Rada Osiedla

 

PLAN PRACY RAD OSIEDLI

w 2017 roku

                                              Ż – ŻEROMSKIEGO, SIKORSKIEGO, BATOREGO (I czw. m.-ca)

                                                                                                                              K – KOŚCIUSZKI, CENTRUM (II czw. m-ca)

                                                                                                                              T – TEKLIN, PIĘKNA, ŁĄKOWA (III czw. m-ca)

                                                                                                                              W – WSCHÓD (IV czw. m-ca)

UWAGA!

Powyższe zasady odbywania posiedzeń mogą ulegać zmianom ze względów organizacyjnych czy wynikających z układu świąt kalendarzowych.

Prosimy o uważne śledzenie dat umieszczonych w rubryce: data posiedzenia.

DATA

POSIEDZENIA

TEMATYKA

 

STYCZEŃ

Ż – 05

K – 12

T – 19

W – 26

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Przyjęcie planu pracy RO na 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności placówek kulturalno-oświatowych za rok 2016 oraz plan akcji „zima
  w mieście” w 2017r.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

RO

Kier. Placówek

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

LUTY

Ż – 02

K – 09

T – 16

W – 23

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Przyjęcie sprawozdania RO z działalności
  w 2016r.
 4. Sprawozdanie z wykonania planów remontowych za 2016r.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

RO, Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

MARZEC

Ż – 02

K – 09

T – 16

W – 23

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Przedstawienie zadłużeń czynszowych za 2016r.
  z uwzględnieniem działań windykacyjnych.
 4. Omówienie przygotowań do WZ.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Dz.Lokalowego

Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

KWIECIEŃ

Ż – 06

K – 13

T – 20

W – 27

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Analiza zużycia wody i energii elektrycznej w budynkach za 2016r.
 4. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

MAJ

Ż – 04

K – 11

T – 18

W – 25

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Plany placówek kulturalno-oświatowych dotyczące akcji „lato w mieście” 2017r.
 4. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Placówek

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

CZERWIEC

Ż – 01

K – 08

T – 22

W – 29

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Wyniki wiosennego przeglądu stanu technicznego zasobów i terenów osiedlowych - omówienie przygotowań terenów osiedlowych do sezonu letniego.
 4. Omówienie przebiegu WZ.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Administracji

Spec. ds. Org.-Sam.

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

W MIESIĄCU LIPCU I SIERPNIU

ŻYCZYMY PAŃSTWU

WIELU SŁONECZNYCH DNI,

POGODY DUCHA

I MIŁEGO WYPOCZYNKU

 

 

WRZESIEŃ

Ż – 07

K – 14

T – 21

W – 28

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Informacja dotycząca zakończenia sezonu grzewczego 2016/2017.
 4. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

PAŹDZIERNIK

Ż – 05

K – 12

T – 19

W – 26

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
  1. Omówienie projektu planu remontów na 2018r.
  2. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

Kier. Administracji

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

LISTOPAD

Ż – 09

K – 16

T – 23

W – 30

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia RO.
 2. Omówienie spraw bezpieczeństwa osiedli
  z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.
 3. Ocena pracy zakładów konserwacyjnych
  i porządkowych oraz firm współpracujących.
 4. Propozycje RO do planu pracy na 2018r.
 5. Przedstawienie bieżących spraw dotyczących:

- osiedla, lokatorów,

- ŻSM omawianych na RN.

 1. Sprawy różne.

RO

RO

RO

Kier. Administracji

Członkowie RN i RO

GRUDZIEŃ

Ż – 14

K – 14

T – 14

W – 14

godz. 17.00

Klub Osiedlowy KOLIBER

Wspólne, świąteczne spotkanie wszystkich Rad Osiedli ŻSM z przedstawicielami Policji
i Straży Miejskiej oraz Zarządem i Radą Nadzorczą - podsumowanie działalności
w 2017r.
 

Posiedzenia Rad Osiedli:

-   Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego – ODK, godzina 17.00,

-          Kościuszki, Centrum – Koliber, godzina 17.00,

-          Teklin, Piękna, Łąkowa – Koliber, godzina 18.00,

-          Wschód – Koliber, godzina 18.00.

 

 

Członkowie Rady  Osiedla  WSCHÓD

1. SOCHAŃSKI RYSZARD-PRZEWODNICZACY

2. MARCZAK KRYSTYNA Z-CA PRZEWODNICZACEGO

3. FURMANIK-ORACZ ELŻBIETA -SEKRETARZ

4. BODER  BOGDAN -CZŁONEK

5. DZIENIEWICZ TERESA -CZŁONEK

6. LANGANC HELENA -CZŁONEK

7. POLACZEK-FARSKA IWONNA -CZŁONEK

8. SABATOWSKA KRYSTYNA -CZŁONEK

 

Członkowie Rady  Osiedla  TEKLIN - PIĘKNA - ŁĄKOWA

1.  GRUNDMAN  WOJCIECH -PRZEWODNICZACY

2. GALIŃSKI  JAN -Z-CA PRZEWODNICZACEGO

3. CHEŁMIŃSKA JADWIGA - SEKRETARZ

4. BRONOWSKI MIROSŁAW -CZŁONEK

5. CICHOCKA ELŻBIETA -CZŁONEK

6.  KUCHARSKI LECH -CZŁONEK

7. MARCZAK LIDIA -CZŁONEK

8. RATAJCZYK TERESA -CZŁONEK

9. RZECZYCKA  BARBARA -CZŁONEK

10. SKONIECZNY ANDRZEJ -CZŁONEK

11. SWĘDROWSKA KRYSTYNA-CZŁONEK

12. ZIELIŃSKA  KRYSTYNA -CZŁONEK

 

Członkowie Rady Osiedla  ŻEROMSKIEGO - SIKORSKIEGO - BATOREGO

 

1. RYPINA  KRYSTYNA -PRZEWODNICZĄCA

2. SZEMET KRYSTYNA -Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

3. KIERLAŃCZYK WIESŁAWA -SEKRETARZ

4. CHOIŃSKI lECH - CZŁONEK

5. GWIAŹDZIŃSKA TERESA - CZŁONEK

6. KACPRZAK JOANNA -CZŁONEK

7. LEWANDOWSKA TEODORA - CZŁONEK

8. ŁAGUTKO HANNA-CZŁONEK

9. MELA LESZEK - CZŁONEK

10. PENO BARBARA -CZŁONEK

11.  PIASECZNA ALICJA-CZŁONEK

12. POPIELCZYK STANOSŁAW -CZŁONEK

13. STEFAŃSKA ZOFIA -CZŁONEK

14. WIŚNIEWSKA IRENA -CZŁONEK

15. WÓJCIK TERESA - CZŁONEK

 

Członkowie  Rady  Osiedla  KOŚCIUSZKI – CENTRUM

1. DRUŻYŃSKI  ANDRZEJ -PRZEWODNICZĄCY

2. WALCZAK WŁODZIMIERZ -Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

3. BOGUCKA  EWA -SEKRETARZ

4. GWIAŹDZIŃSKA KRYSTYNA -CZŁONEK

5. KEMPIŃSKI PIOTR -CZŁONEK

6. SEFERYNIAK  MARIAN -CZŁONEK

7. SKOCZYŃSKI  LESŁAW -CZŁONEK

8. SŁAWIŃSKA EWA -CZŁONEK

9. WOŹNIAK  BOGUSŁAW -CZŁONEK

 

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu