20.09.2016 r.

INFORMACJA O DZIAŁANIACH ŻYRARDOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ZAKRESIE TECHNICZNEGO UTRZYMANIA INSTALACJI GRZEJNYCH.

 

  1. Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa od początku lat 90-tych ubiegłego wieku podejmowała, w oparciu o pojawiające się oferty rozwiązań, działania dla zracjonalizowania kosztów dostaw mediów do lokali, w tym kosztów ciepła.

W 1994r. organy stanowiące Spółdzielni (Rada Nadzorcza i Zarząd) podjęły decyzję by obok działań termomodernizacyjnych (ociepleń budynków), przeprowadzić modernizację instalacji grzewczych. Ta modernizacja zwana termoregulacją polegała na wprowadzeniu do budynków narzędzi do oszczędzania ciepła. Były to termoregulatory grzejnikowe i podzielniki kosztów na każdym grzejniku lokalowym oraz elementy regulacyjne na pionach grzejnych w budynkach (zawory podpionowe). Montaż tego oprzyrządowania prowadziliśmy w latach 1994-96 uzyskując w efekcie 35% spadek zużycia energii cieplnej kupowanej od Dostawcy. Każdy z mieszkańców, w zależności od pożądanego komfortu cieplnego mógł zużywać odpowiednie ilości ciepła. Ta instalacja i efekty jej działania nie dla wszystkich były pomyślne w pierwszym okresie rozliczeń. Premiowało ono oszczędnych, zaś piętnowało dotkliwie (finansowo) użytkowników nie dbających o poziom regulacji.

Ale sprawa się ustabilizowała i generalnie jest oceniana pozytywnie. Tym bardziej, że od 2000r. wszystkie podmioty budujące bądź zarządzające budynkami w kraju zostały zobowiązane do jej wdrożenia.

Nasze instalacje z termozaworami i podzielnikami pracują już ponad 20 lat.

  1. W 2014r. w ŻSM wymienione zostały dotychczasowe podzielniki wyparkowe na podzielniki elektroniczne, ze zdalnym odczytem, co wyeliminowało niektóre niedoskonałości zarzucane tym pierwszym, a ponadto wyeliminowało próby oszustw ze strony nielicznych użytkowników, oraz błędy odczytu, które likwidował zdalny odczyt dokonywany w jednym czasie dla całego budynku.

Pozostawały do wymiany termozawory grzejnikowe, których 20-letni czas pracy w warunkach termicznych, dwukrotnie przekroczył okres rękojmi poprawnej pracy, której udzielił producent termozaworów. Są one po prostu stare i zużyte.

Zgodnie z ustawą o własności lokali i ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych każda nieruchomość zawiera elementy, które są zaliczane do części wspólnych budynku, za które szczególną odpowiedzialność ponosi zarządca (w naszym przypadku Spółdzielnia) i on podejmuje decyzję o ich naprawie bądź wymianie.

Przez ostatnie kilka lat w trakcie sezonu grzewczego w Spółdzielni ulegało awarii około kilkadziesiąt termozaworów, tracąc właściwości termoregulacyjne i utrzymując całodobowy przepływ ciepła przez grzejnik. Skutkowało to nadmiernym zużyciem ciepła w lokalu i zwiększonymi płatnościami za ciepło. Ale takie są skutki technicznego zestarzenia się elementów mechanicznych, pracujących w zmieniających się warunkach termicznych. Takie zwory trzeba po prostu wymienić na nowe. Dlatego Spółdzielnia podjęła decyzję o wymianie dotychczasowych termozaworów na nowe. Wymieniamy je w części w br., drugą część w 2017r.

Aktualnie niektórzy mieszkańcy zaczęli wnosić zastrzeżenia do typu termozaworów jakie są montowane przez nas obecnie. Termozaworów starego typu nie produkuje się i nie instaluje w Polsce od 2002r., kiedy to Ministerstwo Infrastruktury w swoim rozporządzeniu zawartym w § 134 ust. 2, 4, 5, 6. (Dz. U nr 75/2002 – poz. 690) ustaliło nowe warunki, jakim powinny odpowiadać budynki. Wśród tych warunków jest ograniczenie regulacji do dolnego poziomu + 160 C. Ustawodawca zmienił to dla racjonalizacji i bezpieczeństwa termicznego naszych budynków. Uniemożliwia to całkowite odcięcie dopływu ciepła do lokalu w sytuacji pełnego zakręcenia termozaworów. Po to by użytkownicy mieszkań korzystnie ulokowanych „w bryle” budynku nie ogrzewali się ciepłem sąsiadów, za które płacili ci ostatni i aby budynek nie uległ przemarzaniu.

Przepis obowiązuje więc blisko 15 lat, od tylu też lat produkowane są i występują na rynku termozawory z takim ograniczeniem. I takie muszą być stosowane. Nie jest to widzimisię służb Spółdzielni. Termozaworów starego typu już nie ma w obrocie. Natomiast prowadzona wymiana zwiększa bezpieczeństwo techniczne instalacji i jest niezbędna.

  1. Spółdzielnia musi wymienić stare termozawory na nowe. Bo taka jest techniczna potrzeba i obowiązek by zabezpieczyć lokale przed potencjalnymi awariami, w tym rozszczelnieniem i wyciekiem z instalacji.

Regulamin ŻSM, dot. rozliczeń kosztów zakłada, że lokale w których nie wymieniono termozaworów na nowe będą rozliczane nie z podzielników lecz ze średniego zużycia ciepła w budynku w przeliczeniu na m2 powierzchni.

Dlatego chcemy rozwiać obawy, które wynikają z braku rozeznania bądź z fałszywych przekazów, zaś nowe termozawory poprawią warunki regulacji ciepła i wyniki rozliczeniowe w lokalach.

                                                                                              Zarząd ŻSM

Żyrardów 9 września 2016r.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu