13.10.2015 r.

ROZLICZENIA ZUŻYCIA WODY W I PÓŁROCZU 2015 r.

         W miesiącu wrześniu Rada Nadzorcza Spółdzielni oceniła i zatwierdziła wyniki rozliczeń kosztów zużycia wody zimnej oraz kosztów podgrzania wody
w poszczególnych nieruchomościach. Ich bilans wskazuje na ciągłą poprawę w tym zakresie.

            Rozliczenia obydwu tych działalności, dokonywane są zgodnie z ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych, dla każdej nieruchomości odrębnie. Każda z nich ma zatem swoje rozliczenie w postaci innych kwot dopłat za wodę nierozliczoną wodomierzami lokalowymi (tzw. wodę osieroconą). Także każda nieruchomość z instalacją centralnej ciepłej wody ma po rozliczeniu okresu poprzedniego – własną indywidualną zaliczkę na podgrzanie m3 wody i własny, ustalany w okresach półrocznych poziom opłaty za gotowość dostarczania ciepłej wody w budynku.

            Przypominamy, że wielkość tej ostatniej ustalana jest na podstawie wykonania
z poprzedniego (półrocznego) okresu w wysokości 30 procent kosztu poniesionego na podgrzanie wody dla budynku, podzielonego przez liczbę jego lokali mieszkalnych.

Rozliczenie zużycia wody

            I tak w I półroczu koszt zakupu wody wyniósł w spółdzielni 3.039,4 tys. zł. zaś jego sprzedaż (kwota wniesiona przez użytkowników lokali) 2.953,4 tys. zł.

Przy czym koszt zakupu to wynik wskazań zużycia na wodomierzach budynkowych, zaś sprzedaż to wyliczona ze wskazań wodomierzy lokalowych jako suma zużycia przez mieszkańców.

Obliczony z tych rozliczeń niedobór w wysokości 86 tys. zł., stanowi wskaźnik wody osieroconej w wysokości 2,83 proc. i jest on najniższy na przestrzeni ostatnich lat, a także grubo poniżej od średniej krajowej (ponad 5 proc.).

            Przypominamy, że w ostatnich latach uzyskiwaliśmy z rozliczeń poziom niedoboru (za cały rok) w wysokości:

- w 2012 r. – 391,3 tys. zł tj. 6,80 proc.

- w 2013 r. – 331,8 tys. zł. tj. 5,73 proc.

- w 2014 r. – 282,3 tys. zł. tj. 4,91 proc.

            Podstawą poprawy wyniku rozliczenia kosztu zużycia są niewątpliwie nowe wodomierze z nakładką do odczytu radiowego (zdalnego) co gwarantuje zapis wskazań
w jednym terminie i likwidację związanego z tym błędu metody odczytu. Natomiast najczęstszymi przyczynami nadal występującego niedoboru są niekontrolowane przecieki wody przez spłuczki łazienkowe bądź inne przecieki na instalacji lub pozostające poza kontrolą rozbiory wody .

            Niedobory wody nierozliczającej się mają różne poziomy. W około 40 budynkach praktycznie nie występują. W 79 występują w przedziale do 1 tys. zł., w 24 w przedziale od
1 tys. zł do 2 tys. zł, w 13 niedobór sięgnął powyżej 2 tys. zł.

            Niedobór ten jest, proporcjonalnie do powierzchni lokali, przypisany mieszkańcom do ich stawki eksploatacyjnej w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Koszty podgrzania wody.

            Koszt zakupu energii cieplnej do podgrzania wody zimnej wyniósł w I-półroczu 2015r – 1.027 mln. zł. i kształtował się w przedziale od 2.865 zł do 31.812 zł. na budynek. Oczywiście kwoty te nie rozróżniają budynków ze względu na ich wielkość i liczbę znajdujących się w nich lokali.

            Przypominamy, że podgrzewanie wody dostarczonej do mieszkań następuje indywidualnie w każdym budynku. Każdy budynek ma więc własne koszty tego podgrzewania.

Praktyka, z którą nie zawsze chcieli się zgadzać użytkownicy lokali pokazuje, że koszt ciepła, którym podgrzewana jest woda zależy od stopnia jej podgrzania oraz od wielości jej rozbioru przez mieszkańców w budynku.

Ciepła woda ogrzana ciepłem w węźle budynku krąży po nim w obiegu cyrkulacyjnym. Im więcej jej odbierzemy tym mniejszą będziemy mieli cenę jednostkową (za m3) jej podgrzania.

I odwrotnie, podgrzewana woda krążąca po budynku, której odbiera się niewielkie ilości jest coraz bardziej droższa (w przeliczeniu na jednostkę objętości). W skrajnym przypadku (teoretycznym) przy całkowitym braku odbioru wody, koszty są także ponoszone, bo woda jest podgrzewana, krąży, wychładza się i ponownie się ją podgrzewa.

            Stąd wprowadzenie przez nas oddzielnej pozycji opłat tzw. opłaty za gotowość. Ustalono ją na poziomie 30 proc. sumy kosztu podgrzania wody w budynku. Jest ona dla każdego budynku inna i może ulegać zmianie w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ma to miejsce w chwili obecnej.

            Dzięki wprowadzonej stawce za gotowość uzyskaliśmy w I półroczy 2015 r. nadwyżkę między naliczeniami za podgrzanie wody a kosztami w wysokości 232 tys. zł., co w porównaniu z całym 2014 r., który zamknął się nadwyżką w wysokości 27,2 tys. zł., wskazuje na wysoką progresję.

            Rada Nadzorcza oceniła, że poprawa wyniku jest efektem wzrostu procentowego udziału w koszcie, opłaty za gotowość. Zniwelowało to duże różnice, jakie występowały
w stawkach podgrzania pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami.

            Pozwoliło to dokonać korekty w dotychczasowych stawkach podgrzania wody na kolejny okres rozliczeniowy od 1.01.÷30.06.2016 r.

            I tak w 67 nieruchomościach obniżono stawki za podgrzanie wody,
w 4 –podwyższono, w pozostałych pozostawiono bez zmian.

            Jeśli idzie o opłatę za gotowość – to obniżono ją w 24 nieruchomościach, w 5-ciu podwyższono, w pozostałych bez zmian.

            Rada Nadzorcza zatwierdziła te korekty, podobnie jak przedstawione w pierwszym punkcie rozliczenie wody.

            Zarząd i służby spółdzielni zostały zobligowane do bieżącej analizy sytuacji .

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu