23.02.2016 r.

MALEJĄ KOSZTY PODGRZANIA WODY ZUŻYWANEJ
PRZEZ MIESZKAŃCÓW

            Koszty podgrzania wody w naszych budynkach budzą namiętności i wątpliwości, od czasu kiedy rozliczane są indywidualnie – dla każdej nieruchomości oddzielnie. Ich udział w jednostce (m3) pobranej wody zależy od skali zużycia wody w budynku, od poziomu jej podgrzania oraz od strat ciepła, jakie powstają podczas obiegu wody
w instalacji budynkowej.

            Zapisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (z 2007 r.) wprowadziły jednoznaczny obowiązek takiego właśnie indywidualnego ustalenia kosztu podgrzania jednostki wody w każdej nieruchomości. Nie może to być jeden uśredniony koszt dla wszystkich budynków, co by znakomicie ułatwiało pracę zarządcom budynków i wygładzało skrajne odchylenia wyników. Dlatego ustalając koszt podgrzania wody dla każdego z 97-u budynków, wyposażonych w instalację c.c.w. , otrzymujemy wyniki w 97 różniących się pozycjach.

            Mechanizm tworzenia ceny zaliczkowej, która obowiązuje w kolejnym półroczu rozliczeniowym jest wynikiem podzielenia kosztu zakupu ciepła dla budynku w tym okresie, przez ilość wody pobranej z instalacji c.c.w. – stanowiącą dzielnik w tym działaniu.

            Czytelnicy, śledzący problem wiedzą, że niskie zużycie pobieranej z instalacji wody, przy ponoszonych kosztach jej podgrzania – często wielokrotnego (woda krąży w obiegu cyrkulacyjnym), powoduje rosnący koszt podgrzania jednostki wody. Jest to cena jaką płacimy za techniczną gotowość odbioru wody z instalacji.

To dlatego, kilka lat temu, wydzieliliśmy ten element kosztu, ustalając tzw. opłatę stałą, której poziom nie przekracza 30% całego kosztu podgrzania w rozliczanym okresie. Manewr jest oczywisty, wprowadził dla wszystkich obowiązek utrzymywania gotowości instalacji z ciepłą wodą i zmniejszył obciążenia tym, którzy używają ciepłej wody w racjonalnych ilościach. Zabieg ten, jak nam się wydaje zdał egzamin.

            Za okres 2015 r. uzyskaliśmy wyniki, które stwarzają nadzieję na stabilizację poziomu opłat w pobliżu normalnego.

Poziom naliczeń za podgrzewanie wody, po dokonanych odczytach, wyniósł 3,366 mln. zł.
z czego 962 tys. zł. stanowiły koszty gotowości. Tymczasem poniesione w tym okresie koszty zakupu ciepła do podgrzania wyniosły 2,863 mln. zł., co powoduje wysoki bilans dodatni 0,503 mln. zł.

            Analiza jakiej poddano koszty podgrzania 1 m3 w ciągu całego 2015 r. w odniesieniu do każdej z 97 nieruchomości wykazuje, że:

● w dolnej granicy poniesionych kosztów podgrzania, czyli w przedziale do 15 zł. za 1 m3 wody znalazło się 40 budynków, w których miesięczne zużycie na lokal kształtuje się
w przedziale od 1,47 m3 do 3,46 m3 miesięcznie,

● kolejna grupa kosztów na 1 m3 mieści się w przedziale cenowym od 15 zł do 20,4 zł.
i obejmuje 54 budynki. W nich zużycie miesięczne wody w lokalu było niższe i zawierało się w przedziale od 1,36 m3 do 2,15 m3.

● najwyższa cena podgrzania 1 m3 wody dotyczy tylko 3 budynków w spółdzielni ( to bl. 25 os. Batorego, bl. Hot-Rotacyjny i bl. 5 os. Wschód). W tych budynkach miesięczne zużycie na lokal kształtuje się w przedziale od 1,36 m3 do 2,15 m3.

            Rozliczenie kosztów i naliczeń z tytułu podgrzania wody oraz uwzględnienie wyniku bilansowego na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 27,2 tys. zł. wykazuje możliwość wprowadzenia obniżki opłat za podgrzanie wody od 1 lipca br. – na kolejny półroczny okres rozliczeniowy i taka będzie wprowadzona. Obniżka stawek opłat obejmie 76 budynków, natomiast w 46-ciu budynkach ulegnie zmniejszeniu stawka za gotowość. Tylko w jednym budynku stawka podgrzania ulegnie podwyższeniu, zaś w 4-ech podwyższona zostanie opłata za gotowość.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu