Komunikaty

Wykup mieszkalnie lokatorskie

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1180 ) mogą Państwo

wyodrębnić na własność lokale mieszkalne współfinansowane kredytem ze środków b. KFM,

dla których ustanowiono spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Spółdzielnia jest przygotowana do przeprowadzenia procedury określenia przedmiotu odrębnej własności lokali

w nieruchomościach wybudowanych przy udziale środków b. KFM (podst. pr. art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Wyodrębnienie lokalu w nieruchomości wymaga złożenia przez Państwa wniosku o

ustalenie wysokości kwoty zadłużenia przypadającego na Państwa lokal a następnie jej spłaty.

Bliższych informacji udziela Dział Lokalowy ŻSM ul. Środkowa 35 pok. nr 2

Tel. (46) 855-30-41 (42)

Zarząd ŻSM

 

KOMUNIKAT

            Zawiadamiamy mieszkańców spółdzielczych budynków, że z dniem 16 kwietnia br. zostały wstrzymane dostawy ciepła (na cele grzewcze).
Prosimy mieszkańców o pozostawienie pokręteł termozaworów na wszystkich grzejnikach w lokalach w pozycji maksymalnego otwarcia – co zapobiegnie zapowietrzeniu instalacji przed kolejnym sezonem grzewczym.

 

KOMUNIKAT

Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zwołuje dla członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie częściami, w niżej wymienionych terminach:

 

Lp.

Rejon działania

Części Walnego Zgromadzenia

Data,   miejsce

zebrania

1.

Osiedla Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego

10 maja 2018r

Osiedlowy Dom Kultury

2.

Osiedla Wschód, Kościuszki, Centrum

15 maja 2018r.

Klub Osiedlowy „Koliber”

3.

Osiedla Teklin, Piękna,

Łąkowa

17 maja 2018r.

Klub Osiedlowy „Koliber”

 

Godzina rozpoczęcia zebrań - 17ºº

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.

 1. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2017r., w tym :
 1. sprawozdania finansowego spółdzielni za 2017r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej,
 2. kierunków rozwoju spółdzielni na 2018r.i lata następne.
 1. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2017r.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2017r.
 3. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółdzielni.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2018r
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 8. Zamknięcie zebrania.

UWAGA

 1. Sprawozdania do punktów 4,5,6, porządku obrad zostaną wyłożone do wglądu członków od 19 kwietnia 2018r., w biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 oraz w administracjach osiedlowych przy ul. Izy Zielińskiej 36 i Okrzei 57, w godz. 9ºº – 15ºº.
 2. Projekty uchwał do tematów będących przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu członków od 26 kwietnia 2018r., w biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 oraz w administracjach osiedlowych przy ul. Izy Zielińskiej 36 i Okrzei 57, w godz. 9ºº – 15ºº.
 3. Zgodnie z § 30 ust. 1 statutu ŻSM członkowie spółdzielni mogą brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Dla potwierdzenia prawa do udziału w zebraniu, członkowie będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości.
 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

SAMORZĄD I ZARZĄD Ż.S.M.

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W POSIEDZENIACH RAD OSIEDLI,

NA KTÓRYCH OMAWIANE SĄ SPRAWY

DOTYCZĄCE NASZEJ SPÓŁDZIELNI I MIESZKAŃCÓW.

 

PLAN PRACY RAD OSIEDLI - LINK

 

 

Informujemy, że od  dn. 16.11.2016 nastąpiła zmiana systemu operacyjnego na usługach hostingowych.

 

W związku z powyższym został czsowo zablokowany dostęp do strefy mieszkańca,

"Prace modernizacyjne - dostosowanie do nowego systemu".

 

Dotychczasowy system zostanie zastąpiony przez nową wersją.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 
••piątek•, 15 •lutego• 2013 12:05•

 

Komunikat

 

 Do mieszkańców lokali spółdzielczych będących użytkownikami

internetu.

 

Szanowni Państwo!

 Dla usprawnienia uzyskiwania informacji o stanie opłat stworzyliśmy w

 wirtualnej przestrzeni "Strefę Mieszkańca"

 

"Strefa Mieszkańca"to specjalna zakładka na stronie internetowej

 Spółdzielni, dzięki której można w szybki sposób sprawdzić saldo

 czynszowe oraz rozliczeń wody dla swojego lokalu. 

 

Dostęp do w/w „Strefy” możliwy jest po otrzymaniu loginu i hasła, które

 należy pobrać w Biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 pok. 6.

 

Zarząd Ż.S.M.

 
•Więcej artykułów…•
«•pierwsza••poprzednia•12•następna••ostatnia•»

•Strona 1 z 2•

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail sekretariat@zsm.net.pl

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu