08.03.2016 r.

Na przedwiośniu – o kontroli budynków

W CYKLACH ROCZNYCH LUB CO PIĘĆ LAT

            Prawo budowlane wymaga (np. w art. 62),by w obiektach budowlanych, jak usługowe, sklepy, magazyny, parkingi pod dachem, budynki mieszkalne wielorodzinne, wiaty przeprowadzać okresowe kontrole techniczne.

            Ustawa określa cykle kontrolne, natomiast nie wyznacza ich terminów. Zwyczajowo przyjmowany jest okres wczesnej wiosny, zimą trzeba pamiętać o odśnieżaniu dachów.

            W cyklu rocznym sprawdza się stan elewacji budynków, ich konstrukcji, pomieszczeń pod kątem gromadzonych w nich materiałów. Wymagany jest przegląd urządzeń i miejsc związanych z ochroną środowiska w tym gromadzenia i utylizacji odpadów, obowiązkowo także przewody instalacji gazowych, kominowe i wentylacyjne, elektryczne, piorunochronne.

            Te ostatnie, czyli elektryczne i piorunochronne sprawdza się co pięć lat, pod kątem stanu i sprawności połączeń, uziemienia instalacji i aparatów, oporności izolacji.

            W naszej spółdzielni w 40-u budynkach znajdują się lokale w których ciepłą wodę uzyskuje się z gazowych pieców przepływowych. Stąd występowanie szczególnych instalacji kominowych, jakimi są instalacje spalinowe. Te instalacje poddawane są kontroli stanu technicznego – dwa razy w roku.

            Powyższe, wszystkie obowiązki spółdzielni, wynikające z Prawa Budowlanego, są
u nas ujęte w § 4 – Regulaminu Porządku Domowego. Prace należące do obowiązków spółdzielni z zakresu kontroli stanu technicznego i napraw oraz konserwacji i remontów są finansowane z wpłat użytkowników lokali na fundusz remontowy, gazowy i eksploatacyjny. Wysokość odpisów na te fundusze stanowi podstawę rozgraniczenia obowiązków spółdzielni i użytkowników lokali.

            Jeszcze inne obowiązki ciążą na spółdzielni z tytułu utrzymywania w jej budynkach dźwigów osobowych. Tu obowiązują państwowe przepisy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, z których wynika obowiązek corocznych przeglądów i kontroli instalacji dźwigowej.

Do sprawdzania instalacji gazowych oraz elektrycznych spółdzielnia angażuje osoby
z uprawnieniami technicznymi
w tych dziedzinach.

Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne mogą też sprawdzać mistrzowie rzemiosła kominiarskiego (tak to funkcjonuje w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Ogólnie zaś stan techniczny budynku kontrolują okresowo inspektorzy z uprawnieniami budowlanymi.

Natomiast instalacje dźwigów osobowych kontroluje u nas i naprawia specjalista
z uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego, a ich oceny dokonują dorocznie przedstawiciele UDT.

            Budynki wielkopowierzchniowe o zabudowie ponad 2 tys. m. kw., oraz dachy wielkości conajmniej 1 tys. m.kw., a chodzi tu z reguły o wiaty, ale także hale produkcyjne
w przemyśle i rolnictwie, hale targowe, biurowce, sklepu wielkopowierzchniowe, prawo budowlane obliguje sprawdzać dwa razy w roku, w terminach do 31 maja i 30 listopada. Nasza spółdzielnia, nie prowadzi na szczęście tego typu obiektów, ale inni powinni o tym pamiętać.

            Nie prowadzimy kotłowni, w których kontroli w okresach dwuletnich podlegają kotły grzewcze (o mocy ponad 100 kw.), a mniejsze w okresach 4-letnich. Modernizacja systemu hydroforowego dla budynków wysokich, pozwoliła u nas na wyeliminowanie i wyłączenie
z ruchu ciśnieniowych zbiorników hydroforowych, stanowiących element hydroforni obsługujących  zespoły budynków. Te zbiorniki podlegały również corocznemu badaniu Dozoru Technicznego.

            Natomiast urządzenia klimatyzacyjne w budynkach, gdy moc chłodnicza jest większa niż 12 kw. powinny być sprowadzane okresowo, conajmniej raz na 5 lat.

            Ze wszystkich kontroli winna być sporządzona dokumentacja pokontrolna, zawierająca potwierdzenie przeglądu i zalecenia przeprowadzenia ewentualnych robót.

Taka dokumentacja jest szczególnie przydatna dla oceny stanu technicznego i planowania robót naprawczo-remontowych. Jest też niezbędną na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, by potwierdzić czy działania, które te zdarzenie poprzedziły były prawidłowe.

            Sądzimy, że przedstawiona informacja przybliży czytelnikom tryb i zasady działań kontrolnych jakie w ich budynkach i lokalach przeprowadzają nasi przedstawiciele.

                                                                                  Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu