21.12.2010 r.

SPOKOJNYCH ŚWIĄT – DOSIEGO ROKU

 

Zegar czasu tyka nieubłaganie. To jedyny mechanizm naszego życia, który się nigdy nie zatrzymuje. Właśnie zamierza odmierzyć kolejny rok, a to oznacza także, że Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Zbliża się więc czas życzeń, ale i czas podsumowań. Stawiamy sobie wtedy pytania. Jaki był rok miniony? Co przyniósł i co zmienił w naszym życiu, w naszym działaniu i w naszym otoczeniu? Spróbujmy na nie odpowiedzieć.

 

Oceniamy, że miniony rok był dla spółdzielni kolejnym trudnym okresem. Pomimo poprawności naszych działań ekonomicznych,  którą potwierdziły doraźne kontrole
i badanie biegłego rewidenta, nadal musieliśmy się mierzyć z kryzysem gospodarczym w kraju. Odczuła go nasza działalność inwestycyjna, miał on niewątpliwy wpływ na sytuację dochodową spółdzielczych rodzin, co przełożyło się na wzrost zadłużenia czynszowego naszych mieszkańców. W końcu br. sięga ono kwoty 4 mln. zł.

Wśród grupy dłużników, u których dług narasta pojawiła się znaczna grupa „właścicieli lokali”, którzy stali się nimi w wyniku „taniego” przekształcenia. Okazuje się, że był to dla nich i tak za duży wysiłek, którego dzisiaj nie są w stanie unieść. Ta grupa podlega takim samym działaniom windykacyjnym, co pozostali mieszkańcy spółdzielczych lokali, jednak z wyłączeniem ochrony prawnej (prawa do lokalu socjalnego) w przypadku wyroku eksmisyjnego oraz braku dostępu do dodatku mieszkaniowego, który dla właścicieli mieszkań ma być zlikwidowany w trzyletnim okresie.

Poza tymi negatywnymi przypadkami, przekształcanie prawa do lokali w odrębną własność przestało być u nas działaniem akcyjnym, stało się normalną procedurą.
W minionym roku zrealizowaliśmy około 150 przekształceń tego prawa. Posiada go na dzisiaj w spółdzielni 1650 lokali.

W końcu minionego roku Rada Miasta Żyrardowa podjęła uchwałę o udzieleniu spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty przy przekształcaniu prawa do gruntu na własność w wysokości 90% jego wartości. To ważna decyzja, chociaż spóźniona
o conajmniej 5 lat. Komplikuje ona sprawę, gdyż nie obejmuje swym zakresem grupy właścicieli, którymi stali się oni w ostatnich trzech latach. Oni muszą składać oddzielnie wnioski i uzyskają niższe bonifikaty. Ponadto decyzję o przekształceniu prawa do gruntu muszą w każdej nieruchomości podjąć wszyscy jej mieszkańcy, a to może się okazać trudne.

W minionym roku ustabilizowaliśmy nasze działania organizacyjne związane
z likwidacją solidaryzmu finansowego w spółdzielniach
przez zapisy ustawy z dnia
14 czerwca 2007 r. Każda nieruchomość spółdzielcza rozlicza swoje koszty za energię elektryczną, sprzątanie, opłaty gruntowe, nierozliczoną wodę w lokalu, podgrzanie wody
w budynku i wnosi opłaty w różnych wysokościach.

Ważnym elementem składowym opłat są koszty dostaw ciepła, wody i odbioru nieczystości. Mamy sygnały od dostawców, że niektóre nie wzrosną wcale, inne
w niewielkim zakresie. Napewno wzrosną jednak wszystkie z tytułu podwyżki o 1% podatku VAT.

Natomiast po dwuletniej przerwie wznawiamy działania przy ociepleniach budynków. Nacisk mieszkańców na kontynuację termomodernizacji powoduje, że dopracowujemy szczegóły takiego programu i w przyszłym roku chcielibyśmy ocieplić
8 budynków. Z tą sprawą, ale i nie tylko, wiązała się decyzja o podniesieniu odpisu na działania remontowe. Nie był on powiększany od 10 lat, natomiast po 2007 r. fundusz remontowy spółdzielni utracił źródło zasilania w środki z przekształceń prawa lokatorskiego na prawo własnościowe, a stanowiło ono blisko 25% środków zbieranych w opłatach czynszowych. Znaczną ilość środków w przyszłorocznym planie remontów przeznaczamy na odtworzenie infrastruktury drogowej w osiedlach, na stan której skarży się wielu mieszkańców, w tym użytkowników pojazdów samochodowych. Nasze zaplanowane działania wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

W 2010 r. odnotowaliśmy także wiele pozytywnych dokonań, które pozwalają wejść w Nowy Rok z większą radością. Były to:

 

● Realizowanie bez zahamowań przekształceń prawa do lokali, w tym prawa lokatorskiego za przysłowiową złotówkę, który to mechanizm Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jako niezgodny z Konstytucją RP. Uznaliśmy, że mleko w sprawie się już wcześniej rozlało, a w przypadku pozytywnego rozpatrywania w kraju pozwów innych spółdzielni do sądu, o utracone przychody z tego tytułu, będziemy również występowali
w powyższych sprawach na drogę sądową ze Skarbem Państwa. Oceniamy, że nasza spółdzielnia utraciła w akcji tanich przekształceń ponad 20 mln. zł.

 

Utrzymywanie ciągłej gotowość naszej spółdzielni do realizacji jej statutowego obowiązku – budowy mieszkań dla naszych członków. Przykładem jest zakończenie
w kwietniu br. realizacji budynku o 16 lokalach mieszkalnych, oraz budowa kolejnego, który znajduje się w stanie surowym zamkniętym. We wrześniu przekazaliśmy użytkownikom 8 lokali użytkowych w pawilonach na os. Wschód a w listopadzie 48 blaszanych boksów garażowych na terenie bazy ZBR przy ul. Okrzei, które będą użytkowane w systemie wynajmu.

 

● Realizowanie zawartych w programach prac modernizacyjnych budynków, w tym między innymi:

- budowę hydroforni indywidualnej dla bud. Nr 18 os. Wschód,

- wymianę okien na klatkach schodowych w 10-ciu bud. PDM,

- modernizację elewacji balkonów, cokołów i wiatrołapów w trzech bud. systemu WB-80 na os. Teklin,

- wykonanie zatok postojowych przed czterema budynkami na os. Teklin i Piękna,

- wykonanie parkingu przed bud. 23 b os. Wschód,

- ułożenie dywanika asfaltowego na uliczce wewnętrznej przy bud. Nr 7 os. Centrum.

 

● Dozorowanie, konserwacja i remonty budynków oraz ich elementów, utrzymanie stanu sprawności wymaganego przepisami prawa budowlanego – w tym sprawność
i bezpieczeństwo instalacji gazowych, spalinowych i wentylacyjnych, układów cieplnych, układów zasilania wodnego oraz dźwigów osobowych. Utrzymywanie sprawności systemów p.pożarowych i bezpieczeństwa na ciągach pieszych i uliczkach wewnątrzosiedlowych.

 

● Dostosowaliśmy nasze unormowania prawne wewnętrzne (statut i regulaminy) do wymogów często zmieniającego się prawa dla spółdzielni mieszkaniowych. Przeprowadziliśmy w br. dwa Walne Zgromadzenia w częściach. Zmieniliśmy statut i zasady wyboru Rady Nadzorczej, która będzie wybierana w całości na okres 3 letni, w składzie zmniejszonym w stosunku do dotychczasowego o trzech członków. Zmiany statutowe zostały zarejestrowane w KRS, a Rada Nadzorcza wybrana została wg nowych zasad statutowych.

 

O tych wszystkich sprawach rozmawialiśmy w minionym tygodniu w grupie samorządu spółdzielczego na wigilijnych spotkaniach opłatkowych.

Pierwszym, w Osiedlowym Domu Kultury zorganizowanym wspólnie przez Rady Osiedli Żeromskiego i Sikorskiego oraz os. Batorego-Radziejowska, którym przewodniczą wieloletni działacze samorządowi i społeczni kol. Krystyna Rypina i kol. Leszek Mela. W rodzinnej atmosferze przy udziale przewodniczącej Rady Nadzorczej kol. Krystyny Zielińskiej i członków Zarządu spółdzielni, rodzinnie i z kolendami przebiegało to spotkanie.

Drugie spotkanie w Klubie Osiedlowym „KOLIBER” zorganizowały Rady Osiedli: Wschód, Teklin-Piękna, Kościuszki i Centrum. Kierują nimi długoletni działacze spółdzielczy: kol. Iwonna Polaczek-Farska, Andrzej Drużyński i pełniący obowiązki po śmierci Andrzeja Osińskiego – Wojciech Grundman. Tu były także wspomnienia o tych działaczach co od nas odeszli w minionym roku. Obok Andrzeja byli to Kazimierz Krzemionka, Zenon Irzycki, Zygmunt Brycki. Były też kolędy śpiewane przez p. Roberta Siniarskiego. Były kolędy śpiewane wspólnie z uczestnikami przez Pana Roberta

Na obydwu spotkaniach dzielono się opłatkiem, były wzajemne życzenia oraz nadzieja na to, że kolejny rok u nas w spółdzielni, w naszym mieście i w kraju a także w naszych rodzinach będzie lepszy.

Z taką nadzieją ale także z przeświadczeniem, że tak się będzie działo pozostaje Zarząd Spółdzielni.

 

Wszystkim naszym członkom i pozostałym mieszkańcom życzymy wiele zadowolenia
i radości ze wspólnego zamieszkiwania. Życzymy im zdrowia i dostatku. By nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były spokojne i wesołe a rok 2011 szczęśliwy
i dostatni.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu