10.09.2013 r.

GDY KUPUJESZ COŚ TANIEGO, TO MASZ CO KUPIŁEŚ

Ta oczywista prawda przez dwa ostatnie lata nie mogła się przebić do świadomości mieszkańców spółdzielczego budynku na os. Piękna przy ul. Spółdzielczej 50. Twierdzili oni, że dzieje im się krzywda, bo budynek w którym mieszkają nie ma instalacji centralnego ogrzewania i jest w nim zimno. A przecież oni są także członkami naszej spółdzielni, więc solidaryzm spółdzielczy nakazuje by im spółdzielnia brakującą instalację wykonała ze swoich środków.

Ponieważ sprawa ta nabrała w poprzednim półroczu rozgłosu i pewnego przyspieszenia, a w ostatnim miesiącu stała się głośna medialnie, to postanowiliśmy ją przybliżyć czytelnikom.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zetknęliśmy się w naszej spółdzielni z problemem narastającego zadłużenia czynszowego, orzekaniem wyroków eksmisyjnych i brakiem ich realizacji przez służby gminy, na której ciążył wówczas ustawowy obowiązek ich wykonywania do lokali gminnych.

Desperacja powodowana taką sytuacją skłoniła nas do uruchomienia projektowania tzw. budynku zastępczego (ps. „baraku”), do którego miały być przesiedlone rodziny
z wyrokami eksmisyjnymi. W założeniach miała to być budowla bardzo tania, z przyłączami mediów na indywidualne liczniki (wodę, energię elektr.), których rozliczenie użytkownik prowadził by poza spółdzielnią, bezpośrednio z Dostawcą.

Spółdzielni zależało bowiem na zminimalizowaniu wielkości naliczeń czynszowych przyszłym mieszkańcom lokali, którymi miały być rodziny wyeksmitowane z innych budynków. Założenia projektowe przewidywały wspólne toalety i łazienki na klatkach oraz inne rozwiązania zubożające strukturę obiektu. Chcieliśmy by koszt jednostkowy 1 m2 p.uż. w budynku nie przekraczał kwoty 0,3 ÷ 0,5 tys. zł., bo na taki wydatek spółdzielnia mogła sobie wówczas pozwolić.

Życie i przepisy Prawa Budowlanego wykazały naiwność naszych założeń. Nie można było w kraju budować legalnie nowych baraków bez spełnienia wielu norm. Dlatego każdy lokal musiał mieć łazienkę, aneks kuchenny, pełne media. Jedynie ogrzewanie lokali, podgrzanie wody i kuchenki miały zasilanie elektryczne podłączone pod indywidualne liczniki – rejestratory zaopatrzone w system liczników przedpłatowych. Projektowany koszt jednostki powierzchni w budynku ukształtował się na poziomie 1,13 tys.zł. Zrezygnowaliśmy wówczas z naszych dotychczasowych planów zasiedleniowych, zmieniając jego przeznaczenie do sprzedaży w systemie mieszkań spółdzielczych, własnościowych.

Doprojektowaliśmy dodatkowo balkony do każdego lokalu i ustaliliśmy wartość prawa własnościowego na poziomie 1,2 tys.zł/m2, co dla lokali o pow. 28,1 m2 dawało cenę 33,7 tys.zł. Na rynku budowlanym Żyrardowa ceny jednostki mieszkania budowanego
z kompletem wyposażenia osiągały w tym czasie poziom 2,0 ÷ 2,2 tys.zł.

Nasze  mieszkania   poszły   jak   świeże   bułeczki.   Budynek   został   odebrany    od wykonawcy 28 lipca 1998 r. Wiele rodzin z tego okresu już w nim nie mieszka,  stanowił  dla nich drogę przejściową do wyższego standardu, dokąd już przeszli. Ale  wiele   rodzin zostało
i zgłasza do nas dzisiejsze pretensje.
Niedogrzewanie  w  lokalach budynku nie wynika z jego konstrukcji. Sprawdziliśmy jego całą dokumentację techniczno-projektową. Jest zrealizowany zgodnie z normami cieplnymi
z  cegły pełnej  i  gazobetonu  ze  styropianem (warstwa 8 cm).  W  okresie lat  2006 – 2007 wykonano w nim naprawę poszycia dachowego, tynki na kominach, malowanie zewnętrzne elewacji i klatek schodowych, wymianę posadzki w korytarzach. Budynek jest więc zadbany.

Problem w tym, że każdy lokal jest ogrzewany indywidualnie załączanym
i regulowanym przez mieszkańca grzejnikiem elektrycznym.

Energia elektryczna nie jest tania więc grzejniki wyłącza się w czasie nieobecności
w lokalach, co wychładza mieszkania. Wychładzanie ma też miejsce podczas przenikania ciepła do lokali sąsiednich w których ciepło odłączono. Powstaje więc zamknięte koło, które stanowi uciążliwość dla osób dłużej przebywających w lokalach. Stąd żądania zmian.

Tyle, że zmiany wymagają kosztownej modernizacji, której koszty muszą pokryć mieszkańcy budynku, w którym jest ona przeprowadzana. Takie mamy teraz prawo dot. spółdzielczości mieszkaniowej i całego mieszkalnictwa. Wiedzę o tym mają mieszkańcy naszych 58-u budynków spółdzielczych, których domy były ocieplone po 2004 r. i którzy spłacali bądź nadal spłacają koszty kredytu zaciągniętego na te prace.

Już wiosną br. dokonaliśmy szacunku kosztów, jakie należałoby ponieść wykonując wodną instalację grzejną w budynku i podłączając go do systemu sieci zasilającej w osiedlu. Przeprowadziliśmy ją w oparciu o nasze założenia i o pozycje kosztowe przedstawione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Żyrardowie. Całość kosztów które mieliby ponieść mieszkańcy budynku to 270 tys.zł, z czego 120 tys.zł na roboty wewnątrz budynku (wykonanie instalacji grzejnej, budowa i wyposażenie węzła) i 150 tys.zł na budowę przyłącza cieplnego i opłatę przyłączeniową.

Wokół tych kwot toczyła się od wiosny dyskusja z mieszkańcami, także z udziałem żyrardowskich mediów. W efekcie kompromisu i gestu wobec mieszkańców ze strony kierownictwa PEC-u, który wziął na siebie znaczną część kosztów planowanego zadania, udało się zejść z nimi do poziomu 150 tys.zł.

Taką kwotę wniosą mieszkańcy spłacając zobowiązania w miesięcznych ratach po 1,50 zł/m2 p.u. przez okres 8-u lat. Osoby nie posiadające członkostwa w spółdzielni będą spłacać zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki wewnętrznej po 2,50 zł/m2 p.u. przez okres 5-ciu lat. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Nadzorcza Spółdzielni na swoim sierpniowym posiedzeniu. Podjętą decyzję poprzedziła przeprowadzona wśród mieszkańców budynku ankieta w sprawie przyjęcia na siebie zobowiązań spłaty, którą podpisała ich zdecydowana większość.

Aktualnie trwają intensywne prace projektowo-przygotowawcze. Jest zatem szansa by jeszcze w tym roku ciepło do lokali popłynęło z miejskiego systemu grzewczego.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu