Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zwołuje dla członków Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Walne Zgromadzenie częściami, w niżej wymienionych terminach:

 

Lp.

Rejon działania

Części Walnego Zgromadzenia

Data, miejsce

zebrania

1.

Osiedla Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego

 

11 maja 2017r

Osiedlowy Dom Kultury

2.

Osiedla Wschód, Kościuszki, Centrum

 

16 maja 2017r.

Klub Osiedlowy „Koliber”

3.

Osiedla Teklin, Piękna,

Łąkowa

 

18 maja 2017r.

Klub Osiedlowy „Koliber”

 

Godzina rozpoczęcia zebrań - 17ºº

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ŻSM

 1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 1. Rozpoczęcie regulaminowych czynności związanych z wyborami :
  a) Rad Osiedli :
  - Żeromskiego, Sikorskiego, Batorego                             od 5 do 20 mandatów

- Kościuszki, Centrum                                                      od 5 do 20 mandatów

- Wschód                                                                          od 5 do 20 mandatów

- Teklin, Piękna, Łąkowa                                                 od 5 do 20 mandatów

b) Delegata Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ŻSM z działalności w 2016r., w tym :
 1. sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016r. wraz z podziałem nadwyżki bilansowej,
 2. kierunków rozwoju spółdzielni na 2017r.i lata następne.
 1. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniach 10, 12 i 17 maja 2016r.
 2. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 2016r.
 3. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu ŻSM.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie określenia sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia
  w 2017 roku :
  a) na bieżącą działalność statutową,
  b) na działania inwestycyjne, realizowane       w latach 2017-2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przejściowego finansowania budynku mieszkalnego

przy ul. Werbickiego 6, w osiedlu Piękna.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
 2. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji.
 3. Zamknięcie zebrania.

UWAGA

 1. Sprawozdania do punktów 5,6,7 porządku obrad zostaną wyłożone do wglądu członków od 20 kwietnia 2017r., w biurze Zarządu przy ul. Środkowej 35 oraz
  w administracjach osiedlowych przy ul. Izy Zielińskiej 36 i Okrzei 57, w godz.
  9ºº – 15ºº.
 2. Projekty uchwał do tematów będących przedmiotem obrad zostaną wyłożone
  do wglądu członków od 27 kwietnia 2017r., w biurze Zarządu przy
  ul. Środkowej 35 oraz w administracjach osiedlowych przy ul. Izy Zielińskiej 36
  i Okrzei 57, w godz. 9ºº – 15ºº.
 3. Zgodnie z § 30 ust. 1 statutu ŻSM członkowie spółdzielni mogą brać udział tylko
  w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Dla potwierdzenia prawa do udziału w zebraniu, członkowie będą zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości.
 5. Zgłoszenia kandydatów do Rad Osiedli oraz kandydatów na Delegata Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, należy składać w terminie do
  26 kwietnia 2017r. na stosownych drukach, które można pobrać w biurze Zarządu
  ( pokój 18 lub 20) i w administracjach osiedlowych.
 

Administracja "Zachód" zawiadamia, że z uwagi na mijający okres legalizacji wodomierzy (5 lat)
przystąpiono do ich wymiany w  n/w budynkach:

os. Kościuszki:

 

- Środkowa 25/27

- Kościuszki 16B

- Kościuszki 15/17

- Mireckiego 38/40

- Środkowa 31

 

os. Batorego:

 

- Mostowa 9/11

- 11 Listopada 19

- Sikorskiego 14

- Okrzei 67

- 11 Listopada 15

- Sikorskiego 12

- 11 Listopada 21

- Sikorskiego 16

- 11 Listopada 21

- 11 Listopada 25

- Sikorskiego 18

- Roosevelta 5

- Sowińskiego 11

- Sowińskiego 13

- Sowińskiego 15

- Sowińskiego 17

- Ks. Brzóski 25

 

 

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do przekazania (warunki do uzgodnienia) ostatni wolny lokal w nowowybudowanym budynku,

położonym przy ul. Śpółdzielczej 15.

 • lokal typu M-2 o pow. użytkowej 45,37 m2 budowany "pod klucz"  (+ pomieszczenie przynależne o pow. 6.72 m2, położone w piwnicy budynku).
 • cena brutto wynosi 162.574,60zł
 • szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Zarządu ŻSM - ul. Środkowa 35, pok. nr 2, lub telefonicznie (46)855-30-41, 42 wew. 58

Spółdzielcza 15

FOTOGRAFIE LOKALU

 

 

 

Informujemy, że od  dn. 16.11.2016 nastąpiła zmiana systemu operacyjnego na usługach hostingowych.

 

W związku z powyższym został czsowo zablokowany dostęp do strefy mieszkańca,

"Prace modernizacyjne - dostosowanie do nowego systemu".

 

Dotychczasowy system zostanie zastąpiony przez nową wersją.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

UWAGA MIESZKAŃCY BLOKU

 

NIETRZEBKI 4

 

 

AZO „WSCHÓD” INFORMUJE, ŻE OD DNIA

 

16.11.2016 R. PRZYSTĘPUJEMY DO DOCIEPLENIA

 

STROPODACHÓDW NA PAŃSTWA BUDYNKU.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

wynajmie lokal handlowo-usługowy w Żyrardowie

przy ulicy. Skłodowskiej 14 o pow. 31,2 m2.

Lokal posiada:

centralne ogrzewanie,

instalacje WOD-KAN (zimna woda),

energię elektryczną

 

Informacje na temat wynajmu w biurze Zarządu ul. Środkowa 35

tel. 46 855 30 41 lub 46 855 30 42

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

 

Dział Techniczny

e-mail techniczny@zsm.net.pl

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail odkinfotv@gmail.com

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail klubkoliber@poczta.onet.pl 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu