19.03.2013 r.

JUBILEUSZ – ŻYCZENIA , WYRÓŻNIENIA

            O obchodzonym w minionym tygodniu jubileuszu 55-lecia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pisaliśmy wcześniej, pisze też o nim dzisiejsza prasa, pokazała telewizja żyrardowska. My pokazaliśmy historię tych 55 lat w wydanym przez nas folderze i na multimedialnej prezentacji komputerowej.

            Chcemy Państwu dzisiaj przybliżyć, przekazane na nasze ręce życzenia – życzenia dla spółdzielni, dla jej członków, czyli dla wszystkich Was Drodzy Czytelnicy którzy mieszkacie w spółdzielczych budynkach i tworzycie naszą spółdzielczą wspólnotę.

W przekazanych nam na jubileuszowym spotkaniu uroczystych adresach czytamy między innymi:

„Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która powstała 55 lat temu, jest przykładem dobrego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Dzięki zaangażowaniu ludzi stanowi spółdzielczą wspólnotę, którą łączą więzi społeczne. Ich podstawą jest troska
o dobro wspólne, solidaryzm, współpraca i wzajemna życzliwość. Spółdzielnia to bowiem zbiorowa forma zaradności ludzi będąca nieodłącznym elementem społeczeństwa obywatelskiego.”

            Jubileusz Waszej spółdzielni skłania do refleksji nad przeszłością, dniem dzisiejszym, perspektywami dalszego rozwoju, jak również stanowi motywację do podejmowania kolejnych wyzwań i pokonywania trudności na drodze do wyznaczonego celu.

            W dniu Jubileuszu pragniemy przekazać wszystkim członkom spółdzielni gorące pozdrowienia a działaczom samorządowym, kierownictwu i załodze spółdzielni podziękowania za wkład pracy i troskę o dobre warunki życia jej mieszkańców.

            Pamiętajmy o tym, że spółdzielnia to członkowie. Dbajmy o jej właściwe funkcjonowanie i troszczmy się o jej dobre imię, tak jak dbamy o imię własne”

- piszą w uroczystym adresie szefowie Krajowej Rady Spółdzielczej – prezes Zarządu
A. Domagalski i Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego – dr. J.Jankowski.

            Z kolei w życzeniach od Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P. czytamy między innymi:

„ŻSM zawsze była wierna zasadom i ideałom spółdzielczym, co pozwoliło uzyskać znaczące efekty w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, wnosząc istotny wkład w rozwój miasta. Tak znaczący dorobek był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz wysiłkowi byłych i obecnych działaczy spółdzielni i Jej pracowników. Wierzymy, że również w przyszłości starania działaczy i pracowników spółdzielni sprzyjać będą poprawie jakości warunków mieszkaniowych  członków oraz ich integracji społecznej. Życzymy dalszego pomyślnego rozwoju spółdzielni dla wszystkich jej mieszkańców i satysfakcji
z przynależności do spółdzielni”.

Natomiast w adresie Pana Pawła Sajaka żyrardowskiego posła na Sejm RP, obecnego na Jubileuszu czytamy;

            „………. Działalność Spółdzielni umocniła samorządność obywatelską
i solidarność. Możemy być dumni z ilości wybudowanych mieszkań. Co prawda wprowadzono w ostatnich latach wiele ograniczeń dla procesów inwestycyjnych spółdzielni, które spowolniały tempo ich rozwoju, jednak jestem dobrej myśli, iż dzięki aktywnemu zaangażowaniu działaczy samorządowych, pracowników Państwa Spółdzielni no
i oczywiście parlamentarzystów, członków Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, której jestem członkiem, uda się nam wypracować normy, zasady, przepisy dzięki którym będziemy jeszcze długie lata dumni z jej działalności.

            Pragnę podziękować przede wszystkim działaczom Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za tak duży trud wkładany w działalność i rozwój tak znaczącej dla wielu pokoleń instytucji”.

 

            Życzenia dla całej spółdzielczej społeczności i jej władz samorządowych przekazali na jubileuszowym grawertonie ojcowie miasta – Przewodniczący RM – B. Zieliński i Prezydent – A. Wilk.

            „Życzymy wielu dalszych sukcesów na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszym mieście, a także niesłabnącej satysfakcji z działalności spółdzielczego samorządu” – napisali.

 

            Kierownictwo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Dostawcy wody do spółdzielczych mieszkań w życzeniach przekazanych przez Z. Wilka i R. Chudzika pisze:

„Pięćdziesiąt pięć lat funkcjonowania spółdzielni to z jednej strony dużo, z drugiej niewiele. Działalność Wasza w tym minionym okresie udowodniła, jak dużo można zdziałać w zakresie zmiany infrastruktury miasta Żyrardowa, w pełni ją unowocześniając
i przygotowując na wyzwania i ambicje rozwojowe miasta, równocześnie zmieniając standard życia jego mieszkańców”.

 

            Natomiast Komendant Straży Miejskiej p. Z. Skoczylas przekazał obok życzeń
i gratulacji – „wyrazy uznania i podziękowania za zaangażowanie i wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców ze spółdzielczych zasobów”.

            Życzenia przekazali nam również przedstawiciele trzech zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych z naszego regionu – Łowickiej SM, Rawskiej i Mszczonowskiej. Czytamy
w nich:

……’’życzymy dalszych sukcesów w tej jakże ciężkiej, ale potrzebnej, związanej
z zaspakajaniem elementarnych potrzeb ludzkich - pracy „

……” Wierzymy, że staranie działaczy i pracowników spółdzielni sprzyjać będą poprawie jakości warunków mieszkaniowych oraz tak koniecznej integracji społecznej”.

            Największą satysfakcję sprawił nam uroczysty adres, oprawiony w antyramę podpisany przez gromadkę dzieciaków. Czytamy w nim:

            „My dzieci zrzeszone w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, Oddział powiatowy Żyrardów, składamy Radzie Nadzorczej i Zarządowi ŻSM oraz wszystkim członkom spółdzielni bardzo gorące podziękowania za okazaną nam pomoc i gorące serca
w stworzeniu nam godziwych warunków i bezpiecznej przystani dla naszego rozwoju”

            Te podziękowania wraz jubileuszowymi życzeniami przekazała obecna na uroczystości Prezes Oddziału Powiatowego T.P.D. Pani T. Dzieniewicz, były wieloletni działacz samorządowy naszej Spółdzielni.

            Natomiast obecny na jubileuszowych obchodach Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej – p. Jerzy Jankowski uhonorował grupę zasłużonych działaczy samorządowych i długoletnich pracowników naszej spółdzielni , działających równocześnie w strukturach samorządu – przyznaną im przez K.R.S. honorową odznaką zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego.

Wyróżnienia otrzymali: Bogdan Boder, Mirosław Bronowski, Elżbieta Brzycka, Katarzyna Dębska, Krystyna Gwiaździńska , Barbara Korzonkowska, Renata Latek, Krystyna Marczak, Irena Mendygrał, Barbara Peno, Iwona Pluta, Barbara Rzeczycka, Małgorzata Skoczylas, Anna Sochacka, Zofia Stefańska..

            W imieniu wszystkich naszych spółdzielców dziękujemy za życzenia. Sądzimy że są szczere i zasłużone. Nasza spółdzielnia przez 55 lat coś w tym mieście jednak zrobiła.

            Dziękujemy krajowym władzom spółdzielczym za uznanie naszej pracy i trudu wnoszonego przez naszych działaczy. Dziękujemy za uznanie i odznaczenia. Będzie to dla nas wszystkich, dla naszych członków impulsem dla jeszcze lepszej pracy.

                                                                                                           Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu