09.12.2014r.

SAMORZĄD SPÓŁDZIELCZY I JEGO DZIAŁANIA W 2014 R

            Praca na rzecz swojego środowiska i reprezentowanie interesów swoich współmieszkańców to podstawowe funkcje samorządu terytorialnego. Mają swój samorząd jednostki terytorialne (województwa, powiaty i gminy), mają też swój samorząd członkowie naszej spółdzielni, z poszczególnych osiedli spółdzielczych.

            Mieszkańcy spółdzielczych budynków, pomimo malejącej liczby osób zgłaszających swoje w nich zamieszkiwanie (14,3 tys na dzień 31.12.2013r.), nadal stanowią istotną
40-proc. grupę obywateli naszego miasta. Ich reprezentanci uczestniczą w pracach tych samorządów miejskich, tam gdzie obejmują one miejsce ich zamieszkiwania, ale działają przede wszystkim w samorządach spółdzielczych (Rady Osiedli), które również działają na ich terenach.

            Spółdzielcze Rady Osiedli (jest ich cztery) funkcjonują w oparciu o obowiązujące przepisy Prawa Spółdzielczego, Statutu ŻSM oraz o wewnętrzny Regulamin Rady Osiedla. Kadencje Rad Osiedli zawierają się w okresach trzyletnich. Skład obecnych Rad Osiedli został wybrany na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu ZSM w miesiącu maju.

            Każda z Rad Osiedli odbywa co miesiąc jedno posiedzenie (zgodnie z przyjętym harmonogramem) i działa w oparciu o roczny plan pracy zawierający tematy wspólne dla wszystkich Rad.

Posiedzenia Rad odbywają się w czwartki. I tak:

- Rada os. Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego – w ODK (pierwszy czwartek miesiąca
g. 1700)

- Rada os. Kościuszki i Centrum – w KOLIBRZE (drugi czwartek miesiąca g. 1700)

- Rada os. Teklin, Piękna i Łąkowa – w KOLIBRZE (trzeci czwartek miesiąca g. 1800)

- Rada os. Wschód – w KOLIBRZE (czwarty czwartek miesiąca g. 1800).

            Posiedzenia Rad Osiedli są otwarte dla mieszkańców z osiedli. Obok członków Rad, każdorazowo uczestniczą w nich przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, którzy na bieżąco informują o sprawach bezpieczeństwa i przyjmują zgłoszenia mieszkańców w tym zakresie do realizacji.

Ponadto, stosownie do potrzeb wynikających z omawianych tematów na posiedzenia są zapraszani inni przedstawiciele instytucji miejskich w tym Prezydent miasta, bądź spółek komunalnych realizujących dostawy usług dla mieszkańców.

Aktualnie pracom Rad Osiedli przewodniczą:

- p. Krystyna Rypina (RO Żeromskiego i Batorego)

- p. Andrzej Drużyński (RO Kościuszki i Centrum)

- p. Ryszard Sochański (RO Wschód)

- p. Wojciech Grundman (RO Teklin i Piękna)

W składzie tej ostatniej Rady uczestniczy p. Barbara Rzeczycka radna Rady Miasta
i przewodnicząca Miejskiego Komitetu Osiedlowego Mieszkańców Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej.

            Wymieniając podstawowe problemy, którymi poza tematami planowymi zajmowały się wszystkie Rady, należy wskazać na aktywny udział ich przedstawicieli w rocznych przeglądach wiosennych stanu technicznego obiektów i infrastruktury osiedlowej z których protokóły i wnioski stanowią podstawę do ujęcia wykazanych potrzeb w planach remontowo-konserwacyjnych spółdzielni..

Poza tym w poszczególnych Radach realizowano między innymi:

1. Os. Żeromskiego, Sikorskiego i Batorego

● aktywne uczestnictwo w organizacji spotkania noworocznego dla osób starszych
   i samotnych z osiedli w ODK,

● interwencje w Straży Miejskiej w sprawie zanieczyszczeń powietrza pochodzących od  
   spalanych śmieci w domach jednorodzinnych sąsiadującymi z osiedlem,

● interwencje w sprawie prawidłowego znakowania nazw ulic w osiedlu.

2. os. Kościuszki i Centrum

● interwencja w Policji i Straży o zwiększenie dozoru nad czystością i porządkiem na
   terenach sąsiadujących z osiedlami,

● interwencje w prawie porzuconych „obcych” samochodów na parkingach osiedlowych, co
   poskutkowało ich usunięciem,

● w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach skrzyżowania ul. Limanowskiego
   i Środkowej (do Starostwa powiatowego), poprzez wydłużenie czasu przejścia pieszych  
   przez to skrzyżowanie (regulacja świateł),

● opiniowanie projektów zagospodarowania terenu przy bud. w ul. Mielczarskiego.

3. os. Wschód

● podejmowała interwencje w Straży Miejskiej i Policji w sprawie poprawy bezpieczeństwa
   pieszych i ograniczenia prędkości pojazdów na skrzyżowaniu ul. Skrowaczewskiego
   i I. Zielińskiej.

● Interwencja do Urzędu Miasta w sprawie prac naprawczo-remontowych ulic: Nietrzebki,
   I.Zielińskiej i Parkingowej na zdewastowanych odcinkach,

● Opiniowała projekt rozbudowy Apteki przy ul. F. de Girarda,

● wspólnie z mieszkańcami budynku przy ul. Kap. Pałaca 88 podjęła interwencje u
   Prezydenta Miasta w sprawie likwidacji uciążliwości funkcjonowania boiska piłkarskiego
   na terenie Ośrodka Sportu w PDM.

Przyczyny tych uciążliwości to:

- brak nadzoru nad użytkownikani boiska (hałas, wulgaryzmy itp. z ich strony),

- brak systemu kontroli nad tym kto użytkuje boisko i niemożliwość ustalenia winnych,

- brak dozoru i zabezpieczeń terenu w godz. nocnych,

- brak zabezpieczeń boiska przed wypadaniem piłki poza jego obszar na balkony i w okna budynku,

- hałas przy nocnym odśnieżaniu boiska.

Na spotkaniu w dniu 22.10.br. z Prezydentem i Prezesem AQUA z uzyskano ich strony zapewnienie o poprawie wszystkich wykazanych niedociągnięć i likwidacji zagrożeń.

4. os. Teklin, Piękna, Łąkowa

- podejmowała interwencje w Policji i Straży Miejskiej w związku z problemem bezdomnych
koczujących w budynkach osiedla,

- interweniowała w Urzędzie Miasta w sprawie prac naprawczo-remontowych ul. Nietrzebki,
I.Zielińskiej i Parkingowej,

- opiniowała wniosek (negatywnie) o dzierżawę terenu przy ul. Skrowaczewskiego i budowę  
na nim pawilonu usługowego,

- rozpatrywała zasadność wniosku mieszkańców w sprawie budowy parkingu przy
ul. Nietrzebki 12. Jednak własność terenu (gmina) uniemożliwia na dzisiaj dalsze planowanie
realizacji.

---------

            Członkowie Rad Osiedli czynnie uczestniczą również w codziennym życiu mieszkańców swoich budynków co wyrażane jest poprzez prezentowanie ich potrzeb i uwag na wszystkich posiedzeniach oraz zapoznawanie z problemami właściwych przedstawicieli ŻSM uczestniczących w spotkaniach.

Anna Sochacka

Specjalista ds. samorządowych

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu