05.04.2011

DROGOWE PRZYSPIESZENIE NA TERENACH OSIEDLOWYCH

Ponad 1,6 mln.zł  przeznaczamy w ŻSM w 2011 r. na naprawy i modernizację fragmentów dróg i ciągów pieszych na spółdzielczych osiedlach. To blisko 85% środków kierowanych w br. z funduszu remontowego nieruchomości wspólnych. Ale to nadal niewielka część zaspakajająca potrzeby, które w naszych zasobach szacujemy na ponad 10 mln.zł.

Jakie są nasze chodniki i uliczki osiedlowe każdy widzi. Powstawały razem
z budynkami i towarzyszącą im infrastrukturą techniczną na przestrzeni minionego pięćdziesięciolecia. Budowano je z betonowych płyt chodnikowych i z trylinki, budowano
w technologiach obowiązujących w danym okresie, nie zawsze dotrzymując zasad
i technicznych wymogów wykonawczych (brak podkładu i brak stabilizacji gruntu).

Najbardziej dał się tu we znaki okres lat 80-tych poprzedniego wieku, gdy budowano dużo mieszkań i budynków wraz z infrastrukturą, ale budowano szybko i byle jak. Opinia ta dotyczy również infrastruktury drogowej, której jakość wykonania pozostawiała wiele do życzenia.

Rozwój gospodarczy, w tym rozwój motoryzacji po 1990 r. spowodował, że po naszych osiedlach zaczęło jeździć coraz więcej samochodów osobowych, a w wielu naszych budynkach posiada je niemal każda rodzina zaś niektóre po kilka sztuk.

Szacujemy, ze na przestrzeni ostatnich 20 lat liczba samochodów zwiększyła się pięciokrotnie. Obok zjawiska rozjeżdżania osiedlowych uliczek, które nie były przystosowane do takiego natężenia ruchu i obciążeń, pojawiło się zjawisko braku miejsca dla postoju samochodów na osiedlach. Niezbędne stały się nowe miejsca postojowe w zatokach uliczek oraz na nowych parkingach. Ich tworzenie i budowa stały się punktem naszej strategii
w ostatnich kilkunastu latach, oraz działań realizacyjnych których stale było za mało.

To dlatego podejmujemy ciągłe starania dla poprawy tych niekorzystnych relacji.
W dekadzie lat 2000-2010 zrealizowaliśmy program przebudowy układu komunikacyjnego wewnątrz osiedla Wschód w rejonie budynków wysokich. Tam działania te wymusiły nakazy przepisów ochrony p.poż. i potrzeba stworzenia dróg dla akcji wozów strażackich. Dzisiaj dopracowujemy fragmenty nowych ciągów w tym rejonie, modernizując starą nawierzchnię.

W ostatnich latach zamknęliśmy program modernizacji  we wschodniej części tego osiedla, przy ul. J. Robotniczej, gdzie przez długie lata mieszkańcy docierali do swych budynków prowizoryczną drogą z okresu budowy, a samochody parkowali na przydomowych trawnikach.

Z kolei w osiedlu Teklin, które skutki bylejakości wykonawczej z lat 80-ych odczuwa najbardziej, modernizujemy od kilku lat główną arterię ul. Parkingowej oraz chodniki przed budynkami. Pracę prowadzimy etapami w miarę posiadanych środków.

Podobne prace realizowaliśmy w najstarszych osiedlach (parking w centrum
os. Żeromskiego) czy nakładki asfaltowe na uliczce wewnętrznej przy bl. 7 i 8 os. Centrum.

W tej ostatniej sprawie nasz niepokój budzi fakt, że ta modernizowana przez nas wewnętrzna uliczka osiedlowa, stała się praktycznie miejską obwodnicą dla ulicy Okrzei, która w wyniku przeprowadzonej modernizacji uzyskała jeden kierunek ruchu. Oczekujemy od władz miasta pilnego rozwiązania tego problemu, ponieważ obecna sytuacja zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszych budynków i powoduje żądania zamknięcia przejazdu w tej uliczce na obydwu jej odcinkach przy budynkach. Zgadzamy się z nimi, że zamieszkiwanie w centrum miasta i tak ogranicza już komfort związany z ciszą
i wypoczynkiem, nie musi jednak doprowadzać do ciągłej udręki i zagrożeń bezpieczeństwa.

Wracając do naszych działań, to informujemy że zwiększone środki jakie uzyskaliśmy w br. dzięki podwyżce odpisu na fundusz remontowy, kierujemy w znacznej części na działania remontowo-modernizacyjne na ciągach pieszych i uliczkach w ilości ponad dwukrotnie większej niż w 2010 r. (było 774 tys.zł.).

W 2011 r. będą wykonywane między innymi:

Administracja „Wschód”

- kontynuowanie modernizacji (wymiana nawierzchni na kostkę Bauma, wraz z dobudową  
zatok postojowych) trzech fragmentów ulicy Parkingowej

a/ odcinek o długości 100 m (pow. 900 m2) od bl. T 40 do bl. T 35,

b/ odcinek o długości 41 m (pow. 365 m2) od bl. T 5 do stacji trafo,

c/ odcinek o długości 108 m (pow. 900 m2) od bl. T 7B do przedszkola

- poszerzenie zatok postojowych przy bud. T 6 i T 7AB, oraz Piękna 7,

- remonty chodników (wymiana na kostkę Bauma) o łącznej długości 1320 m (2640 m2) na
wszystkich osiedlach PDM: na os. Wschód w rejonie bud. 7,9,10 i 15 (750 m2), na os. Teklin  
przy bud. 15 i 17, bud. 1A,2A,7AB,38AB,9,39 (1800 m2), na os. Piękna przy bl. 7 i 6A
(185 m2).

Administracja „Zachód”

- modernizacja z wymianą nawierzchni oraz budową zatok postojowych i ciągu pieszego na
placu manewrowym w centrum os. Kościuszki (pow. 300 m2),

- modernizacja chodników (wymiana) w os. Sikorskiego przed budynkami nr 2,4 i 5
(pow. 1250 m2),

- rozpoczęcie modernizacji drogi p.poż i chodników przed bud. 2 Centrum (po zakończeniu  
prac ociepleniowych na budynku przewidzianych w br.),

- wymiana nawierzchni podejść do bud. Nr 12 os. Batorego (ok. 200 m2)

Obecnie jest przeprowadzana w ŻSM procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawców powyższych prac. Zakładamy, że realizacja prac rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja br. Pozwoli to zainteresowanym mieszkańcom na śledzenie ich przebiegów.

Aktualnie są realizowane prace zaległe z planu 2010 r, przy bud. Nr 1
os. Żeromskiego, gdzie firma ELDMAR wymienia powierzchnię chodnika z dotychczasowej na kostkę Bauma.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu