19.07.11

 

CIEPŁO BĘDZIE DOSTARCZANE SPRAWNIEJ I OSZCZĘDNIEJ

Trzy tygodnie temu nasz dostawca ciepła  - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” sp. z o.o przedstawił program działań inwestycyjnych na 2011r., które będą prowadzone w mieście. Program obejmuje realizację zadań: Rejon Sieci i węzłów cieplnych i jest częścią projektu unijnego, który będzie realizowało to przedsiębiorstwo pod nazwą „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej Żyrardowa”. W programie tym znalazło się kilka zadań, które dotyczą rejonów dostaw do spółdzielczych budynków. Sądzimy, że zainteresuje to naszych mieszkańców.

Przypomnieć należy, że osiedla Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej były tymi  na których wybudowano pierwsze po wojnie międzybudynkowe sieci cieplne zasilające budynki z dużych kotłowni osiedlowych - La Monta (na os. Żeromskiego) i kotłownia dla os. Kościuszki.

Sieci budowane wcześniej, to sieci parowe systemu cieplnego Zakładów Lniarskich. Wybudowane kolejne sieci to ministystemy kotłowni lokalnych, których w latach 70 i 80-tych zrealizowano około dziesięciu.

System cieplny miasta zaczęto budować w latach 80-tych w oparciu o dwa źródła ciepła którymi  były Ciepłownia Miejska i Elektrociepłownia Zakładów Lniarskich. Przy jego realizacji wykorzystywano w części te fragmenty sieci zewnętrznych, które funkcjonowały wcześniej w minisystemach osiedlowych.

Ponieważ konieczność ograniczania strat przesyłowych wymuszała stosowanie pojawiających się nowych rozwiązań technicznych na ciepłociągach (rury preizolowane), to i u nas zaczęto wymianę całych odcinków sieci na ten typ ciepłociągów. Likwidacja Elektrociepłowni
Z. Lniarskich i pozostanie przy jedynym rozbudowanym źródle ciepła, jakim jest Ciepłownia Miejska w P.D.M, wymusiła   konieczność usprawnienia całego miejskiego systemu przesyłu ciepła dla uzyskania większej niezawodności jego dostaw do najdalszych osiedli oraz dla zminimalizowania strat na przesyle ciepła w kontekście napiętego bilansu mocy wytwarzanej w źródle (C.M). Stąd trwające od kilku lat prace związane z wymianą odcinków magistrali cieplnych w os. Centrum, czy w rejonie os. Żeromskiego oraz innych rejonach miasta.

Aktualnie, uzyskane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej unijne środki pozwalają na podjęcie przywołanego na wstępie artykułu programu inwestycyjnego. Wybrane
z tegorocznego programu   zadania dotyczące przebudowy sieci cieplnych dla osiedli ŻSM to:

ZADANIE NR IPrzebudowa sieci kanałowych obszaru węzła grupowego Kościuszki

(funkcjonuje w obiekcie przy ul. Kościuszki 16D).

Prace przy tym zadaniu będą przeprowadzane w okresie m-cy sierpnia i  września. W osiedlu w wykonanych wykopach zostaną ułożone nowe sieci cieplne z rur preizolowanych. Do każdego z budynków w których zostaną wykonane nowe indywidualne węzły cieplne, ciepło będzie doprowadzane bezpośrednio z sieci magistralnej (z wyłączeniem dotychczasowego węzła grupowego). Z węzłów budynkowych, poprzez wyremontowane przez ŻSM rozdzielacze, ciepło będzie podawane do instalacji  wewnętrznej c.o. w budynku. Poprawi to zdecydowanie rozkład i sprawność dostarczania ciepła do lokali a jednocześnie obniży straty ciepła notowane dotychczas na przesyle. W przyszłości pozwoli na podjęcie modernizacji idącej w kierunku wprowadzenia do budynków  instalacji centralnej ciepłej wody i eliminacji niebezpiecznych piecy gazowych.

ZADANIE NR II - Przebudowa sieci kanałowych obszaru Żeromskiego 1 i Żeromskiego 2

(etap IV).

Prowadzone prace będą kontynuacją wcześniejszych prac w osiedlu i doprowadzą do ułożenia nowych odcinków sieci w kolejnych jego rejonach oraz połączenie ich z węzłami budynkowymi, które modernizowaliśmy w latach poprzednich.

ZADANIE NR III Przebudowa sieci kanałowych obszaru Batorego I -  etap II

Prace na tym osiedlu będą w sposób analogiczny jak w pozostałych polegały na wykonaniu wykopów i ułożeniu nowych odcinków sieci z rur preizolowanych. Rozpoczną się one w
m-cu lipcu.

ZADANIE NR IVPrzebudowa sieci kanałowych obszaru węzła grupowego
(w ul. Okrzei 8/14)

Dotychczasowy cieplny węzeł grupowy zlokalizowany w bud. nr 8 os. Centrum, który zasilał na tym osiedlu budynki Nr 6A, 7 i 8 zostaje wyłączony z eksploatacji. Jego funkcje przejmą węzły indywidualne, które zostaną wybudowane i zlokalizowane w każdym z wymienionych budynków. Jednocześnie zostanie wymieniona wewnętrzna sieć, pomiędzy tymi węzłami, na nową z rur preizolowanych.

------------------------------------------

Wszystkie te roboty zarówno PEC jak i nasze służby techniczne planujemy zrealizować
w okresie m-cy lipiec, sierpień, wrzesień, tak by na dzień 1 października uzyskać gotowość techniczną dla podawania ciepła do mieszkań.

Będzie też trochę utrudnień związanych z wykopami i robotami prowadzonymi na terenie osiedli, ale te, przy tego typu pracach są nie do uniknięcia. Sądzimy, że mieszkańcy to zrozumieją.

Dla mieszkańców os. Wschód i Teklin mamy także pomyśle informacje. Powyższy program unijny objął też inne zadania inwestycyjne zgłoszone przez PEC do projektu. Będą one realizowane w altach 2012 ÷ 2013 i obejmą podobną tematykę wymiany sieci i likwidacji węzłów grupowych w tych osiedlach. Ale o tym będziemy mogli mówić w przyszłym roku.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu