07.12.2010 r.

PLANY DZIAŁAŃ REMONTOWYCH

NA 2011 ROK – ZATWIERDZONE

 

            Na listopadowym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdziła, przygotowane przez służby techniczne Administracji i zaopiniowane przez Komisje Rady projekty planów techniczno-remontowych, działań przy instalacjach gazowych oraz działań eksploatacyjnych w osiedlach. Przyjęcie planów pozwala na podjęcie działań przygotowujących  procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawców do planowanych robót.

 

            Od miesiąca sierpnia 2007 r. fundusz remontowy jest gromadzony i przypisany do rachunku każdej nieruchomości budynkowej w wysokości wynikłej z naliczeń uwzględniających powierzchnię użytkową lokali w budynku. Do chwili obecnej fundusz ten w wysokości 0,73 zł/m2 pow. użytkowej jest dzielony na część budynkową – 0,51 zł/m2 (dla prac w budynkach) i część na nieruchomości wspólne – 0,22 zł. Ale na 49-ciu budynkach, które były ocieplone w ostatnich 6-ciu latach, mieszkańcy spłacają ze środków gromadzonego funduszu budynkowego raty kredytu bankowego zaciągniętego na realizację ociepleń. Odpis na ten cel – 0,22 zł/m2, pomniejsza zbierany w ich budynkach remontowy fundusz budynkowy. W sumie więc gromadzą one nie po 0,51 zł lecz po 0,29 zł/m2.

            Decyzja o podwyższeniu odpisu na działania remontowe od 1 lutego 2010 r. o 0,50 zł/m2 p.u. powoduje, że będziemy na obydwu rodzajach funduszu dysponowali środkami w wysokości ponad 4,6 mln. zł. z czego 2,720 mln. na funduszu budynkowym i 1,880 mln. na funduszu nieruchomości wspólnych.

            Decyzja o podwyżce odpisu na fundusz remontowy pomimo, że wywołała dyskusje
i liczne pytania, wydaje się niezbędna. Raz, że wspomniane 49 ocieplonych budynków gromadzi rocznie niewielkie środki, niewystarczające na podjęcie wielu prac. Dwa, że 70 budynków (tj. 50% ogółu) w efekcie działań naprawczych po 1 sierpnia 2007 r. będzie mieć na koniec 2010 r. deficyt środków na swoim koncie remontowym. Pieniądze te, które pożyczono z kont innych budynków powinny więc być zwrócone a niezbędne prace remontowe na budynkach z deficytem środków i tak powinno się wykonać..

 

I. Plan działań budynkowych na 2011 r. zakłada realizację m. innymi:

   1. Robót dachowych (smarowanie, remont kominów, obróbek blacharskich)
        na 27 budynkach w obydwu administracjach na kwotę                                  - 1,060 mln.

   2. Malowania klatek schodowych w 3 budynkach                                                 - 0,140 mln

   3. Naprawę i malowanie płyt balkonowych, cokołów i wiatrołapów

       w 4-ech budynkach systemu WB-80                                                                   - 0,255 mln

   4. Pomiary energ. instalacji elektrycznej w budynkach na wszystkich osiedlach

       w 70-ciu budynkach                                                                                                  - 0,493 mln

   5. Wymianę okien w klatkach schodowych w 10-ciu budynkach                         - 0,067 mln

   6. Wykonanie nowych hydroforni  wodnych w 2-ch budynkach

       wysokich os. Wschód                                                                                                - 0,120 mln

   7. Wykonywanie prac alpinistycznych (doszczelnianie w budynkach

       nieocieplonych systemu WK-70)                                                                              - 0,060 mln

   8. Przebudowę daszków wiatrołapów wraz z docieplaniem ścian i malowaniem

       w 8 budynkach os. Wschód i Teklin                                                                      - 0,107 mln

   9. Remont naświetli w budynkach typu Czerskiego                                               - 0,032 mln

 10. Wykonanie wodnej instalacji p.poż. w bud.wysokim (bl. 5 Centrum)             - 0,040 mln

 11. Naprawę i wymiana drzwi wejściowych do klatek w 4 bud. os. Teklin           - 0,013 mln

 12. Remonty balkonów w 2 bud. os. Słoneczna                                                       - 0,012 mln

oraz inne prace

II. Natomiast w planie działań na nieruchomościach wspólnych przewidziano m. innymi  
     realizację:

     1. Remonty chodników przy 13 bud. w PDM oraz w os. adm. Zachód                        - 0,492 mln

     2. Remonty dróg wewnątrzosiedlowych, z wykonaniem zatok postojowych

        (wszystkie osiedla)                                                                                                             - 0,590 mln

     3. Naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej przy bl. 27 Teklin                                     - 0,015 mln

     4. wykonywanie małej architektury (sprzęt zabawowy, ławki, kosze,

         pergole śmietnikowe) na wszystkich osiedlach                                                          - 0,165 mln

oraz prace inne

 

III. Plan działań na instalacjach gazowych zakłada m. innymi:

      1. Prace konserwacyjne i dozór techniczny na wszystkich budynkach             - 0,208 mln

      2. Wymianę armatury stożkowej na kulową w bud. 8 os. Piękna                      - 0,011 mln

      3. Remonty instalacji gazowej w 19-tu bud.                                                          - 0,421 mln

oraz prace inne

 

IV. W planie działań dźwigowych przewidziano m. innymi:

     1. Bieżącą konserwację dźwigów                                                                       - 0,114 mln

     2. Prace remontowe wg zleceń dozoru                                                                - 0,038 mln

     3. Badania dozorowe Urzędu Dozoru Technicznego                                         - 0,026 mln

 

Pełny i szczegółowy zakres zadań planowanych, zainteresowani mogą uzyskać ze strony internetowej ŻSM  www.zsm.net.pl

 

 

                                                                                                          Zarząd ŻSM

           

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu