29.03.2011 r.

NIKŁE ZAINTERESOWANIE UZYSKANIEM WŁASNOŚCI GRUNTU

W końcu miesiąca lutego br. informowaliśmy na naszych łamach „Tygodnia Żyrardowa” o uruchomieniu akcji informacyjnej dotyczącej warunków przekształcenia prawa do gruntu pod spółdzielczymi nieruchomościami, z wieczystego użytkowania
w prawo własności. Dla poszczególnych użytkowników lokali będzie to prawo związane
z własnością części działki przypisanej do grupy lokali ze spółdzielczym prawem, zaś dla „właścicieli”, prawem własności gruntu w udziale przypisanym do prawa odrębnej własności do lokali. Spójrzmy jak zatem wygląda zainteresowanie mieszkańców prowadzoną akcją.

Wszystkie grunty zabudowane u nas nieruchomościami spółdzielczymi należą do gminy. Obecnie prawo użytkowania wieczystego na podstawie którego spółdzielnia wykorzystuje grunty miejskie, należy do tzw. praw rzeczowych. Daje ono bowiem tytuł prawny do nieruchomości gruntowej, ale bardziej ograniczony niż pełna własność.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pełną własność polepsza sytuację użytkownika wieczystego gdyż:

● Daje mu pełnowartościowe prawo do gruntu.

● Nie musi on ponosić opłaty za użytkowanie wieczyste (1% wartości gruntu rocznie).
W naszej spółdzielni w przeliczeniu na lokal, w zależności od wielkości i miejsca zlokalizowania działki budynku stanowi to 1,00 – 4,00 zł/m2 p.u. czyli około 30÷200 zł rocznie przy obecnym poziomie opłat.

● Zniknie niebezpieczeństwo związane z możliwością wypowiedzenia użytkowania wieczystego przez właściciela gruntu.

● Uzyskanie prawa własności gruntu związanego z lokalem staje się inwestycją podnoszącą wartość tego lokalu.

Wadą jest zaś jednorazowy koszt jaki należy ponieść za przekształcenie.  Obok opłaty jaką wnosimy na rzecz gminy w wysokości 10% kwoty stanowiącej wartość przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności (ustala je gmina w oparciu
o mechanizmy wynikłe z Rozporządzenia R.M. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego) są ponoszone koszty pozostałe, takie jak:

- koszty wyceny gruntu przez rzeczoznawcę, którą zleca gmina,

- koszty uzyskania wypisów z rejestrów,

- koszt aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Przeanalizowaliśmy główną pozycję tych kosztów – kwotę przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności. Dla lokali z prawem spółdzielczym, które obejmuje bezpośrednio 90%-owa bonifikata (zgodnie z Uchwałą Nr 1/423/10 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 28 października 2010 r.), suma kwot przekształcenia wg szacunkowych (± 20%) wartości gruntów dla wszystkich naszych 144 budynków wyniosłaby 6,434 mln.zł. Opłata ta rozłożona na wszystkie lokale zawiera się w przedziale 100÷850 zł za lokal.

Ale w grupie lokali mieszkalnych ponad 1630 posiada prawo odrębnej własności, a to oznacza, że nie obejmuje ich uchwała RM Żyrardowa o 90%-owej bonifikacie. One korzystają z 50%-owej bonifikaty, wynikającej z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jedynie ci „właściciele”, których dochody na osobę w rodzinie są niższe od średniej krajowej (obecnie to 3225 zł), mogą skorzystać z 90% bonifikaty, jaką umożliwia ta ustawa. Wydaje się nam, że obejmie ona większość naszych właścicieli. Jeśli nie, to ich opłata będzie pięciokrotnie wyższa niż pozostałych.

I jeszcze jedna ważna informacja. Bonifikata uchwalona przez Radę Gminy nie dotyczy lokali niemieszkalnych (użytkowych). One za przekształcenie prawa do gruntu muszą wnieść pełne 100% wartości przekształcenia.

W ośmiu budynkach naszej spółdzielni (os. Żeromskiego, Centrum i Piękna –kompleks) występują lokale użytkowe wbudowane w parterach. Dla nich przekształcenie prawa, to wpłata pełnej kwoty wartości przekształcenia, jaka przypada w udziale.

Wydaje się zatem, że w tych ośmiu budynkach nie ma żadnych szans na to by zrealizować w nich akcję przekształceń, gdyż warunki finansowe dla lokali użytkowych, wykluczą taką możliwość z góry. A bez zgody wszystkich w budynku, przekształcenie jest  niemożliwe.

Podobnie będzie się działo w tych budynkach, gdzie nie będzie 100% zgody zarówno „właścicieli” jak i posiadaczy prawa spółdzielczego. Jedynie Sąd na wniosek znacznej większości posiadaczy praw do lokali może podjąć decyzję na tak, za sprzeciwiającego się właściciela, ale to długa i nie przetarta jeszcze przez nas droga prawna.

Tymczasem wszystko na to wskazuje, że ten „czarny”, dla przekształceń, scenariusz może się u nas spełnić. Po upływie miesiąca od rozpoczęcia akcji w dniu 25 lutego br.
w żadnym z budynków, gdzie termin na decyzję już mija nie ma zgody niezbędnej większości, dla prowadzenia dalszych działań jakim jest przygotowanie formalnych wniosków z danej nieruchomości do gminy skierowanych przez spółdzielnię i przez pojedynczych właścicieli z danej nieruchomości o przekształcenie prawa własności do ich działki pod budynkiem.

Oczywiście akcja cały czas trwa i nic nie można przesądzać. Zestawy powiadomień
o przekształceniach do poszczególnych budynków wysyłane są sukcesywnie. W tym momencie dotarły już do 75% naszych lokali, zaś do pozostałych dotrą w najbliższym tygodniu. Pierwsze wyniki pokazują, że zainteresowanie przekształceniami i chęć udziału
w dalszych działaniach wykazuje od 5 do 15% użytkowników lokali w budynkach, co jak wiadomo nie wróży powodzeniu dla żadnej z nieruchomości.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu