23.02.2021

PAKIET MIESZKANIOWY PRZYJĘTY PRZEZ POLSKI PARLAMENT

            Pakiet mieszkaniowy to szereg rozwiązań prawno-gospodarczych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce i jedno z najważniejszych zadań stojących przez Rządem – by zapewnić Polakom godne mieszkanie w dobrych warunkach.

            Słowa te padły z ust wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii – Jarosława Gowina na konferencji poświęconej społecznej części pakietu mieszkaniowego. Pakiet ten zawarty jest w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, którą w dniu 18 grudnia 2020 r. podpisał prezydent Andrzej Duda.

            Według wicepremiera, ostatnie lata to okres bardzo dobrych wyników budownictwa mieszkaniowego, zaś w roku 2019, poprzedzającym wprowadzone zmiany wybudowano
w Polsce ok. 207 tys. mieszkań, co jest najlepszym wynikiem od 1980 r. Pan wicepremier nie dodał jednak, że uzyskany efekt w przytłaczającej większości objął segment budownictwa deweloperskiego, rynkowego i dosyć drogiego. Segment, który w znacznej części przejęli zamożni inwestorzy lokujący w mieszkaniach swój zgromadzony kapitał. Uzyskany tutaj efekt nie rozwiązał w żaden sposób problemów mieszkaniowych mniej zamożnych Polaków.

            Dlatego w swoich opracowaniach i przygotowanych regulacjach prawnych wyodrębniono do oddzielnej realizacji tzw. część społeczną pakietu, której efektem miałoby być:

● wyższe finansowanie wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego oraz łatwiejszy
   do gruntów pod zabudowę,

● zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach,

● poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach,

● dopłata do czynszu dla podnajemców mieszkań,

● wakacje czynszowe w TBS-ach,

● możliwość dojścia do własności w nowobudowanych mieszkaniach w TBS,

● powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld. zł. – jako
   wsparcie dla gmin w budowie mieszkań na czas epidemii COVID-19,

● nowe tytuły wydatkowe, w związku z którymi właściciele książeczek mieszkaniowych będą
   mogli otrzymać premię gwarancyjną,

● pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19,

● cyfryzacja procesu budowlanego.

KLUCZOWYMI ROZWIĄZANIAMI SPOŁECZNEJ CZĘŚCI PAKIETU BĘDĄ:

► Zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym oraz komunalnym, w tym między
   innymi:

● wyższe granty z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin,

● zwiększenie wsparcia dla gmin (na pokrycie 80% kosztów nowej inwestycji),

● wyższe granty na remonty starych zasobów komunalnych,

● premiowanie TBS-ów za inwestowanie w OZE lub termomodernizację,

● dopłaty do czynszów w programie „mieszkanie na start”,

● premie remontowe dla lokatorów w TBS,

● inne.

Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa.

Będzie dysponował dodatkową pulą 1,5 mld. zł. środków na wsparcie budownictwa społecznego.

Pomoc kierowana bezpośrednio do lokatorów.

Będą to nowe dopłaty do czynszów (w tym wyższe dodatki) oraz zmiana i poprawa funkcjonowania procedury wnioskowej.

Poprawa funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości.

To instytucja gromadząca i zarządzająca gruntami pod nowe inwestycje.

            Ponadto pakiet mieszkaniowy zakłada cyfryzację całego procesu budowlanego, w tym wszelakie zawiadomienia i zgłaszanie zmian, oraz zgłaszanie wniosków o wydanie decyzji
i pozwoleń.

RYNKOWA CZĘŚĆ PAKIETU MIESZKANIOWEGO.

            Pierwsza z jej propozycji rozwiązań została w miesiącu grudniu przyjęta przez Senat. Zawiera ona narzędzia sprzyjające inwestowaniu i zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych
z wykorzystaniem modelu współpracy między samorządami i inwestorami. Dziś częstym wyzwaniem dla inwestorów jest uzyskanie dostępu do gruntów odpowiednich pod budowę osiedli mieszkaniowych.

            Projektodawcy ustawy chcą uwolnić w tym celu tereny, które są w posiadaniu gmin. Oczywiście z korzyścią dla nich i dla mieszkańców.

W zamian za zbycie gruntu inwestorowi, gmina otrzyma określoną liczbę lokali. Będzie je mogła przeznaczyć na zaspokojenie lokalowych potrzeb mieszkaniowych lub pod działalność zdrowotną, edukacyjną czy kulturalną. Dodatkowo gmina będzie mogła liczyć na bezzwrotną pomoc państwa przy realizacji infrastruktury technicznej i społecznej. Jest to szczególnie istotne, bo pomaga zapewnić zarówno rozwiązania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania budynków, jak i te pozytywne wpływające na jakość zamieszkiwania.

            Ogólnie rzecz biorąc pakiet mieszkaniowy w części rynkowej ujmuje zasady:

■ Lokal za grunt.

■ Ustanawia podstawowy model: współpraca między gminą a inwestorem.

■ Występuje obustronna korzyść we współpracy dla inwestorów i samorządów (uproszczenie,
   przyspieszenie procedur, zwiększenie zasobu mieszkaniowego i atrakcyjności
   inwestycyjnej regionu).

■ Zwiększa grupy beneficjentów programu „Mieszkanie na start”.

■ Granty na infrastrukturę są dodatkową zachętą dla samorządów angażujących się
   w politykę mieszkaniową Państwa.

----------------------------------

            Studiując powyższe rozwiązania ustawowe, zastanawialiśmy się dlaczego
w Rządowym Pakiecie Mieszkaniowym, nie zająknięto się na temat potrzeby wykorzystania, w budowie programu mieszkaniowego naszego Państwa, potencjału drzemiącego w polskich spółdzielniach mieszkaniowych. Jest ich w kraju ponad 3,5 tys. a zamieszkuje w nich blisko 11,5 mln osób. Blisko 20 proc. z nich (w tym i nasza spółdzielnia) dysponują terenami inwestycyjnymi oraz doświadczoną kadrą obsługi inwestorskiej. Wiele z nich jest gotowe do podjęcia budowy mieszkań, tak niezbędnych polskiemu społeczeństwu. Mieszkań nowych
i tanio budowanych, a najlepiej by ich realizacja była wspierana środkami finansowymi naszego Państwa. Bo przecież, jak pokazują propozycje jest to możliwe.

            My mamy świadomość, że wejście w posiadanie nowego mieszkania przez rodzinę, która mieszkała kątem u rodziców, jest o wiele łatwiejsze gdy oferta zakłada na starcie wkład 35 proc. niż pełen 100 proc.

Dlatego staramy się w miarę możliwości lokować w naszych noworealizowanych budynkach po kilka mieszkań o statusie lokatorskim. Tak było w kilku budynkach na os. Piękna i tak będzie w najbliższym, który za miesiąc chcemy odebrać od wykonawcy.

Dzisiaj czekamy jedynie na decyzje kredytowe BGK do którego trafiła nasza dokumentacja finansowa z wnioskiem.

            Podobnie jest z planami budowy 50-lokalowego budynku przy ul. 11-go Listopada 8
w którym wszystkie lokale będą miały status lokatorski. Nasz wniosek w tej sprawie jest też w obróbce w BGK, będąc po pierwszej pozytywnej kwalifikacji.

Nasze ustalenia z Prezydentem miasta, chociaż bardzo wstępne, zakładają w tym miejscu współpracę o której pisze ustawa o pakiecie mieszkaniowym.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu