02.04.2015

ZMAGANIA SPÓŁDZIELNI Z ZADŁUŻENIEM MIESZKAŃCÓW

      W ostatnim 25-leciu, tylko raz w 2007 r, zadłużenie w opłatach za lokale uległo radykalnemu zmniejszeniu. Wtedy bodźcem do likwidacji długu, była ustawowa okazja wykupu lokalu na własność za symboliczną złotówkę – więc oddłużenie było warunkiem przekształcenia prawa do lokalu. W kolejnych latach przyrost zadłużenia wrócił do normy, chociaż w 2014 r. był on niewielki.

 

W 2014 roku dług mieszkańców powiększył się w stosunku do roku 2013 o 2,46 %
i osiągnął poziom 4,911 mln zł. Przy czym obniżenie zadłużenia w pozycji czynsz wyniosło 0,114 mln zł., natomiast wzrost długu w pozycji woda wyniósł 0,227 mln zł. Na wzroście zadłużeń za wodę (zarówno zimną jak i ciepłą) odbiły się wprowadzone
z początkiem roku podwyżki cen komponentów u Dostawców, które są składnikami w tej pozycji wzrostu (wzrost o 8 % ceny wody i wzrost o 11% kosztu gigadżula ciepła do podgrzania wody).

     Ponieważ związany z tymi zmianami wzrost naliczeń czynszowych wyniósł 4,55% to ogólny wskaźnik zadłużenia czynszowego będący stosunkiem kwoty zadłużenia do wielkości naliczeń za 2014 rok zmalał i wyniósł w ŻSM 12,23% (w 2013 r. wynosił 12,50%).

     Przyczyny narastającego zadłużenia czynszowego są co roku podobne, to zubożenie wywołane brakiem pracy, lub niskimi dochodami znacznej grupy naszych mieszkańców.

     O wiele lepiej było w minionym roku z przekazywaniem przez Gminę środków finansowych z tytułu dodatków mieszkaniowych. Nie notowaliśmy tu znacznych opóźnień. Do końca 2014 roku Gmina przekazała nam środki w wysokości 597,5 tys. zł (za okres 10-ciu miesięcy). W dniu 16 stycznia br. otrzymaliśmy pozostałe środki za m-ce listopad
i grudzień 2014 roku w wysokości 118,7 tys. zł.

     Zauważamy jednocześnie, że spora grupa dłużników nie płacąca na bieżąco zobowiązań wobec Spółdzielni, utraciła prawo do otrzymywanego wcześniej dodatku. Świadczyć to może o głębokim zubożeniu tych rodzin

     Kolejna przyczyna narastania zadłużenia to przewlekanie procedur prawnych związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych i wieloletnie oczekiwania na wyeksmitowanie z lokali osób które zalegają z opłatami. Odwlekana była procedura dostarczania przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym z mieszkań spółdzielczych. Na koniec roku w Urzędzie Miasta znajdowało się 17 wyroków eksmisyjnych z wnioskiem o wskazanie lokalu zastępczego, z czego 9 do lokalu socjalnego. Zgodnie z prawem Gmina powinna wskazać rodzinie eksmitowanej lokal w swoim zasobie komunalnym, przy czym wskazanie lokalu socjalnego jest bezwzględne.

       W minionym roku kontynuowaliśmy intensywne działania windykacyjne dla ograniczenia zadłużenia w opłatach przez naszych mieszkańców. Działania te mają charakter rutynowy, prowadzi je wyspecjalizowana komórka windykacji w dziale lokalowym. Są one przedmiotem ciągłego zainteresowania Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej, która problematykę zadłużeń ocenia okresowo na swoich plenarnych posiedzeniach. Kilka razy w roku Rada Nadzorcza spotykała się z największymi dłużnikami i podejmowała wielokrotnie uchwały, w przypadku długotrwałej recydywy,
o ich wykluczeniu ze Spółdzielni.

     W 2014 roku zaległości w opłatach za lokale miało u nas 3.592 osoby, o 205 mniej niż w 2013 roku. Lokali z długiem jednomiesięcznym było 2.436 (w 2013 roku 2.408),
a kolejne 660 użytkowników lokali (w 2013 roku było 872) ma zadłużenie w przedziale do trzech miesięcy. Ci pierwsi to dłużnicy przypadkowi, wraz z drugą grupą łatwo uregulują swoje zobowiązania stanowiące 1,11 mln zł, tj. 22,87 % całego długu (w 2013 roku było w tej grupie 1,2 mln zł zadłużenia, co stanowiło 25% całego długu).

     Pozostałych 496 dłużników, z przedziału powyżej 3 miesięcy zadłużenia, trzyma 77,13% długu na kwotę 3,757 mln zł (w 2013 roku było ich 517-u z długiem 3,55 mln zł. co stanowiło 75% długu). Grupa 170 osób z zadłużeniem powyżej 12 miesięcy tworzy 55% długu na kwotę 2,673 mln zł (w 2013 roku było ich 166 tworzących 48,6% długu na kwotę 2,31 mln zł).

     Z przedstawionej analizy wynika, że w 2014 roku grupa dłużników zmniejszyła się ogółem o 205-ciu (tj. o 2,94% ogółu użytkowników lokali), przy czym o 28 zwiększyła się ona w przedziale zadłużeń jednomiesięcznych- co może sugerować lekkie traktowanie przez nich obowiązku statutowych terminów wnoszenia opłat w tej grupie osób. Energiczne działania windykacyjne Spółdzielni spowodowały, że zmniejszyła się grupa dłużników w przedziale od jednego do trzech miesięcy, a także częściowo w przedziałach do 12 miesięcy.

     W grupie dłużników powyżej 12 miesięcy zadłużenie wzrosło o blisko 16%             (360 tys. zł) i grupa ta poszerzyła się o 4 nowych dłużników (tj. o ponad 2,4%).

     Natomiast w 2014 roku zmniejszyła się nieco grupa dłużników z grona odrębnych właścicieli (do 522) z długiem w opłatach czynszowych, wzrosła z kolei (do 1046-ciu)
z długiem za wodę.

     Wobec tej szczególnej grupy dłużników nadal będziemy stosowali zaostrzone rygory windykacyjne, w tym informowanie o wpisie do rejestru dłużników w KRD.

     Podejmowaliśmy również bardziej intensywną współpracę z organami sądowymi
i komornikami, pozwalającą na przyspieszanie toku prowadzonych spraw i większą skuteczność działań komorniczych. W jej realizacji doprowadzono do egzekucji należności z 5-ciu zadłużonych nieruchomości lokalowych, które zostały sprzedane w licytacji komorniczej, a z uzyskanych środków komornik przekazał do Spółdzielni należności pokrywające zadłużenie użytkowników. Do końca 2014 roku wpłynęło z tego tytułu 82.716 zł.

       Jednym z końcowych etapów działań windykacyjnych w 2014 r. było uzyskanie przez Spółdzielnię orzeczonych wyroków eksmisyjnych z lokali dla najbardziej uporczywych dłużników. W końcu roku było ich 17 i wszystkie zostały przekazane do Urzędu Miasta.

W 2014 roku rozwiązały się sprawy trzech użytkowników w wyrokami eksmisyjnymi, którzy opuścili lokale dobrowolnie.

     Zobowiązania Gminy, za niedostarczone lokale socjalne na dzień 31 grudnia 2014 r, zostały przez nas ustalone na poziomie 40 tys. zł i o takie odszkodowanie wystąpiliśmy
w miesiącu styczniu br. do Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta poprosił o wstrzymanie działań prawnych w tej sprawie, ponieważ
w przeciwieństwie do poprzednika zamierza wywiązywać się ze zobowiązań ustawowych, dostarczania lokali socjalnych dla spółdzielni.

W drugiej dekadzie miesiąca marca dotarły do nas z Urzędu Miasta oferty czterech lokalizacji, do których będzie można eksmitować zadłużone rodziny. Dziękujemy za nie
i czekamy na pozostałe.

                                                                              Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu