21.08.2012 r.

WYNIKI ROZLICZENIA KOSZTÓW OGRZEWANIA
ZA SEZON 2011/2012

Nieco wcześniej niż w ubiegłym roku prezentujemy końcowe wyniki rozliczenia minionego sezonu grzewczego. Indywidualne rozliczenia przeprowadzone przez METRONĘ dotarły już do prawie wszystkich mieszkańców. Niezłe wyniki tego rozliczenia dają nam podstawy do utrzymania dotychczasowego poziomu minimalnych zaliczek, który w minionym sezonie wynosił 1,80 zł/m2 p.u. lokalu.

1. Miniony sezon grzewczy był u nas już osiemnastym okresem w którym koszty zakupu ciepła rozliczane są poprzez podzielniki. Poza systemem podzielników pozostaje nadal
9 budynków typu Czerskiego (na os. Sikorskiego i Żeromskiego) w których znajduje się 495 lokali. Wysokie koszty ewentualnej modernizacji układu cieplnego w każdym z nich, która pozwoliła by na montaż tych przyrządów, zniechęcają ich mieszkańców do takiej zmiany.

Sezon grzewczy 2011/2012 był długim okresem – rozpoczął się 1 października 2011 r.
a zakończył 25 kwietnia br. Pomimo, że był on dosyć łagodny to w jego trakcie wyskoczyły siarczyste mrozy a producent podwyższył o 15% stawki swoich taryf (od 1 stycznia br.)
i spowodował wzrost kosztu opłaty za ciepło w następujących po tym terminie miesiącach. Ten fakt był powodem, że zmuszeni zostaliśmy do przedłużenia okresu wnoszenia zaliczek na ciepło 32-u budynkom, także przez miesiąc maj br.

2. W sezonie grzewczym 2011/2012 zakupiliśmy ciepło na cele grzewcze za kwotę 5,963 mln.zł (w opłacie zmiennej), z czego w budynkach z podzielnikami koszt wyniósł 5,467 mln.zł, zaś w budynkach bez podzielników 0,496 mln.zł. Zestawienie uzyskanych wyników w porównaniu z poprzednimi sezonami (dla budynków z podzielnikami) przedstawia poniższa tabela:

Lp

Nazwa operacji

2009/10

2010/11

2011/12

5:4 (%)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Koszty zakupu

Zaliczki wniesione

Nadpłaty

Wskaźnik nadpłat (oszczędności)

5,075

5,474

0,401

7,9 %

5,599

5,679

0,080

1,4 %

5,467

5,977

0,510

9,3 %

97,6 %

105,2 %

637 %

664 %

 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że koszty zakupu minionego sezonu były o 2,4 % niższe od sezonu poprzedniego, zaś zaliczki o 5,2 % wyższe. Przyniosło to 9,3 %-owe „oszczędności”, najwyższe w ostatnich czterech sezonach, co mogło być wywołane zbyt „lękliwą” decyzją o przedłużeniu okresu wnoszenia opłat znacznej grupie budynków lub większą determinacją do oszczędzania ciepła w grupie budynków pozostałych.

3. Wyniki rozliczeń kosztów ciepła pokazują, że w grupie 9-ciu budynków bez systemu regulacji, wszystkie uzyskały dodatnie saldo z rozliczenia. Zaś ogólny dodatni bilans tych budynków wyniósł 48,662 tys.zł. Niewątpliwy wpływ na ten wynik miał fakt, że w czterech budynkach tej grupy o miesiąc przedłużono okres naliczenia zaliczek za ciepło.

Z kolei w grupie 6502 lokali mieszkalnych oprzyrządowanych w podzielniki, 4580 uzyskało nadpłatę (w poprzednim sezonie było 3639 lokali) i wyniosła ona 0,893 mln.zł, zaś w 1922 lokalach (w 2010/11r.  –było 2824 lokale) ich użytkownicy spowodowali ujemny wynik rozliczenia w wysokości 0,383 mln.zł. Wynik per saldo wyniósł zatem 0,510 mln.zł oszczędności. Gdyby chcieć wskazać wyniki ponad przeciętne to był jeden budynek (nieruchomość 8-mio lokalowa) w której nie wystąpił obowiązek dopłaty, zaś w dwóch innych dopłatę miało po jednym lokalu. W minionym sezonie jedynie 5 ze 147 budynków, wyposażonych w podzielniki miało ujemne saldo rozliczenia, przy czym są to niedopłaty niewielkie, nieprzekraczające wielkości 2 tys. zł.

Te budynki to:

- bud. hotelowo-rotacyjny (Radziejowska) – 1.921 zł.

- bud. ul. Mireckiego 32/40                           - 633 zł

- bud. ul. Spółdzielcza 28                              - 390 zł

- bud. ul. Spółdzielcza 40a                            - 642 zł

- bud. ul. Spółdzielcza 9                                - 1.712 zł

Najwięcej lokali z obowiązkiem dopłaty do rozliczenia miały następujące budynki
(w nawiasie wielkość dopłaty):

- bud. ul. Spółdzielcza 9                    - 70,5% lokali (3.728 zł)

- bud. ul. Leg. Polskich 60                 - 53,0% lokali (1.919 zł)

- bud. ul. J. Robotniczej 9                  - 52,5% lokali (4.038 zł)

- bud. ul. Mireckiego 38/40               - 51,6% lokali (2.619 zł)

- bud. ul. 16 Stycznia 22                    - 50,0% lokali (1.175 zł)

Z kolei największą ilość lokali z nadpłatą mają (w nawiasie wielkość nadpłaty):

- bud. ul. F.de Girarda 7                    - 96,3% lokali (15.875 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 26                  - 95,0% lokali (4.409 zł)

- bud. ul. Parkingowa 24                   - 92,6% lokali (7.211 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 64                  - 90,3% lokali (2.611 zł)

- bud. ul. Spółdzielcza 24                  - 90.0% lokali (2.620 zł)

4. Średnia miesięczna zaliczka wnoszona przez statystyczny lokal w spółdzielni (w grupie lokali z podzielnikami) naliczana przez okres 7 miesięcy wyniosła w minionym sezonie – 2,60 zł/m2 ( w ubiegłym sezonie 2,48 zł/m2), zaś średni koszt rozliczonego ciepła na jednostkę powierzchni wyniósł – 2,37 zł/m2 (poprzednio – 2,45 zł/m2)

Na poszczególnych osiedlach statystyka ta wypada następująco ( w nawiasie poprzedni sezon)

zaliczka (zł/m2) koszt (zł/m2)

- os. Sikorskiego (1 budynek)                        2,81 (2,81)                  2,47 (2,72)

- os. Żeromskiego                                          2,81 (2,67)                  2,58 (2,61)

- os. Batorego                                                2,63 (2,47)                  2,47 (2,46)

- os. Centrum                                                 2,60 (2,56)                  2,32 (2,43)

- os. Kościuszki                                             2,97 (2,91)                  2,81 (2,91)

- os. Wschód                                                  2,53 (2,45)                  2,33 (2,43)

- os. Teklin                                                     2,54 (2,35)                  2,29 (2,37)

- os. Piękna                                                    2,24 (2,26)                  1,98 (2,06)

Najlepsze wyniki kosztów ogrzewania w sezonie miały na poszczególnych osiedlach następujące budynki:

- bl. 57 os. Żeromskiego                    - 2,18 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 11 os. Batorego                          - 1,97 zł/m2 (system WB-80)

- bl. 1 os. Centrum                             - 1,87 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 11 os. Kościuszki                        - 2,36 zł/m2 (ocieplony)

- bl. 14 os. Wschód                            - 1,91 zł/m2 (ocieplony)

- bl.4 os. Teklin                                  - 1,90 zł/m2 (system WB-80)

- bl. Spółdzielcza 64 os.Piękna          - 1,61 zł/m2 (nowa technologia)

Uzyskanie przez te budynki dobrych wyników oszczędnościowych są efektem ich wysokiej sprawności technicznej (ocieplone, zbudowane w nowej technologii i zmodernizowanej technologii wielkiej płyty – WB-80) oraz wysokiej dyscypliny oszczędzania ciepła przez ich mieszkańców.

Natomiast najsłabsze wyniki na poszczególnych osiedlach miały:

- bl. 4 os. Żeromskiego                                              - 3,30 zł/m2

- bl. hotelowo-rotacyjny (zesp.Radziejowska)          - 3,46 zł/m2

- bl. 12(ul. 16 Stycznia 22) os. Centrum                   - 3,41 zł/m2

- bl. 10 os. Kościuszki                                               - 3,26 zł/m2

- bl. 15 os. Wschód                                                   - 2,67 zł/m2

-- bl. 30 os. Teklin                                                     - 2,66 zł/m2

- bl. 3 os. Piękna                                                        - 2,67 zł/m2

Trudno tu o szukanie przyczyn, gdyż cztery z tych budynków są ocieplone. Powodem słabego wyniku wydaje się więc niska dyscyplina oszczędzania ciepła w tych budynkach.

5. W nadchodzącym sezonie grzewczym zamierzamy utrzymać koszty minimalnych zaliczek dla lokali mieszkalnych i użytkowych na poziomie 1,80 zł/m2, a także zaliczek maksymalnych, które wynoszą 5,50 zł/m2 dla lokali mieszkalnych i 7,00 zł/m2 dla lokali użytkowych.

Stawki indywidualnych zaliczek będą ustalone na poziomie wyniku jaki uzyskał lokal w sezonie 2011/12. Podobnie będzie z wysokością zaliczek dla budynków Czerskiego, bez systemu regulacji.

Dokładne informacje o poziomie zaliczek w nadchodzącym sezonie grzewczym, zostaną przekazane mieszkańcom w wydruku wymiaru opłat obowiązujących od dnia
1 października 2012 roku.

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu