20.12.2011 r.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT w NASZEJ SPÓŁDZIELCZEJ RODZINIE

Czas biegnie nieubłaganie. To już kolejne Święta Bożego Narodzenia i kolejny mijający rok jaki przyszło nam wspólnie przeżyć w naszych spółdzielczych domostwach. To kolejny rok doznawanych zawodów, ale i małych sukcesów. To radość z utrzymania się w spółdzielczej,  solidarnej wspólnocie. Zatem jaki był dla nas ten rok?

Rok miniony był dla spółdzielni kolejnym trudnym okresem. Pomimo poprawności naszych działań statutowych i ekonomicznych, co potwierdziły wyniki przeprowadzonej w tym roku, pełnej lustracji spółdzielni za okres ostatnich trzech lat, a także pozytywna ocena biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółdzielni, nadal musieliśmy się mierzyć z kryzysem gospodarczym w kraju i jego szczególnymi skutkami
w naszym mieście.

To w naszym postprodukcyjnym, po upadku wielu dających zatrudnienie zakładów pracy, mieście – wiele rodzin ma dramatyczną sytuację dochodową. Wiele z tych rodzin mieszka u nas. To oni powiększają grupę notorycznych dłużników i oni spowodowali, że zadłużenie czynszowe w spółdzielni przekroczyło kwotę 4 mln.zł., co daje ponad 12%-owy wskaźnik.. Jest to więc niewątpliwy problem z którym będziemy się zmagać w kolejnym roku, także w sferze ograniczania działań remontowych w nadmiernie zadłużonych budynkach.

Był to rok w którym wygasał pęd do przekształcenia prawa do lokali w prawo odrębnej własności. Przekształcenie zrealizowano dla 29 lokali, co w sumie daje 1575 załatwionych dotychczas wniosków. Jest to 22% ogółu lokali w spółdzielni. Pozostała większość członków, posiadaczy spółdzielczych praw własnościowych uznała, że ich prawo do mieszkania jest dobrze chronione. Jednocześnie nie są oni zagrożeni wstrzymywaniem osłony socjalnej i prawnej, jaką jest prawo do dodatków mieszkaniowych i do lokalu socjalnego w razie eksmisji. A takiego prawa mają być pozbawieni posiadacze prawa odrębnej własności.

Także głośno forsowane przez niektórych członków przekształcenia prawa do gruntu pod budynkiem, nie znalazło zainteresowania wśród mieszkańców. Pomimo
90%-owej bonifikaty udzielonej przez Radę Miasta, zainteresowanie wykupem gruntu ze strony naszych mieszkańców, wyrażone w przeprowadzonej ankiecie było kilkunastoprocentowe. Cała sprawa została zatem odłożona ad acta.

W mijającym roku nastąpiła dalsza stabilizacja naszych działań organizacyjnych w rozliczeniach kosztów w nieruchomości. Ustawodawca likwidując solidaryzm finansowy wspólnoty samorządowej, jaką jest cała spółdzielnia, nałożył obowiązek rozliczania poszczególnych kosztów w obrębie każdego budynku oddzielnie. Mieliśmy więc w 2011 r. stawki eksploatacyjne dla budynków w przedziale od 0,88 ÷ 2,19 zł/ m2 p.uż. Każdy budynek płacił już za swoje ciepło, swoją wodę – w tym „wodę osieroconą”, czy za jej podgrzanie. za swoją energię elektryczną.  Mamy więc w spółdzielni po 140 różnych stawek dla wielu pozycji kosztów.

Ale mamy też poczucie, że bez spółdzielczych więzi wiele budynków, z powodu zadłużenia nie dostawało by należnych usług, na które zabrakło w budynkowej kasie środków finansowych.

Ważnym elementem składowym opłat są koszty dostaw ciepła, wody i odbioru nieczystości. Mamy sygnały od dostawców że ich usługi w 2012 r. wzrosną znacznie (ciepło – 15%, woda – 15%). A wiemy, że Rada Miasta uchwaliła już nowe i wyższe podatki lokalne. Słyszymy o podwyżkach gazu i energii elektrycznej.

W mijającym roku w działaniach inwestycyjno – modernizacyjnych zrealizowaliśmy budynek mieszkalny o 19 lokalach. Sprzedawane mieszkania (w sumie 13) były powiększone powierzchniowo pod indywidualne życzenia odbiorców. Jeżeli wystąpi ożywienie rynku popytowego jesteśmy gotowi do uruchomienia realizacji kolejnego budynku. Natomiast będziemy nadal kontynuowali akcję dociepleń ścian budynków. W br. docieplenia wykonano na 3-ech budynkach, zaś na 2012 r. planujemy docieplić kolejne 8. Razem będzie to 58 budynków ocieplonych w realizowanym od 2004 r. programie termomodernizacji budynków.

W 2011 r. odnotowaliśmy także wiele pozytywnych dokonań zarówno w krajowym ruchu spółdzielczym jak i u nas, które pozwalają wejść w Nowy Rok z większą nadzieją.

Były to:

Przebicie się do społeczeństwa z przekazem dotyczącym osiągnięć i dalszej potrzeby funkcjonowania ruchu spółdzielczego w mieszkalnictwie, pomimo politycznej nagonki na ten ruch ze strony prawicowych i rządzących polityków realizujących liberalne koncepcje funkcjonowania rozproszonego rynku mieszkaniowego przejętego przez korporacje developerskie i zarządzające. Szczególnie głos Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego odbytego w dniu 18 czerwca br. w Sali Kongresowej w Warszawie z udziałem przedstawicieli Rządu, parlamentu i światowych organizacji spółdzielczych, odbił się szerokim echem
w Komisji Europejskiej i w Sejmie. W forum aktywnie uczestniczyła 15-osobowa grupa przedstawicieli naszego samorządu spółdzielczego.

Odrzucenie przez Sejm obydwu szkodliwych projektów ustaw spółdzielczych, forsowanych przez „oszalałych” przeciwników spółdzielczości. Celem tych projektów ustaw było rozbicie spółdzielczości na osamotnione wspólnoty i restrykcje wobec regionalnych
i centralnych  organizacji spółdzielczych oraz członków ich organów statutowych. Obydwa „szkodliwe” projekty upadły w Parlamencie, co potwierdził z pozytywnym zrozumieniem
w rozmowie pan premier Donald Tusk podczas przedwyborczej wizyty w Żyrardowie.

Utrzymywanie ciągłej gotowości naszej spółdzielni do realizacji jej statutowego obowiązku – budowy mieszkań dla naszych członków. Kadra służb dozoru technicznego
w naszej spółdzielni zapewnia pełną obsługę w zakresie przygotowania i nadzoru inwestycji, działań modernizacyjnych i remontowych,  co powoduje profesjonalność i zgodne z prawem oraz zasadami rachunku ekonomicznego działania, których koszty zawsze są konkurencyjne na żyrardowskim rynku.

Realizowanie zawartych w programach - prac modernizacyjnych budynków i ich infrastruktury osiedlowej. W tym między innymi:

- budowę hydroforni indywidualnych dla budynków Nr 13 i 14 os. Wschód,

- wymianę okien na klatkach schodowych na kolejnych 12-u budynkach w obydwu    
administracjach,

- modernizację elewacji balkonów, cokołów i wiatrołapów w bud. Teklin B (bl.1) system
WB-80,

- wykonanie parkingów w os. Kościuszki i os. Centrum (bl.2) wraz z drogą p.poż.,

- wykonanie nowej nawierzchni (na odcinku 100 mb.) „ul. Parkingowej” w os. Teklin B,

- remonty i modernizacje chodników i zatok postojowych na wielu osiedlach,

- przebudowę zewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w rejonie os. Wschód (pomiędzy
ul. I. Zielińskiej i F. de Girarda).

Podjęcie modernizacji systemu pomiarów zużycia wody poprzez przejście na nową generację dokładnych wodomierzy z nakładką radiową. Zbiegło się to z systemową wymianą starych wodomierzy, które utraciły legalizację po pięcioletnim okresie eksploatacji Pozwoli ona na jednoczesny zdalny odczyt wszystkich wodomierzy zainstalowanych w budynku, łącznie z odczytem wodomierza głównego. Zakładamy, że system drastycznie zmniejszy ilości wody „osieroconej”  w budynkach i pozwoli wykryć nieuczciwych użytkowników lokali. W br. wymieniliśmy ponad 6500 starych wodomierzy na nowe z nakładką.

Doskonaliliśmy systemy dozoru i konserwacji budynków oraz ich remonty by utrzymać ich sprawność techniczną i bezpieczeństwo użytkowania oraz wymogi zgodne
z przepisami prawa budowlanego – w tym sprawność oraz  bezpieczeństwo instalacji gazowych, spalinowych i wentylacyjnych, układów cieplnych, wodno-kanalizacyjnych oraz dźwigów osobowych. Utrzymywano sprawność systemów p.poż. oraz bezpieczeństwa na placach zabaw, ciągach pieszych i uliczkach wewnątrzosiedlowych.

Dostosowywaliśmy nasze unormowania prawne (statut i regulaminy) do zmieniających się przepisów prawa.

O tych wszystkich sprawach rozmawialiśmy w minionym tygodniu na wigilijnym spotkaniu w gronie samorządu spółdzielczego w Klubie Osiedlowym „KOLIBER”.

Tym razem, inaczej niż w poprzednich latach, bez podziałów spotkaliśmy się wszyscy wspólnie, jak spółdzielcza rodzina – członkowie wszystkich Rad Osiedlowych, Rady Nadzorczej spółdzielni, Zarządu i kadry kierowniczej. Był tez z nami komendant Straży Miejskiej p. Zdzisław Skoczylas, którego podwładni ściśle współpracują z samorządami spółdzielczymi na wszystkich naszych osiedlach. Refleksje o wydarzeniach mijającego roku, wraz z życzeniami świątecznymi przekazali zebranym przewodnicząca Rady Nadzorczej spółdzielni – p. Krystyna Zielińska i prezes Zarządu p. Marian Rusinowski. Zebrani podzielili się opłatkiem i życzyli sobie pomyślności w nadchodzącym roku.

Jak co roku był recital, ciągle zmieniającej się i rozwijającej kadrowo grupy dziewczęcej Akollada, która pod kierunkiem p. Roberta Siniarskiego funkcjonuje
w spółdzielczym Klubie „KOLIBER”. Wystąpiła ona z koncertem przepięknych kolęd, których słowa poderwały wszystkich uczestników.

Wstając od wspólnego stołu wigilijnego, wszyscy uczestnicy odchodzili z nadzieją, że będzie nam dane spotykać się przy nim dalej w przyszłości i że kolejny rok u nas
w spółdzielni, w naszym mieście i w kraju, a także w naszych rodzinach będzie lepszy.

Z taką nadzieją pozostaje także Zarząd Spółdzielni.

Wszystkim naszym członkom i mieszkańcom spółdzielczych budynków życzymy wiele zadowolenia i radości ze wspólnego zamieszkiwania. Życzymy wiele zdrowia i dostatku. By nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były spokojne i wesołe, a rok 2012 dostani
i szczęśliwy.

Zarząd ŻSM

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu