Godziny Urzędowania •Drukuj•
•Wpisany przez Administrator•   
••środa•, 02 •czerwca• 2010 10:14•

GODZINY URZĘDOWANIA BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

 

 

 

 

****************************************************************

 

poniedziałek 

wszystkie działy Spółdzielni są czynne:

 

godz. 915 – 1630

 

 

 

 

Kasa

w godzinach 915 – 1615

 

 

w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku

 

Dział ds. lokalowych i windykacji              815-1530

Dział rozliczeń                                                815-1530

Dział czynszów                                              815-1530

przerwa w działach                                    1000-1200

Kasa                                                              815-1500

 

 

****************************************************************

  • Kasa w Osiedlowym
    Domu Kultury
    ul. Wittenberga 5

czynna w godzinach:

poniedziałek

1030 – 1415

1515 - 1630

od wtorku do piątku

1030 - 1345

1445 - 1630

  • Kasa w Administracji
    os. „Wschód”
    ul. I. Zielińskiej 34

czynna w godzinach:

poniedziałek

1100 – 1400

1515 - 1650

od wtorku do piątku

1000 - 1330

1445 - 1550

Członek Zarządu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach 1500 – 1700

 

 

****************************************************************

Członek Rady Nadzorczej pełni dyżur w każdy poniedziałek w sekretariacie biura Zarządu w godzinach

1600 – 1700

****************************************************************

•Poprawiony: ••środa•, 13 •grudnia• 2017 08:23••