18.10.2011

A GÓRY ŚMIECI ROSNĄ,…….

Jako społeczeństwo konsumpcyjne produkujemy niewyobrażalne ilości śmieci
i odpadów. Część z nich ulega rozpadowi, ale przecież dwie trzecie można ponownie wykorzystać.

Nie ma się co oszukiwać  - w większości polskich domów nie segreguje się śmieci
i nie pamięta o możliwości ich recyklingu. Gros z nas wychodzi z założenia, że śmieci wystarczy wrzucić do jednego, zbiorczego kosza, a segregacją zajmą się już na wysypisku. Niestety w praktyce wygląda to inaczej, a góry śmieci rosną.

Co na to prawo ?

W ostatnim czasie dużo mówi się o zasadach wywozu śmieci w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która reguluje organizację odbioru odpadów komunalnych i sposobów ich zagospodarowania. Główną zmianą jaką wprowadzi od 1 stycznia 2012 r. znowelizowana ustawa, będzie przeniesienie obowiązku gospodarowania odpadami z właścicieli nieruchomości na samorządy. Zmianie ulega zatem praktykowana dotąd zasada nakładająca na właściciela nieruchomości obowiązek zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą posiadającą zezwolenie na tego typu działalność. Od Nowego Roku każdy mieszkaniec będzie płacił za odbiór wszystkich śmieci, jakie „wyprodukuje” według stawki określonej przez gminę.

Segregacja śmieci

Segregacja śmieci pozwala na lepsze zarządzanie odpadami poprzez recykling, czyli odzyskiwanie niektórych materiałów, właściwe składowanie odpadów oraz ich utylizację.

Główne korzyści segregacji to czystsze środowisko, mniejsza liczba odpadów trafiająca na zalewające nas wysypiska śmieci (także te dzikie), a przede wszystkim znaczne zmniejszenie realnej groźby jaką jest wyczerpanie się zapasów niektórych surowców. Niestety powyższe argumenty rzadko kiedy do nas przemawiają, warto więc podkreślić wymierne korzyści segregacji dla każdego z nas, takie jak niższe koszty wywozu śmieci czy uniknięcie kar za niewłaściwe gospodarowanie odpadami. Nie bez znaczenia jest wrzucanie śmieci do specjalnych pojemników, bowiem selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu śmieci.

Zazwyczaj odpady z różnorodnych surowców wrzucamy do jednego, zbiorczego pojemnika na śmieci, podczas gdy odpowiednio posegregowane można by je łatwo przetworzyć.

Co i jak segregować?

Generalna klasyfikacja śmieci jakie produkujemy powinna obejmować odpadki organiczne oraz pozostałe – już przy tak podstawowej selekcji korzyść jest taka, że odpadki organiczne, które zazwyczaj wydzielają nieprzyjemny zapach i szybciej się rozkładają, mogą być częściej i szybciej usuwane.

 

Szczegółowa segregacja śmieci obejmuje wyodrębnienie:

 • Odpadów opakowaniowych ze szkła (w podziale na bezbarwne i kolorowe),
 • Tworzyw sztucznych i metali,
 • Papieru i tektury,
 • Zużytych baterii i akumulatorów,
 • Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Przeterminowanych leków,
 • Chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych),
 • Odpadów budowlano-remontowych,
 • Wyrobów zawierających azbest,
 • Odpadów zielonych z ogrodów i parków.

Poszczególne grupy odpadów plastyki, szkło, stal i akumulatory powinniśmy w domu składować oddzielnie.  Odpady domowe powinno się segregować zgodnie z przyjętymi zasadami w odpowiednich pojemnikach lub workach.

Odpady organiczne, takie jak obierki warzyw i owoców, torebki z herbatą ekspresową, ziarna kawy, popiół z drewna i kartonu można wrzucać na kompost.

 

Bo kolor ma znaczenie

Wyrzucając niepotrzebny papier, plastyk, aluminium i szkło, powinniśmy pamiętać, że kolor pojemnika na śmieci ma znaczenie w przypadku surowców umożliwiających recykling.

Pojemniki niebieskie służą do zbiórki opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów, kartonu i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych po napojach, mleku i sokach – należy je wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Istotne jest by segregować tylko niezanieczyszczoną makulaturę, co pozwoli nie tylko na odzysk papieru, ale również oszczędza drzewa jak i energię. Pamiętajmy, że każda tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew.

Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzyw sztucznych, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz metalu, opakowania kartonowe po mleku i sokach. Opakowania z tworzyw sztucznych należy przed każdym wyrzuceniem zgnieść – zmniejszy się w ten sposób objętość odpadów. Segregacja tego typu odpadów jest bardzo ważna, gdyż rozkładają się one długie lata.

Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane kolorowe odpady opakowaniowe, zaś pojemniki białe służą do segregacji szklanych bezbarwnych odpadów opakowaniowych.

Nie wolno wyrzucać do pojemników na szkło pełnych (nieopróżnionych) opakowań szklanych ani potłuczonych. Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster i porcelany czy kryształów. Nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, ponieważ każdy jego rodzaj wymaga innej temperatury wytwarzania i ma inny skład chemiczny. Segregacja szkła pozwoli ograniczyć zużycie surowców z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń.

 

 

Odpady zakazane

Wyrzucając niektóre zbędne rzeczy do kosza, nie zdajemy sobie sprawę, że może to być zakazane. Dotyczy to w szczególności:

 • Baterii i akumulatorów,
 • Sprzętu elektronicznego i AGD,
 • Gruzu i odpadów budowlanych.

 

Elektrośmieci

Zbiórka zużytego sprzętu RTV i AGD to odzysk tworzyw sztucznych oraz cennych metali – cynku, ołowiu, żelaza i miedzi. Selektywna zbiórka tego typu odpadów to zapobieganie przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich do środowiska.

Zużyty sprzęt RTV i AGD zawiera substancje niebezpieczne, między innymi rtęć
i kadm. Gdy takie substancje przedostaną się do gleby, mogą trafić do roślin, organizmu zwierząt oraz człowieka. Zużyty sprzęt zawiera również freony, które niszczą warstwę ozonową. Jeżeli będziemy niewłaściwie postępować ze zużytym sprzętem, przyczynimy się do przedostawania się tych substancji do atmosfery.

W Polsce funkcjonują przepisy, które nakazują utylizację odpadów RTV i AGD przez właściwe zakłady np. baterie i akumulatory powinniśmy wyrzucać w wyznaczonych do tego punktach i sklepach specjalistycznych, które je sprzedają, to samo ze sprzętem elektronicznym i gosp. domowego.

Informację o zasadach właściwego postępowania ze zużytym sprzętem RTV i AGD możemy znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku każdej gminy. Bardzo często gminy organizują akcje selektywnej zbiórki takiego sprzętu w ramach wiosennych
i jesiennych porządków, wyznaczając do tego miejsca np. specjalne kontenery do których można wyrzucać elektrośmieci.

Warto zatem o tym wszystkim pamiętać jeżeli chcemy by żyło nam się czysto, zdrowo i ekologicznie.

 

Zarząd ŻSM

 

Ps. Tekst stanowi obszerne fragmenty artykułu p. K. Czajkowskiej z miesięcznika  „ADMINISTRATOR”

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu