7.05.2013

CZY DŁUGI NAS PRZYGNIOTĄ ?

            Pytanie – Jak żyć z długami? – zadaje sobie dzisiaj większość obywateli w kraju oraz wielu zarządzających firmami i podmiotami gospodarczymi. Zadają sobie rządzący krajem, którego dług publiczny stale narasta, zadaje wspólnota międzynarodowa. Pytań tych nie unikniemy i my – zarządzający naszą spółdzielczą wspólnotą samorządową.

            Problem narastającego długu czynszowego pojawił się u nas w pierwszych latach przełomu gospodarczego (rok 1990 -1993) i pozostał trwałym elementem naszych działań gospodarczych ostatnich dwudziestu lat. I chociaż w początkowym okresie jego skutki były kompensowane przez system dodatków mieszkaniowych, w skali kilkakrotnie większej niż aktualnie, to nie było sposobu na jego znaczące ograniczenie.

Zestawiliśmy w tabeli poziomy zadłużeń w opłatach za użytkowanie i dostawy wody
w minionym dziesięcioleciu (lata 2003-2012). Poszczególnym okresom towarzyszyły  narastające wartości założonych wpływów, zmieniających się wraz z podwyżkami opłat
w poszczególnych pozycjach kosztów. Dlatego dla każdego roku został przypisany wskaźnik zadłużenia czynszowego jakie w danym okresie wystąpiło (liczony jako iloraz kwoty zadłużenia do kwoty naliczeń).

Zadłużenie lokali mieszkalnych w czynszu i wodzie w latach 2003-2012.

Zadłużenie na

31.12. w roku

Kwota zadłużenia /zł/

Wskaźnik zadłużenia /%/

2003

3 713 557,96

13,64

2004

3 328 640,56

12,00

2005

3 806 963,02

13,67

2006

3 492 567,31

12,39

2007

2 829 241,97

10,17

2008

2 977 189,48

10,60

2009

3 205 973,64

10,07

2010

3 700 985,12

11,01

2011

4 214 493,11

11,90

2012

4 422 531,26

11,59

 

            Analiza zestawionych danych wykazuje, że w omawianym okresie zadłużenie naszych członków narastało i często towarzyszył temu wzrostowi, wzrost poziomu naliczeń (ruchy podwyżkowe).

            Spadek zadłużenia w 2004 r. był efektem intensyfikacji różnorodnych metod windykacyjnych, ale także większego strumienia pomocy z dodatków mieszkaniowych
i przyjaznej polityki mieszkaniowej ze strony rządzących i parlamentu. (przypominamy, że rządziła koalicja SLD-PSL).

            Spadek zadłużenia w latach 2007-08, to z kolei efekt działań przekształceniowych
w spółdzielniach mieszkaniowych („mieszkania za złotówkę). Zdopingowały one wielu dłużników z mieszkań lokatorskich do spłaty zadłużenia, będącego warunkiem przekształcenia prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Wtedy długi zostały spłacone, prawo do lokalu przekształcone. Dzisiaj znaczna grupa z grona „właścicieli” odbudowała swój dług sprzed okresu przekształcenia, który u nas przekracza już 0,5 mln.zł. i stanowi 12,4% całego długu spółdzielni. Kilku z „właścicieli”  straciło już mieszkanie, u innych komornik przeprowadza licytację lokalu.

            Okres po roku 2008 to czas ponownego narastania długu. Jego roczny wskaźnik malał wtedy, gdy w danym roku pojawiały się podwyżki opłat. (a pojawiają się corocznie, np. woda + ścieki).

            Bardzo ciekawa jest lektura, analizy wskaźników zadłużeniowych poszczególnych nieruchomości w naszej spółdzielni, w minionym roku. Pozwala ona na uświadomienie sobie skali zagrożenia dla dalszego funkcjonowania, na wypadek ustawowego wydzielenia się „wspólnoty mieszkaniowej” w budynku – co planują twórcy projektowanych zmian
w Parlamencie.

            Dzisiaj w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zgodnie z & 141 art. 9 – Statutu) prowadzimy dla każdej nieruchomości odrębnie:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów utrzymania oraz  eksploatacji,

2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego.

            Jednak w przypadku znacznego zadłużenia w danej nieruchomości, w ramach spółdzielczego solidaryzmu wspomagamy jej działania dostawcze i konserwacyjno-remontowe – nie dopuszczając do wstrzymania dostaw wody, ogrzewania czy energii elektrycznej.

            Rozwiązania forsowane w Parlamencie i przymusowe tworzenie wspólnot taką sytuację mogą powodować.

            Proszę bowiem spojrzeć jak rozkłada się dług w opłatach w naszych nieruchomościach. Na 155-ciu ewidencjonowanych i rozliczanych nieruchomościach poziom zadłużenia przypisany na statystyczny lokal rozkłada się w przedziale od 32 zł do 4.292 zł.

            Przy czym zadłużenie do 500 zł na lokal ma 63 nieruchomości, od 500 do 1000 zł – 74, zaś powyżej 1000 zł – 18.

Najlepsze budynki mają dług przypisany do lokalu w wysokości:

- bl. Spółdzielcza 28   (10 lokali)       – 31,73 zł

- bl. Batorego 10 (30 lokali)               -  80,11 zł

- bl. Batorego 11 (30 lokali)               -112,90 zł

Najgorsze wyniki mają budynki:

- Spółdzielcza 24 (20 lokali)              - 4192 zł

- Radziwiłłowska 18 (16 lokali)         - 2590 zł

- Spółdzielcza 44 (8 lokali)                - 2530 zł

- Parkingowa 30 (30 lokali)               - 2222 zł

            Najwięcej budynków z długiem przekraczającym 1000 zł na lokal  notuje os. Teklin, które ma ich 8, os. Piękna – 4, os. Wschód – 3, Centrum – 3.

            Warto o tym wiedzieć i pamiętać jakie to niesie zagrożenie, kiedy rządzący zechcą nas uszczęśliwić na siłę rozwiązaniami ustawowymi dla spółdzielczości mieszkaniowej, które próbują przepchnąć przez Parlament.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu