30.07.2013 r.

PAN PREZYDENT ODPOWIADA MIESZKAŃCOM

W dniu 2 lipca br., na spotkaniu przedstawicieli mieszkańców z zalewanych ściekami budynków os. Teklin z Prezydentem Miasta podjęte zostały ustalenia, do których realizacji Pan Prezydent zobowiązał się wobec mieszkańców.

Wśród tych zobowiązań były:

1/ Po opadnięciu poziomu ścieków do stanu normalnego podjęte zostaną intensywne kontrole dla ustalenia źródeł i miejsc przenikania wód gruntowych do sieci sanitarnej.

2/ W przeciągu dwóch tygodni od spotkania zostaną rozpoznane i ustalone możliwości zainstalowania zasuw w różnych miejscach kolektora osiedlowego, które pozwolą na odcinanie fragmentów sieci przybudynkowych od napływu do nich ścieków docierających
z zewnątrz

3/ W okresie kilku miesięcy (3÷6-ciu) zostaną wymienione pompy na przepompowni Gdańska – tłoczące ścieki z kolektorów w osiedlu do oczyszczalni ścieków, na nowe
o dwukrotnie większej przepustowości.

4/ W okresie do kilkunastu miesięcy zostanie wykonana instalacja obejściowa (rodzaj bajpasa na kolektorze głównym), która przejmie ścieki napływające do osiedli z kierunku południowo-wschodniego i prześle je bezpośrednio przez przepompownię do oczyszczalni ścieków z pominięciem kolektorów osiedlowych.

Dwa tygodnie szybko minęły, a ponieważ mamy upalne lato to i o uciążliwościach związanych z zalanymi szambem piwnicami trochę wszyscy zapomnieli. Póki co liczymy straty oraz bilansujemy koszty działań porządkowych i odkażających. Przygotowujemy się także do działań odnawiających korytarze piwniczne.

Sezon urlopowy sprawił, że nastąpiło tygodniowe opóźnienie w przekazaniu nam wyników obiecanego rozpoznania, ale je w końcu dostaliśmy. W piśmie które dotarło do spółdzielni w dniu 23 lipca, podpisanym przez v-ce Prezydenta Miasta czytamy:

„W odpowiedzi na skargi zarządców zasobów mieszkaniowych wielorodzinnych,
w sprawie podtopień ściekami sanitarnymi budynków w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej informujemy, że urządzenia odpowiadające za odbiór ścieków sanitarnych z obiektów były sprawne. Firma PGK „Żyrardów” odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej nie odnotowała w miesiącu czerwcu awarii mechanicznych czy elektrycznych urządzeń sanitarnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, skanalizowanie piwnic i pomieszczeń w budynkach położonych poniżej poziomu, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowych, 
o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne,
a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne. Obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń gospodarczych i piwnic położonych poniżej poziomu
a podłączonych do kanalizacji
sanitarnych, a tym samym montaż urządzeń przeciw zalewowych, należy do właścicieli budynków lub wykonawcy instalacji”

--------------------------------

Tyle z listu Pana v-ce Prezydenta. Wynika, że było dobrze, jest dobrze i powinno być dobrze – pod warunkiem że członkowie spółdzielni sfinansują ze swoich pieniędzy
i zainstalują w swoich 140-u budowanych od 55 lat budynkach, gdzie do tego roku wszystko działało sprawnie, nawet podczas powodzi stulecia w 1997 r. – zasuwy przeciw zalewowe.

Pomimo, że taki obowiązek nigdy na nich nie ciążył, a ich budynki nie podlegają rygorom ustalonym dla inwestycji zrealizowanych po 2002 r., bo zostały wykonane wcześniej
i odebrane zgodnie z warunkami przyłączeniowymi uzgodnionymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne.

Teraz to mieszkańcy mają się zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem grożącym im ze strony sieci sanitarnych miasta. Sieci, których funkcjonowanie opłacają w wysokich taryfach opłat za ścieki. Warto chyba się zastanowić dlaczego to niebezpieczeństwo się w tych sieciach pojawiło, czy ktoś za nie odpowiada i jak je usunąć?

Nie wiemy też czy w świetle udzielonej odpowiedzi będą realizowane zamierzenia Pana Prezydenta przedstawione na wstępie niniejszego tekstu.

Ale to nie jest zadanie dla nas, dlatego wstrzymujemy się do dalszych komentarzy
w sprawie.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu