09.10.2012 r.

KORZYSTAJMY Z CIEPŁA RACJONALNIEJ

Z dniem 1 października br. ruszył u nas kolejny sezon grzewczy. Tym razem pogoda dopasowała się do tradycyjnego terminarza i nie zmusiła do długich przemyśleń, od kiedy dać sygnał do grzania, naszemu Dostawcy. Ciepło płynie więc do naszych budynków. Starajmy się korzystać z niego racjonalnie.

Powyższy apel nie jest bezpodstawny. Koszty ogrzewania stanowią bowiem znaczną część miesięcznych opłat za mieszkanie. Rosną one corocznie, co boleśnie odczuwają zwłaszcza osoby o niskich dochodach.

Racjonalne gospodarowanie ciepłem i poziom jego zużycia są istotne nie tylko z punktu widzenia budżetów domowych. Mają swój wymiar ekonomiczny i ekologiczny w skali całego kraju. Sektor komunalno-bytowy, którego częścią są gospodarstwa domowe, zużywa bowiem 40% produkowanej w kraju energii, z czego 86% w postaci ciepła.

W Polsce 90% energii pochodzi ze spalania węgla, to zaś wiąże się z emisją do atmosfery gazów, głównie dwutlenku węgla. Gazy te zanieczyszczają atmosferę i wywołają tzw. efekt cieplarniany. Polska w ramach międzynarodowych zobowiązań musi ograniczać emisję gazów. Jeśli nasze ciepłownie i elektrociepłownie przekraczają przyznane im limity emisji, muszą kupować dodatkowe prawo do emisji.

Koszty zakupu tego są wliczane potem do kosztów produkcji energii cieplnej
i w rezultacie przenoszą się na użytkowników lokali. Dlatego winni oni być szczególnie zainteresowani racjonalnym zużywaniem energii cieplnej.

W minionym i rozliczonym sezonie grzewczym 2011/2012 nasze budynki zużyły mniej energii niż w sezonie poprzednim (2010/2011), a koszty jakie poniosła spółdzielnia na zakup ciepła były niższe o 2,4%.

Ten wynik został uzyskany pomimo 15%-ego wzrostu poziomu taryf cieplnych, jaki wystąpił u producenta (PEC Żyrardów) od dnia 1 stycznia br. Dało to średniomiesięczny wynik kosztu ogrzewania w naszej Spółdzielni w wysokości -2,37 zł/m2p.u. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że przedział zaliczek na poczet ogrzewania zawiera się u nas pomiędzy 1,80 zł/m2 a 5,5 zł/m2. Oznacza to, że powyżej tej górnej granicy, użytkownik lokalu który ją przekracza wykazuje beztroskę w podejściu do problemów oszczędzania energii cieplnej.

Takich lokali, których wynik ogrzewania przekroczył górną granicę było w minionym sezonie 184, przy czym rekordzista zużył energii średnio za 11,56 zł/m2, zaś pierwsza dziesiątka miała wyniki w przedziale powyżej 9 zł/m2. Wyższe wyniki od przeciętnych uzyskało też 9 budynków typu Czerskiego na os. Żeromskiego i Sikorskiego, w których brak jest systemu regulacji cieplnej (brak termozaworów i podzielników).

Mieszkańcy tych budynków nie mają możliwości dowolnych nastaw termozaworów
i prowadzenia indywidualnych działań oszczędzających energię w lokalach. Jedyny system regulacji  jaki ma budynek– to automatyka pogodowa w jego węźle cieplnym, pozwalająca załączać lub wyłączać dopływ ciepła do całego budynku przy przekraczaniu temperatury nastawianej (np. +15oC).

Chociaż i taka regulacja nie wszystkim odpowiada. W jednym z ubiegłotygodniowych wieczorów zadzwoniła do mnie starsza Pani z pytaniem – dlaczego grzejemy jedynie w nocy, kiedy jej zimno w ciągu dnia? Ano właśnie dlatego, że zadziałała automatyka pogodowa, której działanie przeważająca większość mieszkańców budynków akceptuje.

Dlatego we wspomnianych 9-ciu budynkach Czerskiego – średni miesięczny koszt ogrzewania w minionym sezonie był wyższy niż w budynkach z regulacją w lokalach
i zawierał się od 2,97 zł/m2 do 4,12zł/m2.

Na pewno życzeniem naszym, jak i mieszkańców tych budynków jest jak najszybsze uruchomienie w nich systemu termoregulacji. Ale nakłady jakie byłyby wymagane na rekonstrukcję wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w tych budynkach, by mógł zafunkcjonować prawidłowy rozkład ciśnień i przepływów wewnętrznych wymaga środków, które przekraczają 5 letnie okresy naliczania funduszu remontowego dla każdego z nich. Dlatego działania w tym zakresie zostały odłożone.

W pozostałych budynkach mamy zainstalowane nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania, które wspólnie z zaworem termostatycznym tworzą układ regulacji cieplnej każdego z pomieszczeń. Podzielniki kosztów ogrzewania rejestrują poziom ciepła powierzchni grzejnika i na tej podstawie ustala się, jaka część kosztów ciepła zużytego w trakcie  sezonu grzewczego w całym budynku przypada na dany lokal mieszkalny lub użytkowy.

Nie są więc one urządzeniami pomiarowymi, ale tzw. urządzeniami wskaźnikowymi ustalającymi wielość emisji ciepła w poszczególnych izbach, w których są zainstalowane. Po zliczeniu wskazań wszystkich podzielników w mieszkaniach ustala się udział wyemitowanego przez grzejniki ciepła w ogólnym zużyciu ciepła przez budynek.

Oczywiście wyposażanie grzejników w podzielniki i rozliczenie kosztów ogrzewania stosownie do wskazań może skłaniać niektóre osoby do nadmiernego oszczędzania
i utrzymywania w lokalu zbyt niskiej temperatury, a także do drastycznego ograniczenia wentylacji, czyli do zachowań nieracjonalnych. Osoba taka szkodzi własnemu zdrowiu
a także przyczynia się do degradacji całego budynku, szkodzi więc sąsiadom. Stąd nasz apel, by podobne działania nie miały miejsca w naszych budynkach.

Ze strony spółdzielni będziemy prowadzili nadal działania termomodernizacyjne, które poprawią wyniki termiczne lokali i ograniczą ubytki dostarczanego ciepła. W br. ociepliliśmy kolejne 8 budynków, w 6-ciu budynkach realizujemy akcję ociepleń stropodachów, która będzie rozszerzana w przyszłości.

Natomiast w kolejnych latach poprzez wymianę zużytych termozaworów na nowe posiadające obowiązujące rozwiązania techniczne, ograniczające całkowite odcięcie dopływu ciepła do grzejnika, będziemy eliminowali działania tych mieszkańców, którzy przez nadmierne oszczędzanie ciepła degradują stan techniczny lokalu i budynku.

Ciepło jest nam niezbędne do zamieszkiwania. Zużywajmy go racjonalnie.

Marian Rusinowski

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu