06.11.2012 r.

HIPOTEKA ODWRÓCONA – PRAWDA TO – CZY TO FAŁSZ?

W miesiącu lutym br. przedstawialiśmy funkcjonujące na rynku propozycje kilku instytucji parabankowych oferujących seniorom dożywotnie renty za prawo do mieszkania po ich śmierci. Zresztą oferty te nadal można spotkać w spotach reklamowych różnych telewizji. W środowisku spółdzielczym wywołały one zainteresowanie ale i zaniepokojenie.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w którym zrzeszona jest nasza spółdzielnia skierował w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów – p. Donalda Tuska. Do Związku Rewizyjnego docierają bowiem ze spółdzielni mieszkaniowych w kraju informacje, zapytania i wątpliwości dotyczące zawierania przez członków, lub osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokali, umów tzw. hipoteki odwróconej. Umowy takie zawierają osoby starsze, emeryci, mające często problemy finansowe (brakuje im środków na bieżące zaspokojenie potrzeb życiowych, wykup leków).

W wyniku zawarcia umowy osoby posiadające wyżej wymienione prawa do lokali, tracą swoje mieszkanie, gdyż warunkiem tzw. hipoteki odwróconej jest przeniesienie własności lokalu na przedsiębiorcę komercyjnego, spółkę często pod nazwą Fundusz Hipoteczny. Nazwa spółki sprawia wrażenie, że zagwarantowane jest bezpieczeństwo wypłacania renty ze strony państwa. Przedsiębiorcy prowadzący taką działalność wykorzystują wiedzę, powszechnie znaną, że bardzo duża grupa osób starszych, korzystających z preferencyjnych warunków finansowych, przekształciła swoje lokatorskie prawa do lokali w spółdzielniach na prawa własnościowe, a w zasobach gminnych dotychczasowi najemcy wykupili mieszkania na własność i obecnie osobom tym przysługują prawa do lokali o charakterze majątkowym, a więc zbywalne. Natomiast działalność przedsiębiorców komercyjnych nie jest kontrolowana przez państwo. Państwo również nie gwarantuje wypłaty świadczeń z tytułu hipoteki odwróconej osobom zawierającym umowy o rentę hipoteczną.

Spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu jest prawem zbywalnym. Osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu może zbyć to prawo w drodze czynności cywilno-prawnej na rzecz dowolnie wybranej osoby fizycznej lub osoby prawnej. Nabywca nie musi być członkiem spółdzielni. Od dnia nabycia lokalu (data zawarcia aktu notarialnego) nabywca spółdzielczego prawa do lokalu zobowiązany jest do pokrywania opłat z nim związanych.

Z uwagi na niepokojące sygnały osób starszych (niezorientowanych w swoich prawach), dotyczące działalności polegającej na zawieraniu umów tzw. hipoteki odwróconej, problemem tym zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich i Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Rzecznik Praw Obywatelskich w lutym 2012  i w lipcu br. wystąpił do Prezesa UOKiK o zbadanie tych niepokojących praktyk prowadzonych przez podmioty gospodarcze.

W dniu 29.08.2012 r. na stronie UOKiK została podana informacja o decyzji UOKiK. Jego postępowanie wykazało, że reklama renty hipotecznej wprowadzała konsumentów w błąd. Prezes UOKiK nakazał publikację treści decyzji na stronie internetowej Funduszu Hipotecznego DOM oraz w prasie bezpłatnej ukazującej się na terenie Warszawy, Sopotu
i Zabrza oraz nałożyła karę pieniężną 30 tys.zł. Dalsze postępowanie (od sierpnia 2011r), według informacji UOKiK, toczy się w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
a dotyczy wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych pięciu postanowień.

Podjęte działania przez RPO i Prezesa UOKiK oraz decyzja UOKiK powinny przestrzec osoby starsze przed pochopnym i nieprzemyślanym zawieraniem umów. Jednak opisywane podmioty gospodarcze nadal prowadzą działalność, wydaje się że wykraczającą poza granice prawa.

Nadal stosują postanowienia umowne naruszające prawo, a osoby zawierające umowy tzw. hipoteki odwróconej tkwią w niewiedzy i uważają, że renta hipoteczna jest świadczeniem zagwarantowanym przez państwo. W rzeczywistości są to oferty zawarcia umowy dożywocia na komercyjnych zasadach z przedsiębiorcą prywatnym pod nazwą Fundusz Hipoteczny.

Ponieważ problem dotyczy osób starszych, w znacznej części zamieszkałych
w budynkach wybudowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, autorzy wystąpienia – Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego SM RP – proszą Premiera Rządu RP by zainteresował się przedstawionym problemem, gdyż liczba poszkodowanych
w wyniku działań poszczególnych Funduszy Hipotecznych może się powiększyć.

--------------------------

Nic dodać nic ująć Panie Premierze. Jeden Amber Gold nam wszystkim i Panu, chyba wystarczy. Seniorzy winni być ostrzegani i chronieni przed pazernymi działaniami Funduszu. Starsi ludzie są bardziej ufni niż młodzi i łatwiej ich wywieść w pole. Stąd potrzeba większej kontroli nad całym systemem rent dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.

W naszej spółdzielni, jeszcze nikt nie zwracał się z prośbą o zaświadczenie, dla tego typu transakcji notarialnej, przed którą będziemy wszystkich ostrzegać, wykazując płynące
z niej zagrożenie.

Marian Rusinowski

 

Ps. W tekście wykorzystano wystąpienie ZRSMRP do Premiera Rządu RP

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu