17.01.2012 r.
W OBRONIE CIEPŁA
Termomodernizacja najczęściej kojarzy się z ociepleniem ścian zewnętrznych.
Jednak jest czymś więcej. Obejmuje usprawnienia w całej strukturze budowlanej
i systemie grzewczym, które mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku i tym samym kosztów na to ponoszonych.
O tym, że budynek potrzebuje remontu, świadczy wiele oznak. Użytkownicy lokali
w budynku odczuwają mankamenty starych, nieszczelnych okien, braku ocieplenia, defektów w pokryciu dachów, zimnych lub nie dających się regulować grzejników. Najbardziej dotykają wszystkich kwestie dotyczące ogrzewania, bo to one generują wysokie rachunki. Niekiedy w skrajnych przypadkach stanowią nawet 50% całkowitych kosztów użytkowania budynku. Winę za to ponoszą elementy budynku (ściany, dachy, stropy nad piwnicami, okna), które – oddzielając pomieszczenia ogrzewane od zewnętrznej atmosfery i od pomieszczeń nieogrzewanych – nie stanowią wystarczającej izolacji cieplnej, a systemy ogrzewania mają niską sprawność. W budynku występują więc duże straty ciepła dostarczanego z sieci miejskiej.
ILE CIEPŁA ZUŻYWAMY
By ocenić, czy zużywamy dużo, czy mało ciepła na ogrzewanie, posługujemy się wskaźnikiem zużycia energii w ciągu trwania sezonu grzewczego odniesionym do metra kwadratowego powierzchni użytkowej, wyrażonym w kilowatogodzinach (KWh/m2). Domy budowane według aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych zużywają rocznie 100-130 KWh/m2. Ale większość starych domów została zbudowana zgodnie
z wcześniej obowiązującymi przepisami (w których dopuszczalny wskaźnik zapotrzebowania na ciepło był znacznie wyższy) i zużywa nawet dwa-trzy razy więcej energii (ciepła).
JAK TO ZMIENIĆ
Skutecznym, sprawdzonym na wielu przykładach sposobem na znaczne (nawet ponad połowę) obniżenie kosztów ogrzewania jest termomodernizacja, czyli poprawienie istniejących cech technicznych budynku. Termomodernizacja poprawia także warunki użytkowania budynku. Po jej wykonaniu w pomieszczeniach nie ma zimnych ścian i podłóg (lokale na parterze), łatwiej jest je ogrzać nawet przy największych mrozach, a dom  zyskuje nowy, estetyczny wygląd.
CZY TERMOMODERNIZACJA SIĘ OPŁACI
Gdyby nie była ona potrzebna i opłacalna, to nie ocieplano by tak wielu budynków, nie wymieniano w nich okien i nie modernizowano instalacji centralnego ogrzewania.
Inną sprawą jest to, że poszczególne roboty termomodernizacyjne przynoszą różne oszczędności a ich opłacalność (czas zwrotu) też jest różna co przedstawia poniższa tabela.


Rodzaj robót modernizacyjnych    Możliwe do uzyskania oszczędności w stosunku do stanu przed modernizacją (%)    Orientacyjny czas zwrotu poniesionych nakładów (lata)
Ocieplenie dachu lub stropu pod poddaszem    5 – 15%    6 – 8
Ocieplenie ścian    10 -20%    10 -12
Ocieplenie stropu nad piwnicą    2 – 5%    10 – 20
Wymiana okien    10 – 15%    15 – 30
Kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej    10 – 20%    5 – 8
Wprowadzenie automatyki w kotłowni    5 – 10%    3 – 5
Wymiana kotła    10 – 20%    8 - 12

Opłacalność przedsięwzięcia.
Polega ona na porównaniu przewidywanych nakładów (kosztów) inwestycyjnych
z przewidywanymi korzyściami, czyli oszczędnościami. Taką ocenę najprościej wykonuje się przez obliczenie wskaźnika tak zwanego czasu zwrotu nakładów. Jest to czas (podany
w latach), w ciągu którego suma uzyskanych oszczędności zrówna się z sumą poniesionych nakładów. Najczęściej przyjmuje się, że opłacalna inwestycja powinna zwrócić się w ciągu nie dłuższym niż 10-15 lat.
Warto podkreślić, że jeśli fundusze nie pozwalają na wykonanie kompleksowej termomodernizacji, możemy realizować takie usprawnienia, które są najbardziej opłacalne.
1. Konieczną i jedną z najbardziej efektywnych prac jest modernizacja instalacji grzewczej, która powinna pracować z najwyższą sprawnością. Tego typu działania podjęte zostały u nas w ŻSM w pierwszej kolejności. Polegały one na wdrożeniu (przez czyszczenie) instalacji budynkowej, modernizacji węzłów i rozdzielaczy, które oprzyrządowano w elementy automatyki. Wymieniono armaturę zaworów grzejnikowych na termoregulatory, uzbrojono piony i poziomy c.o. w nowoczesne elementy automatyki. Wprowadzono system podziału kosztów ciepła na poszczególne pomieszczenia i grzejniki.
2. Warto jest ocieplić wszystkie ściany zewnętrzne (warstwą 12÷15 cm). Takie działania prowadzone są w naszej spółdzielni od 10-ciu lat. Najpierw ocieplono ściany szczytowe we wszystkich budynkach, zaś po 2004 r. realizując program dociepleń, pozostałe ściany osłonowe w 52 budynkach. W 2012 r. zamierzamy kontynuować prace ociepleniowe ścian na kolejnych 6-ciu budynkach.
3. Warto wykonać ocieplenie dachu (gdy poddasze jest ogrzewane) lub stropu pod poddaszem (gdy jest ono nieogrzewane), gdyż ocieplenie tych części budynku jest najbardziej efektywne. W 2012 r. podejmujemy w naszej spółdzielni realizację tych prac. Zamierzamy je wykonać na 6-ciu budynkach.
4. Wymiana okien jest mniej opłacalna niż ocieplenie stropu. Wykonuje się ją raczej ze względu na zalety użytkowe nowych okien: lepsze izolowanie, szczelność, dobre wyciszenie zewnętrznych hałasów, prosta konserwacja, estetyka.
W naszej spółdzielni ze względu na koszty temat wymiany okien w lokalach mieszkalnych nie był podnoszony, pozostawiono go mieszkańcom, którzy już od lat 80-tych podejmowali indywidualne decyzje w tej sprawie. Zakładamy, że okna zostały już wymienione w ponad 60% lokali. Działania spółdzielni koncentrują się na wymianach okien w pomieszczeniach ogólnego użytku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie).
5. Warte działań jest usprawnienie instalacji centralnej ciepłej wody w kierunku poprawy izolacyjności instalacji wewnętrznej. To ważny temat, bo ciepła woda cyrkuluje w układzie budynku i ulega szybkiemu schłodzeniu. Jednak działania w tym zakresie byłyby bardzo trudne technicznie i organizacyjnie. Na razie nie są podejmowane. Inne prace jakie tu prowadzono to wymiana układów regulacyjnych i pompowych w węzłach Dostawcy.
MOŻNA WIĘCEJ I LEPIEJ
Najczęściej wprowadza się takie zmiany, które sprawią, że budynek będzie zużywał na ogrzewanie nie więcej energii niż budynki nowo budowane, zaś pieniądze wydane na termomodernizację zwrócą się w ciągu 10-15 lat.
Można jednak dążyć do znacznie niższego zużycia energii i znacznie niższych bieżących kosztów ogrzewania.
Ale wówczas trzeba stosować:
■ do ocieplenia – grubsze warstwy izolacji termicznej,
■ nowe okna bardzo dobrze izolujące, na przykład trzyszybowe ze szkłem niskoemisyjnym,
■ wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
■ system przygotowania ciepłej wody z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.
Taka modernizacja wymaga jednak poniesienia wyższych kosztów inwestycyjnych oraz zdecydowania się na dłuższy czas zwrotu wydawanych pieniędzy.
U nas w spółdzielni o takich działaniach możemy póki co pomarzyć. Najpilniejszą sprawą to dzisiaj uzmysłowienie niezbędności prac ociepleniowych, do których musimy wspólnie z mieszkańcami budynku namawiać ich współmieszkańców do zgody na takie ocieplenie w trakcie odbywanych spotkań w tej sprawie.
Liczymy, że w najbliższych kilku latach dokończymy docieplenie ścian i zrealizujemy docieplenie wszystkich stropodachów.
Marian Rusinowski

Ps. W tekście wykorzystano fragmenty materiałów publikowanych w poradniku budowlanym „MURATOR”

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu