03.02.2015r.

KREDYTY DLA BUDUJĄCYCH NA WYNAJEM,
TAKŻE DLA INWESTUJĄCYCH SPÓŁDZIELNI.

            Mieszkania na wynajem to w wielu krajach Europy forma przejściowego rozwiązania problemu lokalowego, zwłaszcza dla młodych ludzi.

            W większości państw UE mieszkania dostępne cenowo zapewniają systemy społecznego budownictwa czynszowego. Wspomaganie tego budownictwa odbywa się przy użyciu zróżnicowanych instrumentów, od niskooprocentowanych długoterminowych kredytów, przez rozmaite ulgi podatkowe i gwarancje, po przekazywane po cenach niższych od rynkowych, czy nawet bezpłatnie, tereny budowlane. W związku z kryzysem finansowym UE, znacznej redukcji uległy wszelkie bezzwrotne formy wsparcia (subwencje), natomiast więcej jest działań wpływających bezpośrednio i pośrednio na oprocentowanie kredytów dla tego segmentu budownictwa.

            Takie formy wspomagania budownictwa społecznego oparte na preferencyjnych długoterminowych kredytach, w tym zwłaszcza idące w kierunku obniżenia oprocentowania kredytu zamierzają ponownie uruchomić władze naszego kraju w III kw. 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma uruchomić poprawiony program wsparcie budownictwa mieszkań na wynajem. Popyt na takie mieszkania w kraju szacowany jest na ok. 100 tys. lokali.

            Po częściowym zredukowaniu statystycznego deficytu mieszkaniowego (wg szacunków Ministerstwa Infrastruktury w latach 2002-2014 deficyt mieszkań zmniejszył się
z ok. 1,7 mln. do ok. 600 tys) podstawowym problemem polityki mieszkaniowej staje się dostępność mieszkań. Problem ten w największym zakresie ogniskuje się w grupach ludności o niskich dochodach oraz w odniesieniu do osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych (np. rodziny z dziećmi).

            Dotychczasowa praktyka pokazywała, że występuje luka w dostępie do instrumentów wsparcia mieszkalnictwa przez osoby i rodziny, które uzyskują zbyt wysokie dochody, aby móc się ubiegać o lokal komunalny, a jednocześnie zbyt niskie aby uzyskać możliwość zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania na własność – nawet przy wykorzystaniu programu „Mieszkanie dla młodych”.

Stąd przyjęty kierunek, będący odpowiedzią na przedstawiony problem, że powinno się rozwijać segment mieszkań dostępnych na wynajem po umiarkowanych czynszach.

            Projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych
o stałej stopie procentowej przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest aktualnie przedmiotem uzgodnień i konsultacji. Był również konsultowany przez Komisję Techniczno-Inwestycyjną Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego członkiem jest nasza spółdzielnia.

            Projekt zakłada, że z nowego programu finansowania, w postaci zwrotnych kredytów lub emisji obligacji, na warunkach preferencyjnych będą mogły korzystać:

- towarzystwa budownictwa społecznego,

- spółdzielnie mieszkaniowe,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne z przewagą kapitału gminy.

Środki te będą mogły być przeznaczone na budowę lokali mieszkalnych na wynajem.

            Gdy chodzi o kryterium dochodowe dla takich mieszkań, to przeciętny miesięczny dochód osoby, która mogłaby być najemcą nowych czynszówek nie mógłby przekroczyć
ok. 2,8 tys. zł. w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz ok. 7 tys. zł. dla czteroosobowej rodziny .Dochód najemców byłby sprawdzany raz na trzy lata.

            Czynsz za najem mieszkania społecznego, wybudowanego w ramach programu wsparcia nie będzie przekraczał rocznie 5 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania.
W przypadku mieszkania o pow. 50 m2 miesięczny czynsz – przyjmując średnią wartość odtworzeniową metra kw. w wysokości ok. 4 tys. zł. –nie mógłby być wyższy niż ok. 800 zł.

            Preferencyjnych kredytów na budowę czynszówek będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego. Wsparcie dla inwestorów ma pochodzić z Funduszu Dopłat. Pokrywać się będzie różnicę pomiędzy oprocentowaniem nominalnym, a stosowanym
w ramach programu. Program jest przewidziany na lata 2015-2019. W tym czasie miałoby powstać 10 tys. lokali. Budżet programu ma wynieść 1,6 mld. zł.

Nowy program odróżnia od TBS nie 30 proc., ale maksymalnie 15 proc. wkład własny wymagany od najemcy (zwracany po skończeniu najmu, po jego waloryzacji). Jak wylicza Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, dla 50-metrowego lokalu, przyjmując średni koszt budowy m. kw. na poziomie 4 tys. zł partycypacja najemcy wyniosłaby 30 tys. zł. (chociaż w zależności od lokalizacji i rozwiązań może być również niższa).

            Ministerstwo zakłada, że w niektórych gminach, które wezmą partycypację na siebie może jej w ogóle nie być. Wg Ministerstwa w nowym podziale dofinansowania będą preferowane nie realizacje nowych budynków na obrzeżach miast, ale kamienice do modernizacji w centrach.

Ocenia się, że efekty programu będą widoczne najwcześniej w 2017 r. zakładając, że program przejdzie bez większych zmian przez parlament. Do tego okresu przewiduje się uruchomienie naboru wniosków kwalifikacyjnych przez BGK w IV kw 2015 r. Nabór wniosków
w kolejnych latach będzie powtarzany w każdym roku realizacji programu. Zakłada się, że podpisywane umowy kredytowe pozwolą na sfinansowanie budowy co najmniej 2 tys. mieszkań rocznie, tak by w okresie do 2020-21 r. uzyskać docelowy efekt rzeczowy 10 tys. oddanych mieszkań.

--------------------------------------

            To dobrze, że powstaje taki program. Będziemy przyglądali się jego wdrażaniu. Mamy obawy, że wyrażone przez Ministerstwo preferencje, spowodują że pieniądze pójdą
w pierwszej kolejności do gmin na uzyskiwanie mieszkań w starych centrach miast, do
TBS-ów, a do spółdzielni mieszkaniowych na końcu.

Dlatego intensywnie szykujemy naszą ofertę budowy 16-u mieszkań o pow. ok. 50 m2
w budynku na os. Piękna, z przeznaczeniem na wynajem. Na chwilę obecną dysponujemy uzbrojonym terenem i dokumentacją oraz doświadczeniem naszych służb techniczno-inwestycyjnych. Do rozstrzygnięcia pozostały rozwiązania prawne i finansowe (w tym akceptacja wniosku kredytowego przez współpracujący z nami bank).

W naszej ofercie nie będzie sankcji za niezłożenie przez najemcę w ustawowym terminie (co 3 lata) podczas zamieszkiwania w lokalu, stosownej deklaracji o dochodach – co grozi podwyższeniem czynszu o 100 proc., czy za przekroczenie przez gospodarstwo domowe najemcy dochodów uprawniających do najmu mieszkań na warunkach preferencyjnych.

            Zainteresowanych naszą ofertą wynajmu mieszkań, będziemy szczegółowo informować po jej końcowym ustaleniu.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu