11.03.2014 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2014 r.

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego, Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła do realizacji plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2014 r.
W zakresie działalności podstawowej przewidują one w większości działań utrzymanie dotychczasowego poziomu wpływów i wydatków, z uwzględnieniem wzrostu kosztów mediów (ciepła i wody), których ceny zmieniały się w br. Zmiany następują także w tych nieruchomościach, gdzie koszty działań eksploatacyjnych przekraczały poziomy ustalonych zaliczek.

Założenia do planów oparto o wyniki 2013 r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007 r. ustawowe wymogi nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacyjnych oddzielnie dla każdej nieruchomości, oraz prowadzenie w podobny sposób rejestracji działań remontowych.

Analiza wyników 2013 r. wykazała, że w 3 nieruchomościach stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczą pokrycie planowanych kosztów w 2014 r i pozostaną na tym samym poziomie.
W 4 nieruchomościach  uzyskano nadwyżkę wpływów ze zbieranej stawki nad kosztami i będą one obniżone. W 150 nieruchomościach stawki będą podwyższone. Zmiany stawek następują z dniem
1 lipca br.

W 2014 r. zmieniają się stawki opłat spowodowane zmianą taryf u Dostawców (PEC i PGK).

- od 1 stycznia – ciepła (GJ wzrósł o 10,5%)

- od 1 lutego – wody i ścieków (o 8%)

W 2014 r. będą obowiązywały:

1. Stawki opłat za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2 p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie, w tym:

● eksploatacja w poszczególnych budynkach

- od 1,58 do 2,44 zł/m2 p.uż. – dla członków spółdzielni

- od 1,89 do 2,93 zł/m2 p.uż. – dla nieczłonków

● konserwacja – 0,30 zł/m2 p.uż.

● wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości w zależności od powierzchni działki

● fundusz remontowy:

1/ nieruchomości wspólnych:

- osiedli Zachód – 0,42 zł/m2 p.uż.

- osiedli Wschód – 0,52 zł/m2 p.uż.

2/ budynkowy

- osiedli Zachód – 0,81 zł/m2 p.uz.

- osiedli Wschód – 0,71 zł/m2 p.uż.

3/ budynkowy dla budynków ocieplonych spłacających kredyt

- osiedli Zachód – 0,59 zł/m2 p.uż.

- osiedli Wschód – 0,49 zł/m2 p.uż.

● fundusz wymiany wodomierzy – 1,20 zł za każdy wodomierz w lokalu

● działalność społeczno-wychowawcza – 0,20 zł/m2 p.uż.

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal miesięcznie

● wywóz odpadów                            – 8,00 zł/osobę za segregowane

- 18,00 zł/osobę za niesegregowane

● dźwigi w budynkach wysokich     – 0,00 parter

- 5,50 zł/os. I piętro

-11,00 zł/os. Powyżej I piętra

● remont instalacji gazowej               - 4,50 zł/lokal

● konserwacja i dozór inst.gazowej  - 2,50 zł/lokal

2. Opłaty za media naliczane wg aktualnych taryf ich dostawców.

Są to wnoszone miesięcznie:

● opłaty za koszty stałe dostawy ciepła

● zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie w każdym lokalu przez 7 m-cy)

● zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia)

● zaliczki na podgrzanie ciepłej wody (wg indywidualnego zużycia wody w lokalu i poziomu   
podgrzania w węźle budynku)

● opłaty ryczałtowe za wodę i ścieki w lokalach nieopomiarowanych (liczone na osobę
7 m3 x 13,17 zł/m3) od 1.02.2014 r.

● zaliczka na podgrzanie wody dla lokali niopomiarowanych (liczona na osobę w ilości
4 m3 x cena podgrzania w węźle cieplnym)

● opłaty za zużycie gazu w budynkach bez gazomierzy (w proporcji do ilości zużycia gazu
w budynku)

● opłaty za gotowość do pogrzania wody w budynku – 11,00 zł/lokal

3. Opłaty za garaż

Ujmują one opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatku lokalnego. Do stawki za garaż doliczany jest zgodnie z ustawą o VAT podatek w wysokości 23%.

Tegoroczna stawka brutto wynosi

- 20,12 zł/m2 – w grupie garaży, które zmodernizowały przyłącze energetyczne i
zrezygnowały z jego ubezpieczenia

- 20, 93 zł/m2 – garaże, które mają ubezpieczenie swoich przyłączy przed kradzieżą

-----------------------------

Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2014 r., pokrywany wpływami od użytkowników zamyka się kwotą 43,820 mln.zł (w 2013 r. było 41,659 mln.zł).

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 15,758 mln. zł.  na zakup energii cieplnej do ogrzania lokali i podgrzania wody (w 2013 r .
było 13,975 mln.)

● 0,634 mln. zł. na energię elektryczną (0,542 mln. w 2013r.)

● 1,607 mln.zł. na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie (1,620 mln. w 2013r.)
● 1,497 mln.zł. na wywóz nieczystości (2,307 mln. w 2013 r.)

● 0,929 mln. zł opłaty na rzecz gminy ( 0,947 mln. w 2013 r.)

● 5,961 mln. zł na zakup wody i odbiór ścieków (5,754 mln. w 2013 r.)

● 1,598 mln. zł na konserwację bieżącą i działania dozorowe (b.zmian)

● 5,730 mln. zł na działania remontowe (5,666 mln. w 2013 r.)

● 1,230 mln. zł na spłatę kredytów ociepleniowych.

Plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowanych przez służby techniczne spółdzielni i uzgodnionych z samorządami osiedlowymi znajdują się w zestawach planów technicznych spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach osiedli
i w Dziale Samorządowym Spółdzielni. Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu