02.03.2021 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2021 r.

            Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej (w miesiącu lutym) zostały rozpatrzone i przyjęte do realizacji plany techniczno-ekonomiczne ŻSM na 2021 r. Plan ekonomiczny w obszarze działalności podstawowej sporządzony jest w oparciu o koszty poniesione w poprzednim roku obrachunkowym i o dostępny na dzień jego sporządzenia – aktualny poziom kosztów oraz o zamierzenia modernizacyjno-remontowe dla poszczególnych nieruchomości.

            W planie wyszczególniono koszty eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych
w nieruchomościach oraz ich częściach wspólnych. Ponadto wykazano w nim koszty utrzymania zasobów niemieszkaniowych przeznaczonych do wspólnego korzystania, koszty obsługi technicznej, odpisy na fundusze remontowe oraz opłaty za media i usługi komunalne, a także nakłady na działalność społeczno-wychowawczą.

► Plan obejmuje wyniki na nieruchomościach z roku 2020 w wysokości zbiorczej ujemnej
   -405.012,02 zł. Analiza wyników przychodów i kosztów za 2020 r. wykazuje, że:

- w 17 nieruchomościach ubiegłoroczne odpisy eksploatacyjne są wystarczające na
   pokrycie planowanych kosztów roku 2021.

- w 44 nieruchomościach planujemy obniżenie stawki.

- w 99 nieruchomościach planujemy jej podwyższenie.

Stawki energii elektrycznej na pokrycie planowanych w 2021 r. kosztów:

- w 48 nieruchomościach obniżamy

- w 105 nieruchomościach pozostawiamy bez zmian

- w 7 nieruchomościach zwiększamy

► W 2020 r. nie zmieniały się taryfy naszego dostawcy ciepła (PEC-u)

► Od miesiąca października 2020 r. wzrosła o 2 proc. stawka za wodę i ścieki (w PGK)

► Mamy od stycznia br. nową stawkę opłaty za śmieci (25,5 zł) – wyższą o 16 proc.

ZATEM W 2021 r. BĘDĄ OBOWĄZYWAŁY:

1. Stawki miesięczne opłat ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu miesięcznie , w tym:

■ eksploatacja w poszczególnych budynkach

- od 2,12 do 2,50 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

- od 2,54 do 3,00 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

■ konserwacja 0,32 zł/m2 p.uż. ( nie zmieniana)

■ energia elektryczna adm. od 0,04 do 0,33 zł/m2 p.uż.

■ opłata przekształceniowa gruntów pod budynkami mieszkalnymi w wysokości
         wskazanej w zaświadczeniu wydanym przez Prezydenta m. Żyrardowa

■ podatek od nieruchomości w wysokości ustalonej przez Radę M. Żyrardowa z 2019 r. –
         w zależności od powierzchni gruntu związanego z nieruchomością

■ fundusz remontowy nieruchomości:

● fundusz remontowy nieruchomości ( bez kredytu na docieplenie)

           - os. Sikorskiego, Żeromskiego, Kościuszki              - 1,20 zł/m2 p.uż. (do 30.068.21)
             oraz budynki os. Słoneczna                                    - 1,35 zł/m2 p.uż. (od 01.07.21)

- pozostałe budynki                                                    - 1,20 zł/m2 p.uż.

● fundusz remontowy nieruchomości (spłacających dodatkowo kredyt dociepleniowy)

- os. Sikorskiego, Żeromskiego, Kościuszki

oraz budynki os. Słoneczna                                       - 0,98 zł/m2 p.uż. (do 30.06.21)

                                                                                              - 1,13 zł/m2 p.uż. (od 01.07.21)

- pozostałe budynki                                                     - 0,98 zł/m2 p.uż.

■ Utrzymanie zasobów niemieszkaniowych stanowiących mienie Spółdzielni                                                                                                          - 0,23 zł/osobę/m-c do 30.06.21

                                                                                             - 0,30 zł/osobę/m-c od 01.07.21

■ Działalność społeczno-wychowawcza                       - 0,25 zł/m2/m-c (członk. Sp-ni)

1.2. Składniki naliczane na osobę, wodomierz lub lokal (miesięcznie)

■ wywóz odpadów komunalnych segregowanych       - 25,5 zł/osobę

■ dźwigi osobowe (budynki wysokie)                          - 0,00 zł. parter

                                                                                              - 5,50 zł/osobę I piętro

                                                                                              - 11,00 zł/osobę powyżej I piętra

■ fundusz remontowy instalacji gazowej                      - 4,50 zł/lokal

■ opłata na wymianę wodomierzy:

            - bud. przy ul. Okrzei 21/3                                        - 3 zł/wodomierz

           - pozostałe budynki                                                   - 2 zł/wodomierz

■ konserwacja i dozór inst. gazowej                              - 2,5 zł/ za lokal

1.3. Składniki opłat za dostawę mediów do lokalu (miesięcznie)

■ opłata za koszty stałe dostawy ciepła

■ zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie dla lokalu)

■ zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

■ opłata za nierozliczającą się wodę zimną w budynku wynikłą z różnic wskazań wodomierza głównego i sumy wodomierzy lokalowych

■ zaliczki na podgrzanie zimnej wody (wg indywidualnego zużycia)

■ opłaty za wodę i ścieki z lokali nieopomiarowaych (ryczałt 5 m3 x osoba x14,49 zł)

       ■ opłaty ryczałtowe za podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych (2 m3 x cena
         podgrzania w budynku)

      ■ opłaty za zużycie gazu w lokalu budynku bez gazomierzy (wg rozliczenia na osobę)

       ■ opłaty stałe za gotowość podgrzewania wody.2. Opłaty za garaż.

            Roczną stawkę ustalono z uwzględnieniem powierzchni boksów garażowych
i zależnych od nich opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (nie podlegały przekształceniu ustawowemu) oraz podatków ustalonych przez Radę Miasta Żyrardowa. Pozostałe składniki ustalono zgodnie z umową z Zakładem Porządkowym uwzględniając koszty za sprzątanie terenu, polisy ubezpieczeniowej, koszty ogólne. Stawka obciążona jest 23 proc. podatkiem VAT. Stawka opłat brutto kształtuje się od 20,07 zł do 21,25 zł/ m2 lok. – bez zmian
w stosunku do roku poprzedniego.

--------------------------------

            Pobieżna analiza przedłożonych przez nas składników planów finansowych pokazuje, że tylko w niewielkim zakresie zmieniają się składniki opłat zależne od Spółdzielni. Wyjątkiem są może zmiany w poziomie funduszu remontowego starych zasobów, o małych powierzchniach naliczeniowych od lokali, gdzie potrzeby remontowe stały się najpilniejsze.

Stare dachy, stare piony i poziomy instalacyjne wymagają znacznych nakładów. To stamtąd płynie najwięcej żądań remontowych mieszkańców. Dlatego uwzględniliśmy je i Rada Nadzorcza zatwierdziła te zmiany naliczeń w budynkach os. Sikorskiego, Żeromskiego, Słoneczna i Kościuszki. Wejdą one w życie od 1 lipca br. i będą o 0,15 zł/ m2 wyższe.

            Nastąpi też od 1 lipca br. wzrost o 0,07 zł/m2 stawki naliczeń na utrzymanie spółdzielczych zasobów niemieszkaniowych, przeznaczonych na utrzymanie i modernizację terenów osiedlowych, chodników, uliczek, parkingów, placów zabaw, zieleni, pergol śmietnikowych itp.

            Pozostałe składniki jak wywóz nieczystości, woda i ścieki, energia elektryczna których ceny ustalają dostawcy nie ulegają większym zmianom.

            Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów Spółdzielni na 2021 r. pokrywany wpływami od użytkowników lokali i uwzględniający ujemny bilans otwarcia
z 31.12.2020 r. w wysokości 405,01 tys. zł. zamyka się kwotą 48,774 mln. zł. (w 2020 r. było 48,081 mln. zł).

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 15,795 mln. zł. na zakup energii cieplnej do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody (w
   2020 r. było 15,692 zł.)

● 6,397 mln. zł na zakup wody i ścieków (w 2020 r. było 6,611 mln. zł.)

● 0,380 mln. zł. na zakup energii elektrycznej adm. (w 2020 r. było 0,442 mln. zł.)        

● 1,824 mln. zł. na utrzymanie stanu sanitarnego, dezynfekcję COVID, sprzątanie i
   odśnieżanie (w 2020 r. było 1,708 mln. zł.)

● 3,838 mln. zł. na wywóz odpadów komunalnych (w 2020 r. było 3,450 mln. zł)

● 1.146 mln. zł. opłaty na rzecz gminy (w 2020 r. było 1,109 mln. zł.)

● 1,709 mln. zł. na działania dozorowe i konserwację bieżącą ( w 2020 r. było 1,710 mln. zł.)

● 5,455 mln. zł. na działania remontowe w budynkach (w 2020 r. było 5,408 mln. zł.)

● 1,104 mln. zł. na utrzymanie zasobów niemieszkaniowych (w 2020 r. było 0,958 mln. zł.)

● 1,055 mln. zł. na spłatę kredytów (ociepleniowe i inwestycyjne) ( w 2020 r. było 1,092 mln.
   zł.)

---------------------------------

            Rzeczowe plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowane przez służby techniczne i administracje osiedlowe znajdują się w zestawach planów technicznych Spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach Osiedli i w dziale Organizacyjno-Samorządowym oraz na naszej stronie internetowej www.zsm.net.pl.

            Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu