05.05.2015

ŻSM PRZED WALNYM ZGROMADZENIEM

W tym tygodniu rozpoczyna obrady Walne Zgromadzenie Członków ŻSM. Zgodnie z przyjętymi w ostatnich latach ustaleniami odbywa się ono w trzech częściach –
w dniach 7, 12 i 14 maja. Dzisiaj przedstawiamy kilka istotnych faktów
z funkcjonowania spółdzielni w 2014 r., przedłożonych we wstępie do sprawozdania Zarządu za ubiegły rok.

 

 • Rok 2014 to 56-ty rok funkcjonowania Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od momentu jej powstania i 25-ty w nowych warunkach ustrojowych po wolnorynkowym przełomie z 1989 roku. To wówczas w 1990 roku mocą specustawy sejmowej, przerwano kadencję organów wszystkich spółdzielni w kraju i doprowadzono do wyboru i powołania „nowych” władz (rad nadzorczych i zarządów spółdzielni). Nie inaczej było
  w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie w I kwartale 1990 roku wybrano nowe organy Spółdzielni i powołano jej Zarząd.

Od tego momentu Spółdzielnia przeszła gruntowną restrukturyzację organizacyjną
i kadrową, pozbywając się przy okazji nieefektywnych składników majątkowych obciążających koszty Spółdzielni. Struktura organizacyjna i kadrowa Spółdzielni uległa 75%-owemu ograniczeniu. Nastąpiła restrukturyzacja i prywatyzacja służb obsługujących jej działania eksploatacyjne, konserwacyjne i remontowe. Zmniejszyło to zatrudnienie
w Spółdzielni o blisko 200 etatów poprawiając jednocześnie dyscyplinę, wydajność
i efektywność pracy sprywatyzowanych zespołów. Taka organizacja struktury, która funkcjonuje z drobnymi zmianami do dnia dzisiejszego.

 • Rok 2014 był też kolejnym, 7-ym już rokiem wdrażania nowych mechanizmów gospodarowania, wynikających ze zmian jakie wprowadzono do spółdzielczego ustawodawstwa. Zlikwidowały one funkcjonujący w spółdzielni od zawsze solidaryzm ekonomiczny, wprowadziły rozliczenia wyników w obrębie każdej nieruchomości- które są dla wielu spółdzielców niezrozumiałe. Z takim brakiem zrozumienia w ostatnim roku spotkało się rozliczenie kosztów dostawy ciepłej wody do lokali w nieruchomościach. Koszt jednostkowy podgrzanej wody w budynkach jest iloczynem kosztu ilości wody fizycznej odebranej przez mieszkańców w rozliczonym okresie i kosztu ciepła użytego
  w tym czasie do jej podgrzania. To oczywista zasada. Jednak analizowanie zmian tego kosztu przy jednoczesnych zmianach cen ciepła lub wody u dostawców sprawia już trudność, tym większą gdy na skutek oszczędniejszego zużycia ciepłej wody jej koszt podgrzania wzrasta. Ponieważ koszty podgrzania wody rozliczane są w okresach półrocznych i nowe zaliczki wynikłe z tego rozliczenia zaczynają obowiązywać nie
  w kolejnym okresie lecz w następnym po nim, stwarza to wielu naszym mieszkańcom trudności w zrozumieniu mechanizmów, i wywołuje szereg nieporozumień, które są zgłaszane w interwencjach do służb Spółdzielni. Będziemy te mechanizmy bardziej przybliżali naszym mieszkańcom, prowadząc jednocześnie działania techniczne
  i konserwacyjne dla ograniczenia strat energii cieplnej zawartej w ciepłej wodzie użytkowej.
 • Rok 2014, to kolejny rok trudnej sytuacji ekonomicznej w Europie i w Polsce. Pomimo odtrąbionego końca kryzysu w Polsce, wiele polskich rodzin żyje w ubóstwie i ma problemy z zabezpieczeniem środków na podstawowe potrzeby, w tym na wyżywienie i na utrzymanie mieszkania. O własnym mieszkaniu wiele wchodzących w życie młodych rodzin może jedynie pomarzyć. Programy budownictwa w kraju nie mają oferty tanich mieszkań dla młodych. Budownictwo komercyjnie dostępne jest dzisiaj dla ludzi zamożnych. To dlatego przez kilka lat po wybudowaniu mieliśmy problem ze zbyciem ostatnich mieszkań w dwóch budynkach na osiedlu Piękna. W 2014 roku udało się sprzedać wszystkie pozostałe. W następstwie tego faktu, od ubiegłego roku zaczęły w tych budynkach funkcjonować dwie wspólnoty mieszkaniowe.

     Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i potrzebom młodych rodzin nie posiadających zdolności kredytowej do zakupu mieszkania, przygotowaliśmy ofertę budowy mieszkań na wynajem, w jednym z zaprojektowanych na osiedlu Piękna budynków. Powodzenie przedsięwzięcia będzie zależne od decyzji banku, w którym złożone zostały stosowne wnioski kredytowe. Pomoc w budowie tanich mieszkań to zadanie państwa. Wiemy, że taki program budowy mieszkań na wynajem, w niewielkim zakresie przy pomocy środków publicznych jest przygotowywany i przewiduje także udział w nim spółdzielni. Jednak przez cały ubiegły rok państwo zwalczało spółdzielnie. Robiło to przez forsowanie zmian w ustawodawstwie spółdzielczym, zmierzającym do likwidacji spółdzielni i poprzez nękanie ograniczeniami ustawowymi ich działaczy samorządowych. Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowym prawem spółdzielczym. Niestety mają one cechy dalszego demontażu spółdzielni. Komisja Nadzwyczajna do spraw ustaw spółdzielczych jest miejscem, gdzie tworzone jest prawo, które ograniczy możliwości funkcjonowania spółdzielczości. Było w tej sprawie wiele prób takich ograniczeń, ale także wiele skutecznych protestów środowisk spółdzielczych. Sądzimy, że w komisji nastąpi opamiętanie, czego efektem powinno być dobre i nowoczesne prawo spółdzielcze.

 • Wbrew oczekiwaniom wrogich spółdzielniom reformatorów nasi spółdzielcy nie wyrywają się do samodzielności wspólnotowej, rozbijającej spółdzielnię pomimo, że już 24,78 %
  z nich uzyskało u nas prawo odrębnej własności. Dwie wspólnoty (35 lokali) jakie powstały u nas z mocy ustawy na osiedlu Piękna, funkcjonują w nowo zrealizowanych budynkach, jakie spółdzielnia wybudowała systemem „deweloperskim” do sprzedaży
  z prawem odrębnej własności.

     W 2014 roku zostało u nas złożonych i zrealizowanych 15 wniosków o przekształcenie lokali w odrębną własność (8 dotyczyło mieszkań lokatorskich). W sumie do końca 2014 roku, przekształceń prawa do lokali dokonało w ŻSM 1.736 użytkowników, z czego 1.322 to posiadacze praw lokatorskich i 414 praw własnościowych. Przygotowania do przekształceń i ich przebieg odbywały się w normalnym trybie urzędowym.

 • Działania organów Spółdzielni w 2014 roku przeprowadzone były zgodnie
  z unormowaniami statutu i regulaminów spółdzielni, które są zbieżne z zapisami ustawy spółdzielczej.

     Nadal doskonaliliśmy wdrożone mechanizmy rozliczeniowe dla każdej nieruchomości oraz sprawozdawczość z poszczególnych działalności, przypisaną do każdej nieruchomości i wyjaśnialiśmy mieszkańcom te mechanizmy, co pozwoliło zrozumieć
i podejmować działania oszczędnościowe w swoich budynkach.

     Działania remontowe jakie były planowane i realizowane w nieruchomościach uwzględniały poziom środków na funduszu remontowym budynku, a mechanizmy pożyczkowe jakie stosowaliśmy, dopuszczały możliwość zadłużenia się budynków maksymalnie do poziomu pięcioletnich okresów zbiórki środków od mieszkańców.

     Rok 2014 to drugi rok funkcjonowania „ustawy śmieciowej” w naszym mieście
i w Spółdzielni. Nasi mieszkańcy bardzo dobrze radzą sobie z segregacją odpadów ze swoich gospodarstw, co spowodowało, że wskaźnik segregacji odpadów przekroczył
w naszym mieście 50%. Stwierdzamy jednocześnie, że pomimo opłat za wywóz odpadów segregowanych pogorszyła się jakość odbioru śmieci przez Operatora (mała częstotliwość, nieelastyczność do potrzeb harmonogramu odbioru śmieci, kuriozalna częstotliwość wywozu odpadów zielonych, brak bezpośredniej współpracy pomiędzy Operatorem
a Administracjami Osiedli).

 • Analiza stanu naszej bazy członkowskiej pokazuje, że w ostatnich latach po decyzji Trybunału Konstytucyjnego z 2005 roku o rozdzieleniu prawa własnościowego do lokalu w spółdzielni od obowiązku członkowstwa w niej, ubyło z naszej Spółdzielni ponad 12 % stanu członków.

     W 7.065 lokalach mieszkalnych i użytkowych członkostwo posiada 6.403 osoby, które wnoszą do Spółdzielni statutowe zobowiązania   finansowe. Grupa 942 użytkowników lokali nie posiada członkostwa, z czego 892 nie przystąpiło do Spółdzielni, zaś 50 zostało wykluczonych.

● Baza lokalowa spółdzielni to 159 budynków mieszkalnych z 6970-cioma lokalami, wśród których 358 ze spółdzielczym prawem lokatorskim, 4795 ze spółdzielczym prawem własnościowym, 1735 z prawem odrębnej własności, 31 to lokale wynajmowane a 51 użytkowane bez tytułu prawnego (po wykluczeniu z członkostwa).

● W 2014 r. w spółdzielni zamieszkiwało 14.085 osób.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu