07.04.2015 r.

WYKREŚLENIA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

            Na marcowym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwały
o wykreśleniu z rejestru członków oczekujących – 32 osoby.

            Wykreślenia członków oczekujących, to pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., który na wniosek grupy posłów Platformy Obywatelskiej badał
6 artykułów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na ich zgodność z Konstytucją RP.

W pierwszej kolejności zbadał zarzuty pod adresem art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy ponieważ wnioskodawcy wnieśli o jego zbadanie w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu.

            Charakter spółdzielni, cele i istota jej funkcjonowania wynikają z art. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. Na jego podstawie członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być tylko podmioty, które legitymują się interesem jaki może być zaspokojony przez daną spółdzielnię, w zakresie jej podstawowego celu funkcjonowania. Dlatego też osoby, które nie mają interesu polegającego na zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych lub na dostarczeniu lokalu o innym przeznaczeniu, przez daną spółdzielnię mieszkaniową nie mogą być jej członkami. W szczególności nie mogą być nimi osoby, które upatrują swój interes tylko w innej, pomocniczej działalności spółdzielni. Członkami spółdzielni mieszkaniowej nie mogą być zatem osoby, które nie posiadają prawa do lokalu lub ekspektatywy (przyrzeczenie jego otrzymania) w danej spółdzielni. Do tej kategorii podmiotów należą tzw. członkowie oczekujący, członkowie organów spółdzielni i osoby w niej zatrudnione, a także te osoby, które będąc członkami spółdzielni zbyły lub w inny sposób utraciły prawo do lokalu (np. wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego) w spółdzielni lub
w budynkach przez nią zarządzanych.

            Dlatego też Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 3 ust 1 i 3 u.s.m. w zakresie jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej podmiotów, którym nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest niezgodny z art. 64 ust 1 Konstytucji RP.

            Wyrok Trybunału, od którego nie ma odwołania został przez nas potraktowany
w sposób priorytetowy. Do wszystkich 180 zarejestrowanych u nas członków oczekujących, będzie przesłana stosowna informacja wyjaśniająca i będą zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, która w każdej indywidualnej sprawie podejmuje odrębną uchwałę o wykreśleniu z członkowstwa.

W dniu 30 marca wykreślono z członkostwa 32 osoby, z których tylko dwoje zgłosiło się na spotkanie. Jedna z nich złożyła sama rezygnację, druga nie chciała przyjąć tego faktu do wiadomości, gdyż posiada książeczkę z wkładem lokatorskim i oczekiwała zaspokojenia swoich potrzeb w systemie przydziału mieszkań lokatorskich, który od kilkunastu lat u nas już nie funkcjonuje. Kilkanaście osób przekazało swoje rezygnacje drogą korespondencyjną.

Okazało się także, że pewna grupa z zarejestrowanych przed laty członków oczekujących, już nie żyje, zaś większość zaspokoiła swoje potrzeby poza spółdzielnią, z tego wielu zagranicą.

Akcję rozmów i wykreśleń będziemy prowadzili przez najbliższe miesiące.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu