14.08.2012 r.

KOMINIARZ NA STRAŻY NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA

Budynki mieszkalne naszej spółdzielni, szczególnie te realizowane w III-cim ćwierćwieczu ubiegłego stulecia są uzbrojone w instalacje, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Chodzi o instalacje gazowe, wentylacyjne
i spalinowe w które występują w około 30 proc. naszych lokali mieszkalnych.

W pozostałych 5 tys. lokali, gazowe piece grzewcze do wody zastąpiła instalacja centralnej ciepłej wody dostarczanej z miejskiego układu cieplnego. Te 30 proc. to blisko 2 tys. lokali w 43-ech budynkach, które obok podstawowych instalacji są wyposażone w instalację spalinową.

Obowiązkiem, każdego administratora budynku mieszkalnego, w tym naszej spółdzielni i jej służb techniczno-konserwatorskich jest ścisły dozór techniczny nad wszystkimi instalacjami niebezpiecznymi.

Art. 61 i 62 Prawa budowlanego nakłada na zarządcę budynku obowiązek przeprowadzania corocznej kontroli wszystkich instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Ostatnio podczas rutynowej kontroli drożności przewodów kominowych w budynku spółdzielni, kominiarze odnotowali w kilku lokalach zabudowane kratki wentylacyjne. Po kontroli w jednym z nich wystawiono użytkownikom i administracji osiedla dość lakoniczny dokument, nie zawierający żadnej podstawy prawnej. Uwagi kominiarzy po dokonaniu kontroli sprowadzały się do następującej treści: „W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przewodów kominowych (wentylacyjnych i dymnych) spowodowanych zabudowaną kratką wentylacyjną termoelektryczną, usterki należy usunąć niezwłocznie”.

Dość często się zdarza, że opinia wystawiona przez kominiarzy nie zawiera przepisu prawnego zabraniającego danej czynności.

Pojawia się zatem pytanie czy tak ogólnikowy dokument pokontrolny, nie zawierający żadnej podstawy prawnej jest obowiązujący? A jeśli tak to do jakich działań zobowiązany jest zarządca budynku, a do jakich właściciel mieszkania?

Obowiązki zarządcy w tym zakresie przedstawiono wcześniej, natomiast właścicielom mieszkań (w tym użytkownikom) warto przypomnieć, że Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabrania stosowania:

● indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach , w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych,

● podłączania do wyciągów elektrycznych okapów czy wentylatorów w łazienkach z piecykiem gazowym,

● zakrywania lub zaklejania papierem czy folią kratek wentylacyjnych.

Należy pamiętać, że wszystkie podłączenia mechanicznych wentylatorów lub okapów w przewodach z grawitacyjną wentylacją powodują jej zakłócenie, co z kolei może być przyczyną np. zatrucia tlenkiem węgla.

A że nie są to sytuacje hipotetyczne, niech świadczą o tym  przypadki zatruć śmiertelnych, jakie miały miejsce w Żyrardowie, kilka lat temu.

------------------------------

Nie stosowanie się do wytycznych wynikających z przywołanych przepisów i dalsze rażące narażanie na niebezpieczeństwo, czy utratę zdrowia  przez właściciela lokalu łamiącego przepisy jak i przez zarządcę nie spełniającego zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkującego obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewniającego bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego powoduje, że podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.

Dlatego widząc i słuchając kominiarza warto nie tylko łapać się za guzik ale także słuchać i wykonywać jego zaleceń.

Marian Rusinowski

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu