12.11.2019 r.

LIKWIDACJA ZAGRZYBIEŃ MIESZKAŃ

PROFILAKTYKA ZAPOBIEGAWCZA

 

            Przedstawiony dwa tygodnie temu problem zagrzybień mieszkań, wskazanie przyczyn jego występowania oraz skutków oddziaływania na organizm ludzki a także zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników lokali, unaocznił powagę problemu. Na szczęście jego skala nie jest w naszej Spółdzielni zbyt wielka. Niemniej masowe przeszczelnianie lokali wyposażonych w nową stolarkę okienną, oraz nadmierne oszczędzanie ciepła w tych lokalach mogą ten stan zmienić.

 

            Dlatego dzisiaj o metodach likwidacji zagrzybień i o profilaktyce. W ostatnim okresie stosowane są następujące metody likwidacji zagrzybień:

 

  1. METODA TRADYCYJNA

Likwidacja grzybów tą metodą sprowadza się do skuwania tynków z grzybnią i ponownego otynkowania naroży i ścian, często dodając do zaprawy wapiennej  chemiczne środki grzybobójcze.

Według naukowców z branży, skuwanie tynków jest bezprzedmiotowe, gdyż rozwój
i występowanie grzybni ma miejsce tylko na samej powierzchni ściany (tynku), w punktach
w których nagromadzone są substancje organiczne, głównie osiadłe opary tłuszczów pochodzące z gotowania, stanowiące „jedyny” pokarm dla grzyba.

            Podczas stosowania środków chemicznych do likwidacji zagrzybienia należy zachować szczególną ostrożność, gdyż środki te działają przez stosunkowo długi czas
i w połączeniu z innymi chemikaliami, które są częścią  składową materiałów budowlanych, farb, lakierów, klejów do tapet itp. mogą wydzielać trujące toksyny, prowadzące do utraty zdrowia użytkowników  tych pomieszczeń.

            Trujące działanie   środków   chemicznych  nie  tylko  zabija  zagrzybienie,  ale   także wywiera trujący wpływ na organizmy ludzkie  i  niejednokrotnie może być bardzo szkodliwe dla zdrowia osób przebywających w tych pomieszczeniach.

  1. METODA TERMICZNA

Jest to nowa metoda opracowana i stosowana przez Zakład Ekspertyz, Projektów i Usług Technicznych w Katowicach. Przy jej stosowaniu niszczy się grzybnię wraz z grzybami metodą termiczną przez nadmuch gorącego powietrza 150-5000C, ze wzmożonym promieniowaniem podczerwonym na grzybnię i jej sąsiedztwo, a następnie usunięcie ze ścian resztki zniszczonej  grzybni.

            Po usunięciu z powierzchni ściany resztki zniszczonej grzybni powierzchnia ta zostaje zwilżona wodą i ponownie jest poddawana nadmuchowi gorącego powietrza
 z promieniowaniem, jak w fazie początkowej.

            Przy powtórnym nadmuchu gorącego powietrza na zwilżoną powierzchnię ściany wytwarza się para przegrzana o wysokiej temperaturze likwidująca ostatnie pozostałe resztki flory bakteryjnej i grzybowej.

            Jest to metoda całkowicie bezpieczna, nie mająca żadnych ubocznych skutków dla zdrowia ludzi korzystających z tego pomieszczenia.

 

  1. ZASTOSOWANIE LISTWY AERODYNAMICZNEJ PRZECIWGRZYBOWEJ

Działanie to stanowi kontynuację, po przeprowadzonej likwidacji zagrzybienia, metodą termiczną. Na oczyszczone  z zagrzybienia narożniki ścian i sufitów pomieszczeń przykleja się listwę aerodynamiczną w celu izolacji niekorzystnej izotermy.

            Listwa wykonana jest z materiału mikrooporowego jako prostopadłościan
o trójkątnym przekroju  poprzecznym.

            Listwa o takich wymiarach, przyklejona szczelnie w narożu ścian, przedłuża i łączy izotermy ścian sąsiednich, eliminując szkodliwą różnicę temperatur, jaka występowała
w narożu (tzw. mostku cieplnym) w stosunku do ścian wychodzących z naroża, poprzez izolację naroża od niskiej temperatury.

            Zastosowanie przeciwgrzybowych listew aerodynamicznych eliminuje skraplanie pary wodnej w narożach. Listwa taka nie tylko izoluje naroże od niskiej temperatury ale również ułatwia przepływ powietrza wzdłuż zewnętrznej płaszczyzny listwy.

 

  1. PROFILAKTYKA

Jest to zespół działań, które po likwidacji zagrzybienia, powinno się prowadzić w celu niedopuszczenia do ponownego jego wystąpienia. Dlatego podstawowym czynnikiem dla zrealizowania tego warunku jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ wyprowadzenie pary wodnej z mieszkania może odbywać się wyłącznie powietrzem wentylacyjnym.

            Profilaktyka zagrzybienia wymaga, by wymianą powietrza i odprowadzeniem pary, zapewnić wilgotność względną powietrza w mieszkaniu – w najwyżej 60%. Poziom wilgotności pomieszczenia wskaże nam zainstalowany w lokalu higrometr, co dla lokali zagrożonych nadmiernym wilgoceniem, polecamy.

            Użytkownik mieszkania nie powinien dopuścić do dwóch podstawowych błędów prowadzących do zagrzybienia tj.:

1/ do okresowego wyłączania ogrzewania w mieszkaniu  na przykład podczas pójścia do pracy. W tych warunkach powietrze ulega ochłodzeniu. Wzrasta jego wilgotność względna,
a na elementach o najniższej temperaturze występuje kondensacja pary wodnej, tym samym klimat w mieszkaniu sprzyja powstaniu i rozwojowi grzybów domowych.

2/ do okresowego szczelnego zamknięcia okna, uniemożliwiając wpływ powietrza potrzebnego do odtransportowania nagromadzonej w pomieszczeniu pary wodnej do atmosfery zewnętrznej. Nagromadzona para wodna w powietrzu mieszkania, nie odprowadzona razem z powietrzem do atmosfery zewnętrznej będzie zwiększać wilgotność względną powietrza przy powierzchniach o najniższej temperaturze i tym samym sprzyjać powstawaniu i rozwojowej grzybów domowych.

            Okna z tworzywa sztucznego nowej generacji charakteryzują się 100%-ową szczelnością, dlatego mają rozwarcie w pozycji mikrorozszczelnienia, celowo zaprojektowane dla umożliwienia napływu powietrza do mieszkania.

Gdy takich rozszczelniaczy brakuje, niezbędnym jest zainstalowanie na ramie okiennej, rozprowadzanych przez dystrybutorów okien PCV, specjalnych odpowietrzników.

            Należy pamiętać, że tylko taka ilość powietrza będzie przewietrzać mieszkanie
i odprowadzać parę wodną, jaka zostanie wpuszczona przez użytkownika do mieszkania.

 

                                                                       Marian Rusinowski

 

  1. Przy redagowaniu obydwu niniejszych artykułów wykorzystano opracowanie
          specjalistów Zakładu Ekspertyz Projektów i Usług Technicznych w Katowicach.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu