24.01.2012 r
STRZEŻ SIĘ DŁUŻNIKU
Windykacja należności czynszowych od lokatorów to zadanie podwójnie niełatwe. Wymaga skutecznych technik ściągania opłat oraz przestrzegania przepisów, które zadłużonemu wobec spółdzielni lokatorowi dają znaczącą ochronę prawną.
Wśród tych chroniących dłużników przepisów są takie które stwierdzają, że:
1. Spółdzielcę zalegającego z opłatami nie można automatycznie wykluczyć z członkostwa (wyrok sądu apelacyjnego w Krakowie). Sąd stwierdził, że może to nastąpić wtedy, gdy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego. Taką przyczyną może być uporczywe zaleganie
z płatnościami. Wykluczenie może nastąpić dopiero po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka i po skutecznym pisemnym doręczeniu zawiadomienia (uchwały
o wykluczeniu) w tej sprawie.
Nie jest natomiast uwzględniona szkoda ekonomiczna w tej sprawie, ograniczająca możliwości płatnicze spółdzielni za koszty utrzymania mieszkania zadłużonego.
2. Istnieje ochrona prawna dłużnika, przed ujawnieniem nazwiska i stanu zadłużenia lokalu współmieszkańcom z budynku. Stosowne zapisy ustawy o ochronie danych osobowych i jej interpretacje przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uniemożliwiają skuteczne poinformowanie o tym zainteresowanych co mogłoby skutkować presją sąsiadów na spłatę zobowiązań przez dłużnika. A przecież to ich budynku dotyka brak środków na działania eksploatacyjno-remontowe, których nie wnosi dłużnik.
3. Istnieje ochrona prawna przed automatycznym wstrzymaniem dostaw mediów (np. wody) do lokalu dłużnika, za które ten nie wnosi opłat, zmuszając do ich pokrywania przez spółdzielnię ze środków wspólnych.
Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, za jedynego uprawnionego do decyzji  o odcięciu dostawy wody do lokalu wskazują przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne produkujące i dostarczające wodę. Przy czym zasady odcięcia wody od lokalu dłużnika są uwarunkowane dodatkowymi czynnikami i działaniami które wystąpiły, takimi jak:
- odbiorca usługi nie płaci Zarządcy budynku za dostawę wody i tworzy zadłużenie w tej pozycji kosztów,
- gdy odbiorca usługi nie uiści zaległego zadłużenia oraz należności za pełne dwa kolejne okresy obrachunkowe, następujące po otrzymaniu upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
- przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody do lokalu jest zobowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. (tzw. hydranty uliczne z mechanizmem poboru)
- o zamiarze odcięcia dostawy wody co najmniej na 20 dni przed terminem musi być powiadomiony jej odbiorca oraz powiatowy inspektor sanitarny oraz Prezydent Miasta.
Co zatem można robić, kiedy sytuacja dochodowa rodzin mieszkańców w naszej spółdzielni, będąca skutkiem upadku żyrardowskiego przemysłu lniarskiego, garbarskiego, czy przemysłu produkcji tkanin technicznych stała się trudna?. Gdy upadły główne ośrodki zatrudniające żyrardowian w Grodzisku, Pruszkowie, Włochach czy w Skierniewicach. Należy prowadzić intensywne działania windykacyjne i szukać nowych skutecznych technik ściągania opłat.
W tych działaniach realizowaliśmy:
■ corocznie 5÷7 krotnie na posiedzenia Rady Nadzorczej są zapraszani dłużnicy, którzy przedstawiają swoją sytuację zadłużeniową i deklarację co do spłaty. W 2011 r. takich spotkań było 5. Wezwano na nie kilkudziesięciu dłużników,
■ w 2011 r. w działaniach windykacyjnych wnieśliśmy do Sądu 524 pozwy o uregulowanie należności, z których 85% zostało rozpatrzonych i wydano w nich wyroki nakazujące zapłatę. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyroki te kierujemy do egzekucji przez komornika,
■ w 2011 r. do komornika skierowano 191 wcześniej orzeczonych wniosków sądowych dot. zajęcia wierzytelności lub egzekucję z nieruchomości,
■ aktualnie mamy wyznaczone dla czterech lokali (3 mieszkania i lokal użytkowy) terminy ich licytacji, które Komornik Sądowy na nasz wniosek zajął na poczet długów,
■ w 2011 r. Komornik wykonał na wniosek ŻSM 8 eksmisji dłużników z zadłużonych lokali. W styczniu br. wyznaczony jest termin kolejnej eksmisji,
■ w miesiącu listopadzie przekazaliśmy pilotażowo firmie ściągającej długi czynszowe
z Warszawy najtrudniejsze przypadki dot. zadłużeń. Oczekujemy na pierwsze efekty tych działań.
Ale nasze najnowsze działania windykacyjne, przed nami. Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, dostawcy wody do żyrardowskich mieszkań, udzielił
z początkiem 2012 roku stałego upoważnienia Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do podejmowania czynności mających na celu odcinanie wody od lokali mieszkalnych będących w zasobach naszej spółdzielni. To ważny moment w naszych działaniach windykacyjnych. Dług w opłatach za wodę na dzień 30 listopada 2011 r. wynosił 0,94 mln.zł. i stanowił ¼ całego długu czynszowego. Tworzyło go 2130 dłużników z których blisko 900 spełniało warunki dla podjęcia wobec nich działań odłączeniowych.
Zamierzamy, po przygotowaniach organizacyjnych i formalno-prawnych podjąć takie działania. Jest to sprawa technicznie trudniejsza niż przy budynkach naszych kolegów zarządzających w lokalach PGM-u, ale postaramy się jej sprostać.
Dlatego po spełnieniu terminowych wymogów ustawy o zaopatrzeniu w wodę
o pierwszych efektach poinformujemy czytelników na początku II kw. br.
Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu