27.09.2016 r.

INTENSYWNA WINDYKACJA CZYSZOWA
ZACZYNA PRZYNOSIĆ EFEKTY

            Od ponad 20 lat nasza spółdzielnia boryka się z trudnościami finansowymi, wywoływanymi ciągłym przyrostem zadłużenia czynszowego. Ale od blisko roku spadkowy trend został zahamowany, a ostatnio odwrócony.

            Już ubiegły 2015 r. zamknęliśmy znaczącym spadkiem długu z lokali mieszkalnych, który zmniejszył się w stosunku do roku 2014 o 9,75 proc. i osiągnął poziom 4.397 mln. zł. Przy czym dług ten zmalał w pozycji czynsz o 0,316 mln. zł., a w pozycji woda o 0,198 mln. zł. Ogólny wskaźnik zadłużenia w ŻSM za 2015 r. liczony stosunkiem zadłużenia do naliczeń czynszowych zmalał i wynosił 11,05 proc.

            To bardzo istotny wskaźnik. Dla wielu instytucji finansowych jest on pierwszym sygnałem wiarygodności kredytowej spółdzielni.

            Za uzyskanymi w 2015 r. wynikami stoi zintensyfikowana praca naszych komórek windykacyjnych i zdecydowana poprawa we współpracy z żyrardowskimi komornikami sądowymi.

Te zdecydowane działania dyscyplinujące, podjęte w ostatnim okresie w postępowaniach windykacyjnych i rygoryzm jaki przy tym stosujemy nie przekracza dopuszczalnych norm prawnych..

            Wcześniej problem narastania zadłużenia czynszowego w spółdzielniach mieszkaniowych w kraju, w tym i u nas był traktowany z wielkim niepokojem ale i ze sporą niefrasobliwością. Spółdzielnie, często rozwijały opiekuńczy parasol nad rodzinami popadającymi w kłopoty zadłużeniowe, ograniczały działania nękające wobec nich, łagodnie traktując dłużników.

Dominował solidaryzm i miłosierdzie, co przynosiło wielokrotnie odmienny skutek, gdyż dłużnicy zaczynali traktować takie działania jako słabość systemu windykacyjnego
i wykorzystywali to w swoim stosunku do zobowiązań płatniczych na rzecz spółdzielni.

            Tymczasem postępowania windykacyjne wobec każdego dłużnika winna poprzedzać bieżąca analiza wpłat i zaległości.

Im krótszy będzie czas jaki upływał pomiędzy datą płatności a rozpoczęciem działań windykacyjnych, tym skuteczność windykacji będzie większa, bowiem im dług staje się starszy, tym trudniej go odzyskać. Ponadto im dług starszy, tym większe trzeba ponieść koszty aby go wyegzekwować (o ile w ogóle będzie możliwy do wyegzekwowania) .

            Dlatego w oparciu nowoopracowane zasady, zawarte w Regulaminie Windykacji Należności, uchwalonym w 2015 r. prowadziliśmy intensywne działania w tym zakresie. Pozytywne wyniki o których piszemy we wstępie uzyskaliśmy już w 2015 r.

W kolejnych naszych działaniach wykorzystaliśmy nową ścieżkę prawną – kierowanie pozwów drogą elektroniczną do e-sądu, gdzie sprawy rozpatrywane są i rozstrzygane w trybie pilnym.

Skoordynowaliśmy współpracę z dwoma kancelariami komorniczymi, które sprawy spółdzielni prowadzą na bieżąco.

            Takie działania spowodowały, ze stan zadłużenia w kolejnych okresach uległ dalszemu zmniejszeniu.

Przebieg tych spadków przedstawia tabela;

w mln. zł.

  Data Zadłużenie ogółem Czynsz Woda
1 31.12.2015 4,397 3,133 1,264
2 31.03.2016 4,247 3,238 1,009
3 30.06.2016 4,045 2,859 1,186
4 31.08.2016 3,793 2,796 0,997

            Widać, że w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2015 r. zadłużenie ogólne uległo zmniejszeniu o 604 tys. zł. tj. o 13,7 proc. Łatwo też zauważyć, że przy takim stanie długu wskaźnik zadłużenia w ŻSM uległ znacznemu obniżeniu poniżej poziomu przyzwoitości, jakim jest 10 proc. i osiągnął ok. 9,5 proc., co jest wielkością zadawalającą dla instytucji bankowych oferujących kredyty spółdzielni. Liczymy zatem, że tendencja ta będzie przez nas nadal utrzymywana i będzie to stanowić nasze zadanie w najbliższym okresie.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu