GODZINY URZĘDOWANIA BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

 poniedziałek 

wszystkie działy Spółdzielni są czynne: 

godz. 915 – 1630

 

Kasa

w godzinach 915 – 1615

 przerwa 1200 1400

w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku

 

Dział ds. lokalowych i windykacji              815-1530

Dział rozliczeń                                           815-1530

Dział czynszów                                          815-1530

przerwa w działach                                 1000-1200

 

Kasa                                                               815-1500

                                                       przerwa 1100_1300

 

****************************************************************

  • Kasa w Osiedlowym
    Domu Kultury
    ul. Wittenberga 5

czynna w godzinach:

poniedziałek

1030 – 1415

1515 - 1630

od wtorku do piątku

1030 - 1345

1445 - 1630

  • Kasa w Administracji
    os. „Wschód”
    ul. I. Zielińskiej 34

czynna w godzinach:

poniedziałek

1100 – 1400

1515 - 1650

od wtorku do piątku

1000 - 1330

1445 - 1550

Członek Zarządu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

w każdy poniedziałek w godzinach 1500 – 1700

Członek Rady Nadzorczej pełni dyżur w sekretariacie biura Zarządu w godzinach

w każdy poniedziałek w godzinach 1600 – 1700

****************************************************************