26.02.2013 r.

PLANY TECHNICZNO-EKONOMICZNE SPÓŁDZIELNI NA 2013 r.

Na swoim posiedzeniu, w minionym tygodniu, Rada Nadzorcza ŻSM rozpatrzyła
i zatwierdziła plany techniczno-ekonomiczne spółdzielni na 2013 r. W zakresie działalności podstawowej przewidują one w większości działań utrzymanie dotychczasowego poziomu wpływów i wydatków. Zmiany następują w tych nieruchomościach, gdzie koszty działań eksploatacyjnych przekraczały poziomy ustalonych zaliczek.

Założenia do planów oparto o wyniki 2012 r. Uwzględniają one obowiązujące od 2007 r. ustawowe wymogi nakazujące prowadzenie rachunku kosztów eksploatacyjnych oddzielnie dla każdej nieruchomości, oraz prowadzenie w podobny sposób rejestracji działań remontowych.

Analiza wyników 2012 r. wykazała, że w 30 nieruchomościach stawki opłat eksploatacyjnych zabezpieczą pokrycie planowanych kosztów 2013 r. i pozostaną na tym samym poziomie. W 15 nieruchomościach uzyskano nadwyżkę wpływów ze zbieranej stawki nad kosztami i będą one obniżone. W 106 nieruchomościach stawki będą podwyższone. Zmiany stawek nastąpią z dniem 1 lipca br.

W 2013 r. zmieniają się stawki opłat:

- od 1 lutego – wody i ścieków (o 8%)

- od 1 lutego – wywozu nieczystości (o 14%)

- od 1 lipca – dostaw ciepła (nie ustalono poziomu)

- od 1 lipca – opłata za dźwigi osobowe (o 10%)

Uległy też zmianie opłaty na rzecz gminy (podatki lokalne).

W 2013 r. będą obowiązywały:

1.  Stawki za lokale ustalone w oparciu o:

1.1. Naliczenie składników na m2p.uż. lokalu mieszkalnego miesięcznie w tym:

● eksploatacja w poszczególnych budynkach

- od 1,30 do 1,97 zł/m2p.uż. – dla członków spółdzielni

- od 1,56 do 2,36 zł/m2p.uż. – dla nie członków

● konserwacja                   – 0,30 zł/m2p.uz.

● wieczyste użytkowanie i podatek od nieruchomości w zależności od powierzchni działki

● fundusz remontowy:

1/ nieruchomości wspólnych:

- osiedli Zachód          – 0,42 zł/m2 p.uż

- osiedli Wschód         -  0,52 zł/m2 p.uż

2/ budynkowy:

- osiedli Zachód           – 0,81 zł/m2 p.uż

- osiedli Wschód         – 0,71 zł/m2 p.uż

3/ budynkowy dla budynków ocieplonych spłacających kredyt

- osiedla Zachód          – 0,59 zł/m2 p.uż

- osiedla Wschód         – 0,49 zł/m2 p.uz

● fundusz wymiany wodomierzy – 1,20 zł na każdy wodomierz w lokalu

● działalność społeczno-wychowawcza- 0,20 zł/m2 p.uż

1.2. Składniki naliczane na osobę lub lokal miesięcznie.

● wywóz odpadów – 10,50 zł/osobę(m-c styczeń), 12,00 zł/osobę od 1.02.br.

● dźwigi w budynkach wysokich –  0,00 parter

5,00 zł/os – I piętro do 30.06.br.

10,00 zł/os – od II piętra do 30.06.br.

-  5,50 zł/os – I piętro od 1.07.br.

- 11,00 zł/os – od II piętra od 1.07.br.

● remont instalacji gazowej – 4,50 zł/lokal

● dozór i konserwacja instalacji gazowej – 2,50 zł/lokal

2. Opłaty za media naliczane wg aktualnych taryf ich dostawców.

Są to wnoszone miesięcznie:

● opłaty za koszty stałe dostawy ciepła,

● zaliczki na centralne ogrzewanie (indywidualnie w każdym lokalu),

● zaliczki na zimną wodę i ścieki (wg indywidualnego zużycia),

● zaliczki na podgrzanie ciepłej wody (wg zużycia ciepła w węźle budynkowym lub węźle  
grupowym),

● opłaty ryczałtowe za wodę i ścieki w lokalach nieopomiarowanych (liczone na osobę 7 m3
x 12,19 zł/m3) od 1.02.2013 r.,

● zaliczka na podgrzanie wody dla lokali nieopomiarowanych (4m3x cena podgrzania m3 w
węźle cieplnym),

● opłaty za zużycie gazu w budynkach bez gazomierzy (w proporcji do ilości zużycia gazu
w budynku),

● opłaty za gotowość do podgrzania wody w budynku – 10,5 zł/lokal.

UWAGA: W wyniku analizy kosztów podgrzania wody w poszczególnych budynkach
z instalacją ciepłej wody i uzyskanych wyników, obowiązek zwyżki opłaty wystąpi w 36 budynkach. Zniżka wystąpi w 14 budynkach. Pozostałe budynki wnoszą opłaty na niezmienionym poziomie. Zmiany stawek pogrzania będą obowiązywały od 1 lipca br.

3. Opłaty za garaż.

Ujmują one nowe poziomy opłat podatków gruntowych w mieście w 2013 r. Tegoroczna stawka brutto (z 23% VAT) wynosi 20,45 zł/m2 powierzchni garażu w stosunku rocznym.

--------------------------------

Przyjęty w oparciu o powyższe założenia plan kosztów spółdzielni na 2013 r., pokrywany wpływami od użytkowników lokali, zamyka się kwotą 41,659 mln.zł. (w 2012 r. było 42,200 mln.zł).

W planie tym przewidujemy między innymi nakłady na następujące działania:

● 13,975 mln. zł na zakup energii cieplnej na ogrzanie lokali i podgrzanie wody,

● 0,542 mln. zł na energię elektryczną,

● 1,620 mln. zł na utrzymanie stanu sanitarnego, sprzątanie i odśnieżanie,

● 2,307 mln. zł na wywóz nieczystości stałych,

● 0,947 mln. zł opłaty na rzecz gminy,

● 5,754 mln. zł na zakup wody i odbiór ścieków,

● 1,578 mln. zł na konserwację bieżącą, działania dozorowe,

● 5,666 mln. zł na działania remontowe.

Zmniejszenie poziomu nakładów w planie kosztów w stosunku do 2012 r. wynika
z mniejszych poziomów opłat wnoszonych na rzecz gminy (przejęcia przez gminę płatności od lokali z odrębną własnością) oraz zmniejszeniem poziomu zaliczek na rzecz ogrzewania lokali.

Plany działań modernizacyjnych i remontowych przygotowanych przez służby techniczne spółdzielni i uzgodnionych samorządami osiedlowymi, znajdują się w zestawach planów technicznych  Spółdzielni. Są one do wglądu dla zainteresowanych w Administracjach osiedli i w Dziale Samorządowym Spółdzielni. Szczegółowych informacji natury technicznej można też uzyskać w Dziale Technicznym.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu