Inwestycje


WARUNKI NABYCIA LOKALI W BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA WERBICKIEGO 6 W ŻYRARDOWIE

Wstępny koszt 1 m2 budowy lokali z uwzględnieniem niepełnego wykończenia mieszkań tj. bez urządzeń sanitarnych, glazury oraz podłóg w kuchni i łazience:

4542,56 zł/m2 dla mieszkań z prawem odrębnej własności

4726,45 zł/m2 dla mieszkań lokatorskich        

Wyższa cena dla mieszkań lokatorskich, wynika z dodatkowych kosztów, związanych z kredytowaniem wyłącznie mieszkań lokatorskich.

Kryteria nabycia lokalu:

dla mieszkań z prawem odrębnej własności:

-       Wpłata wartości mieszkania w 12 miesięcznych ratach, w wysokościach, wynikających z harmonogramu płatności z wykonawcą.

dla mieszkań lokatorskich:

-       Lokator dokona wpłaty wkładu w dwóch ratach: ( dla lokalu o pow. 52,11m2 wkład wynosi 58 821,78 zł.)

I rata 70%

II rata 30%

-       Najpóźniej w dniu zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lokator zapłaci podatek od towarów i usług, obliczony od pozostałej części pełnych kosztów budowy, wynikających z ostatecznego rozliczenia ( wg wstępnego kosztu jest to kwota ok. 13 887,03zł.).

-       Pozostałe koszty budowy lokalu, wynikające z ostatecznego rozliczenia, niepokryte wpłatą wkładu mieszkaniowego, sfinansowane kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnie na okres 25 lat, lokator będzie spłacał w miesięcznych ratach wraz z odsetkami.

-       Kryterium dochodowe

Minimum 5 000,00 zł. brutto na rodzinę lub min. 3 000,00 zł. brutto na gospodarstwo 1 osobowe.

-       Nieposiadanie lokalu mieszkalnego lub posiadanie lokalu o bardzo niskim standardzie

-       Umowy lokatorskie będą sporządzone w formie aktu notarialnego.

-       Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty pozostałych kosztów budowy, przypadających na lokal w każdym czasie
i wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie lokalu w odrębną własność.

Planowany termin zasiedlenia budynku IV kwartał 2018 r.

 

Rzuty mieszkań -przykładowe (pdf)

 

plansza 2018

 

 

 

Plan Inwestycji na 2016 r. (PDF)

 

Plan Inwestycji na 2017 r. (PDF)

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu