Inwestycje


POSIADAMY  DO  SPRZEDAŻY  LUB  NABYCIA  NA   ZASADACH   LOKATORSKICH  JESZCZE DWA MIESZKANIA,
W NOWO WYBUDOWANYM BUDYNKU PRZY UL. KAZIMIERZA WERBICKIEGO 6  W ŻYRARDOWIE

Lokal nr 1,   parter o pow. 52,21 m2  -  cena lokalu z podatkiem VAT 246 296,75 zł.

Lokal nr 13,   III piętro o pow. 52,29 m2  - cena lokalu z podatkiem VAT 246 296,75 zł.

Kryteria nabycia lokalu na zasadach lokatorskich:

-       Lokator dokona wpłaty wkładu: (wkład wynosi 58 821,78 zł.)30.03.2018

-       Najpóźniej w dniu zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu lokator zapłaci  podatek od towarów i usług,
   obliczony od pozostałej części pełnych kosztów budowy, wynikających z ostatecznego rozliczenia ( wg wstępnego kosztu jest to kwota ok. 13 887,03zł.).

-     Pozostałe koszty budowy lokalu, wynikające z ostatecznego rozliczenia, niepokryte wpłatą wkładu mieszkaniowego,
sfinansowane kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnie na okres 25 lat, lokator będzie        spłacał w miesięcznych ratach wraz z odsetkami.

-       Kryterium dochodowe

    Minimum 5 000,00 zł. brutto na rodzinę lub min. 3 000,00 zł. brutto na gospodarstwo 1 osobowe.

-       Nieposiadanie lokalu mieszkalnego lub posiadanie lokalu o bardzo niskim standardzie

-       Umowy lokatorskie będą sporządzone w formie aktu notarialnego.

-       Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty pozostałych kosztów budowy, przypadających na lokal w każdym czasie
i wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie lokalu w odrębną     własność.

 

Rzuty mieszkań -przykładowe (pdf)

 

plansza 2018

 

 

 

Plan Inwestycji na 2016 r. (PDF)

 

Plan Inwestycji na 2017 r. (PDF)

 


Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu