debaty o spółdziel­czości stała się od ubiegłego, Międzynaro­dowego Roku Spółdzielczości Kancelaria Prezydenta RP, czemu sprzyja patronat Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego nad obchodami MRS 2012. Dzięko­wano za to 26 czerwca br. na gali Między­narodowego Dnia 2013 r. zorganizowanej przez Krajową Radę. Wzrost zainteresowania spółdzielczością w kraju i na świecie podkreślił Henryk Wujec doradca Prezydenta RP, na konferencji spółdzielczej w Ministerstwie Pracy 20 czerwca br. Wy­siłek włożony w organizację setek imprez dużych i mniejszych w ubr. dla uczczenia i podkreślenia Międzynarodowego Roku, nie poszedł na marne.

Aktywność spółdzielcza z pewnym za­skoczeniem przyjmowana jest przez auto­rów ustaw przeciwnych realnie istniejącej Spółdzielczości. Stąd wypowiedzi, że w Sejmie za dużo /jakoby/ widać prezesów spółdzielni, za dużo głosów i opinii przed­stawicieli spółdzielczych związków, za mało wydobywany jest głos tzw. szarego członka spółdzielni. Jednak na wysłu­chanie publiczne 24 czerwca br. „tamta" strona przyprowadziła sporo różnych stowarzyszeń zainteresowanych głównie mieszkaniówką. Zaś ich „szarymi człon­kami" byli mówcy znani, że nie przejmują się tzw. poprawnością w mówieniu o za­rządach oraz spółdzielczym całokształcie.

Warto zauważyć, że na Kongresie i wszelkich innych miejscach spółdzielcy potrafią mówić własnym  głosem nie wy­sługując się stowarzyszeniami. Przeciw­nicy realnej spółdzielczości wymagają tego rodzaju protez wspierających.
Główną barierą od której zależy, czy spółdzielczość otrzyma zielone światło do działania i rozwoju, czy też ugrzęźnie no kolejne lata w sporach wokół złego prawa, jest kształt ustaw nad którymi na serio rozpoczną się prace po wakacjach parlamentarnych. Zrobienie z ośmiu projektów dwóch dobrych  czy choćby ustaw szerzej akceptowanych, wydaje się zadaniem tytanicznym. Sytuację mogłoby przejaśnić wniesienie projektu rządowego przynajmniej ustawy generalnej o spółdzielniach, lub pogłębionych założeń. Sprawa nie wymaga większej pracy, gdyż gotowy jest Raport o spółdzielczości polskiej, przyjęty przez Zespół Międzyresortowy ds. przeglądu prawa spółdziel­czego 19.01.2010 r.

Ponadto Zespół przygotował tezy do założeń projektu nowej ustawy spółdziel­czej. Przesłania tych dokumentów w for­mie rekomendacji rządowej do Komisji Nadzwyczajnej, mogłoby uporządkować kierunki myślowe w tej sprawie. Jak za­powiedziano na panelu
w Kancelarii Pre­zydenta RP 2 lipca br. sumującym cykl debat o spółdzielczości, wnioski
z tych debat w formie rekomendacji Kancelaria przedstawi do Komisji Nadzwyczajnej.
A wracając do pytania tytułowego, czy faktycznie może nadejść moda na spółdzielczość? Taka opcja jest realna. Spółdzielczość pozycją i osiągnię­ciami podpowiada, że w tej formule jest znaczący potencjał. Ostatnie parę lat gdy spółdzielcy nie siedzą cicho sprawia, że choć część błędnych mitów wokół nasze­go ruchu zostało obnażonych i nie obcią­żają już w takim stopniu spółdzielczego konta w świadomości społecznej.

Ponownie wzrasta zainteresowanie spółdzielczością w Komisji Europej­skiej, gdzie powołano grupę roboczą dla „Wspierania potencjału spółdzielni na rzecz inteligentnego wzrostu", zaproszono do Grupy prezesa Zarządu KRS Alfreda Domagalskiego.
W Ministerstwie Rolni­ctwa powołano komórkę ds. współpracy spółdzielni z rolnictwem krajowym.

W znanej przed laty piosence zespół śpiewał „wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha". Nie liczymy w spółdzielczości na miłość wszystkich, ale przyrost zro­zumienia dla spółdzielczej formy wydaje się w zasięgu ręki. Zwłaszcza z dobrym prawem spółdzielczym.

 

OBSERWATOR

Ps. Autor jest redaktorem naczelnym dwutygodnika „Kurier Spółdzielczy”

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu