04.10.2016

PRZENIKANIE CIEPŁA PRZEZ ŚCIANĘ SĄSIADA

            Nowelizacja art. 45a ustawy prawa energetycznego, która wchodzi w życie
1 października br. (Dz.U. poz. 831) okazuje się niedoskonałą implementacją do prawa krajowego Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE.

            Dyrektywa z 25 października 2012 r. wprowadziła powszechne, obligatoryjne opomiarowanie i rozliczenie kosztów zakupu ciepła na ogrzewanie w budynkach wielolokalowych wg zarejestrowanego zużycia, przy zastosowaniu ciepłomierzy lub podzielników kosztów ogrzewania.

            Dyrektywa unijna zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu doprowadzenia do indywidualnego rozliczenia kosztów zakupu ciepła rozdzielonego na dwa strumienie – na potrzeby centralnego ogrzewania
i podgrzanej wody wg zużycia.

            W ŻSM ten problem nie istnieje. Byliśmy nowatorami w tej dziedzinie. Rozliczanie ciepła na ogrzewanie indywidualne dla każdego lokalu podjęliśmy już w 1994 r., znacznie wyprzedzając unijne nakazy. Mechanizm wprowadziliśmy pomimo oporu i sceptycyzmu okazywanego przez grupy mieszkańców.

            Z kolei rozliczenie podgrzania wody zimnej dla każdego z budynków wprowadziliśmy od 2008 r. I mechanizmy rozliczeniowe w tym zakresie stale usprawnialiśmy.

            Z aktualnej nowelizacji art. 45a ustawy – prawo energetyczne musimy przenieść do naszego Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła te nakazy, które zawiera ust. 11a, który brzmi:

„Jeżeli użytkownik lokalu nie udostępni właścicielowi lub zarządcy budynku ciepłomierzy, wodomierzy lub urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczanie, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, w celu dokonania ich odczytu, albo użytkownik lokalu dokona ingerencji w ten przyrząd lub urządzenie w celu zafałszowania jego pomiarów lub wskazań, właściciel lub zarządca budynku może:

- dochodzić od użytkownika tego lokalu odszkodowania,

- obciążyć użytkownika tego lokalu, w okresie rozliczeniowym, kosztami ogrzewania
w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej wartości kosztów ogrzewania: m3 kubatury budynku wielolokalowego i kubatury lokalu użytkowego albo m2 powierzchni budynku wielolokalowego i powierzchni lokalu użytkowego”.

           Interesujący wydał nam się komentarz do tej nowelizacji, specjalisty d.s. ekonomiczno-prawnych z Krajowej Rady Spółdzielczej p. Heleny Pospieszyńskiej, który przytaczamy poniżej.

-------------------------

            „Przez wiele lat nie wypracowaliśmy kryteriów prawidłowego przeprowadzonego rozliczenia kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690), normatywna temperatura w mieszkaniach wynosi 20oC. Koszty dostawy ciepła na pokrycie strat ciepła
i ogrzanie pomieszczenia zależą od wielu czynników:

■ wielkości powierzchni przez którą przenika ciepło i wentylacji,

■ różnicy temperatur po obu stronach ścian, grubości ścian i wilgotności materiałów
     z których są zbudowane,

■ współczynników przewodzenia ciepła,

■ preferencji dotyczących komfortu cieplnego,

■ aranżacji wnętrz: podłogi, zabudów meblowych wyposażenia w sprzęt gospodarstwa
   domowego AGD i oświetlenia które stanowią dodatkowe źródła ciepła,

■ rodzaju i typu zaworów regulacji temperatury,

■ sposobu użytkowania lokalu: wynajem, stałe zamieszkanie, liczba osób.

            Firmy zajmujące się rozliczeniem ciepła na potrzeby c.o. i podgrzania wody rzadko weryfikują dokonane rozliczenia. Najczęściej prowadzą je przy uproszczonym założeniu, że ilość energii dostarczonej do danego lokalu jest taka sama, jak strumień ciepła oddany przez grzejniki. W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od temperatury na zewnątrz, zachodzi naturalne zjawisko wyrównywania się temperatur po obu stronach przegrody (ściany). Im większa jest różnica temperatur po obu stronach ściany, tym większą ilość ciepła należy dostarczyć do pomieszczenia. Obowiązujące dotychczas przepisy zwykle nie uwzględniały przenikania ciepła przez przegrody wewnętrzne, które ma miejsce w każdym przypadku występowania różnicy temperatur po obu stronach ścian sąsiadujących ze sobą lokali. Koszt ogrzewania znacząco wzrośnie, gdy wyłączone będzie ogrzewanie we wszystkich sąsiednich lokalach. Ponadto w lokalach w których wyłączone zostaną zawory na grzejnikach (w przypadku gdy zawory termostatyczne nie ograniczają nastawów do poz. 2) oprócz ciepła pozyskanego przez przegrody sąsiadów, ciepło powinno zostać oszacowane na podstawie temperatury w lokalu.

            Skutecznym sposobem stymulowania energooszczędnych zachowań mieszkańców przy spełnieniu warunków prawidłowej eksploatacji lokali w zakresie wentylacji, są zapisy
w regulaminie rozliczania kosztów zużycia ciepła. Nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość dochodzenia od użytkownika lokalu odszkodowania. Moim zdaniem, gdy ktoś nadmiernie obniża temperaturę w lokalu (poniżej 16 oC), nie wietrzy, zakleja wentylację powodując degradację budynku – np. uszkodzenie jego konstrukcji wskutek zawilgocenia, rozwoju pleśni i grzybów (toksyn i patogenów) – w regulaminie powinny znaleźć się regulacje przewidujące możliwość dochodzenia odszkodowania.

            W przypadku stosowania podzielników i liczników ciepła, regulamin rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczenia. Prostym testem sprawdzenia prawidłowości wyników rozliczenia ciepła jest wyliczenie udziału ciepła pobranego do ogrzania danego lokalu w zużyciu energii cieplnej w całym budynku oraz udział ogrzewanej powierzchni danego użytkownika do całkowitej - powierzchni grzewczej budynku”.

-----------------

            Te przemyślenia autorki warte są rozważenia, w sytuacji gdy wbrew obowiązującym przepisom, garstka użytkowników lokali próbująca „dogrzewać się” ciepłem z lokali sąsiadów, ryzykując awarią wyeksploatowanych głowic termostatycznych na swoich grzejnikach nie dopuszcza do ich rutynowej wymiany.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu