23.12.2014r.

KOLEJNY ROK ZA NAMI – CO PRZYNIESIE NAM NOWY ?

            Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Koniec roku przed nami. To czas na ocenę
i zbilansowanie tego co udało się w okresie jego trwania zrealizować, z tym co nie wyszło. To radość z utrzymania się w spółdzielczej, solidarnej wspólnocie. Jak więc oceniać ten rok?

            Rok miniony podobnie jak kilka ostatnich, był dla naszej spółdzielni trudnym okresem. Światowy kryzys gospodarczy, który ponoć ominął nasz kraj, pozostawił jednak swoje piętno na sytuacji ekonomicznej naszego społeczeństwa.

Dobrobyt i zasilanie z unijnej kasy docierało przede wszystkim do dużych ośrodków miejskich i metropolii, a także do obszarów i gospodarstw wiejskich. Mieszkańcy takich miast jak nasze, mieszkańcy gminnych, czy spółdzielczych zasobów mieszkaniowych
o unijnej kasie mogli tylko poczytać w prasie centralnej. Owszem realizowano z niej u nas inwestycje drogowe, sanitarne i cieplne z zakresu ochrony środowiska, co zaskutkuje tym, że wszyscy będziemy do nich w przyszłości dopłacali poprzez zwyżki cen usług świadczonych tą infrastrukturą. Zabrakło natomiast dofinansowania z unijnej kasy do działań modernizacyjnych czy termo modernizacyjnych budynków mieszkalnych wzniesionych u nas blisko pół wieku temu, wśród których znajduje się wiele budynków spółdzielczych.

Zabrakło też inwestycji w miejsca pracy, tak niezbędne dla poprawy sytuacji dochodowej wielu naszych mieszkańców i ich rodzin. A jest ona w naszym postprodukcyjnym, po upadku wielu zakładów, mieście – wprost dramatyczna.

Wiele z tych rodzin mieszka u nas w spółdzielczych budynkach. To oni tworzą grupę notorycznych dłużników i oni spowodowali, że zadłużenie czynszowe sięga u nas kwoty
5 mln. zł. i uzyskuje poziom groźny dla finansów spółdzielni. Pomimo prowadzenia intensywnych działań windykacyjnych, rozszerza się ono na nowe grupy mieszkańców,
w tym coraz szerzej na grupę odrębnych właścicieli, nie potrafiących utrzymać swojej uzyskanej często za bezcen, własności lokalu.

To dla nas poważny problem, który może skutkować ograniczeniem działań remontowych
w nadmiernie zadłużonych budynkach.

            W mijającym roku następowała dalsza stabilizacja działań organizacyjnych
w
rozliczeniach kosztów nieruchomości, które w wyniku obowiązywania ustawy spółdzielczej z 14 czerwca 2007 r. są prowadzone dla każdej nieruchomości oddzielnie.

Od tego okresu każdy budynek ma indywidualną stawkę eksploatacyjną, ustaloną na bazie wyniku z okresu poprzedniego. Każdy budynek płaci za swoje ciepło, za swoją wodę – w tym za „wodę osieroconą”, za jej podgrzanie czy za energię elektryczną.

Kolejna stawka podgrzania wody w budynku również jest ustalana na podstawie wyniku kosztów podgrzania z okresu poprzedniego i z wyniku kosztu zakupu wody fizycznej. Jeżeli, któryś z tych wskaźników, wzrósł po stronie producenta, to w kolejnym okresie po rozliczeniu skutki tego wzrostu odczuwaliśmy w projektach nowych stawek podgrzania na okres kolejny.

            Tak się dzieje obecnie ze stawkami podgrzania wody, gdzie 11,5 procentowy wzrost kosztów gigadżula energii jaki wystąpił u Producenta Ciepła z dniem 1 stycznia 2014r., zaskutkował wzrostem poziomu zaliczek w kilkudziestu budynkach, które będą obowiązywały w I półroczu 2015r. Ustalanie tych zaliczek, to od kilku sezonów spory problem dla nas. Towarzyszy temu spadek zużycia ciepłej wody w spółdzielni, dodatkowo nakręcający wzrost jednostkowego kosztu podgrzania. Musimy się jednak z nim zmierzyć, by sprawa była dla naszych członków oczywista i nie wywoływała zbędnych niepokojów.

            Ważnym elementem opłat są koszty dostaw komunalnych. Nie mamy sygnałów by miały one ulec wzrostowi w 2015 r. (zarówno stawki ciepła jak i wody). Nie wiemy co będzie ze śmieciami i ceną ich wywozu. Wiemy natomiast, że nie zmienią się zasady windykacji za odpady od mieszkańców i gmina nie będzie zajmowała się nią, a obowiązek
w tym zakresie spada na zarządców zasobu mieszkaniowego (w tym wnoszenie opłat za osoby niepłacące do spółdzielni za śmieci).

Wiemy też co zrobią ze swoimi cenami dystrybutorzy gazu ziemnego i energii elektrycznej. Gaz ma trochę stanieć, a energia elektryczna zdrożeć o 1,8 proc.

            W minionym roku nie podejmowaliśmy budowy nowych budynków. Udało nam się wyprzedać wszystkie wolne lokale jakie pozostawały w nowozrealizowanym budynku na os. Piękna. Przygotowujemy natomiast realizację 16 lokalowego budynku z mieszkaniami na wynajem, śledząc jednocześnie zmiany w polityce Banku Gospodarstwa Krajowego, zajmującego się tym segmentem polityki mieszkaniowej państwa.

            W mijającym roku kontynuowaliśmy akcję dociepleń budynków. Obejmowała ona ocieplenie ścian osłonowych, z naprawą balkonów i wiatrołapów i była realizowana na jednym budynku (ul. Środkowa 25), przy współudziale w kosztach przez jego mieszkańców, oraz docieplanie stropodachów (przestrzeń pod dachem) w 21 budynkach. Na rok 2015 planujemy następne realizacje w tym zakresie.

Poza tym:

Realizowaliśmy zadania zawarte w programach prac modernizacyjnych budynków
i ich infrastruktury osiedlowej.

W tym między innymi:

- przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń i części instalacyjnej rozdzielaczy ciepła w 33 budynkach mieszkalnych i w pawilonie wolnostojącym, związanej z prowadzoną przez Dostawcę wymianą sieci cieplnej,

- modernizację instalacji elektrycznej (pod kątem wymagań p.poż.) w 4 budynkach
os. Wschód i instalacji odgromowej w 6-ciu budynkach os. Batorego i Centrum,

- modernizację oświetlenia (instalacja opraw z czujnikami ruchu) w dwóch budynkach wysokich os. Centrum,

- modernizację ciągów pieszych, miejsc parkingowych (w tym budowa dużego parkingu na os. Teklin), oraz uliczek osiedlowych.

W ramach modernizacji systemów pomiaru i rozliczeń wody oraz ciepła, realizowaliśmy okresową wymianę starych wodomierzy na nowe z nakładką radiową (ok. 4.000 szt.) oraz przeprowadziliśmy pełną wymianę dotychczasowych podzielników wyparkowych na podzielniki elektroniczne z radiowym odczytem, co powoli wyeliminować dotychczasowe niedoskonałości odczytów oraz odparowywanie podzielnika poza sezonem grzewczym.

Doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz ich remontów, dla utrzymania wysokiego poziomu sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania wymogów zgodnych z przepisami prawa budowlanego. Nasze instalacje gazowe, spalinowe, wentylacyjne i pozostałe a także dźwigi osobowe znajdują się pod fachowym nadzorem i są bezpieczne.

            Celem naszych działań było zapewnienie mieszkańcom nie tylko bezpieczeństwa technicznego zamieszkiwania, ale również poczucia bezpieczeństwa socjalnego, wynikającego z solidaryzmu spółdzielczego. By mieli pewność, że w razie chwilowych, życiowych niepowodzeń i powstania zadłużeń w opłatach za mieszkanie, nie zostaną natychmiast wykluczeni ze spółdzielczej wspólnoty i że wspólnota ta otworzy nad nimi parasol ochronny.

----------------------------------

            O tych sprawach wspominaliśmy w dniu 18 grudnia na wigilijnym spotkaniu samorządu spółdzielczego w Klubie Osiedlowym „KOLIBER”.

            Do samorządowców spółdzielni, członków Rad Osiedli i Rady Nadzorczej, przyszli podzielić się opłatkiem nowowybrani: przewodniczący Rady Miasta –p. Marcin Rosiński, prezydenci miasta – p.p. Wojciech Jasiński i Dariusz Kaczanowski. Byli też współpracujący z samorządami przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej.

            Refleksje o wydarzeniach mijającego roku w spółdzielni i w krajowym ruchu spółdzielczym przekazali: przewodnicząca Rady Nadzorczej – p. Krystyna Zielińska i prezes Zarządu – p. Marian Rusinowski.

            Zabierający głos Pan Prezydent Miasta, wyraził nadzieję na pozytywną współpracę
z władzami spółdzielni, która jest ważnym podmiotem gospodarczym w mieście. Życzył on wszystkim spółdzielcom wesołych i bogatych świąt, oraz wielu pomyślności
w nadchodzącym roku.

Z kolei pan Przewodniczący Rady Miasta życzył samorządowcom spółdzielni pomyślności
i satysfakcji z działalności dla członków spółdzielni oraz wszystkich jej mieszkańców. Wyraził jednocześnie nadzieję na bliższą niż dotychczasowa, współpracę pomiędzy samorządem miasta i spółdzielni, co przyniesie pozytywne efekty dla naszych mieszkańców.

            Spotkaniu towarzyszył występ dziecięcego zespołu FORMAT prowadzonego przez
p. Roberta Siniarskiego w klubie spółdzielczym „KOLIBER”. Zespół zaprezentował wspaniałą wiązankę kolęd i pastorałek.

            Po spotkaniu wszyscy rozstawali się z nadzieją na ponowne spotkanie przy wigilijnym stole za rok. I z taką nadzieją pozostaje także Zarząd Spółdzielni.

            Wszystkim naszym członkom i mieszkańcom życzymy dużo zdrowia i pomyślności. Niech święta w naszych domach będą spokojne, wesołe i dostatnie. Niech rok 2015 będzie jeszcze lepszy.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu