12.10.2010 r.

OD PRZYSZŁEGO ROKU BĘDZIEMY ZBIERAĆ WIĘCEJ NA REMONTY

W marcu 2000 r. Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podniosła stawkę odpisu na fundusz remontowy do poziomu 1,00 zł na m2 p.u. W minionym dziesięcioleciu w ramach tej stawki i środków jakie pozwalała ona kumulować nastąpił rozdział na część konserwacyjną i remontową. Po 2007 r. gdy weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy spółdzielczej i ta ostatnia część rozdzielona została na fundusz remontowy budynkowy i fundusz remontowy osiedla.

Od kilku już lat ze zbieranej złotówki – 0,27 zł przesunięto do funduszu eksploatacyjnego każdej nieruchomości z przeznaczeniem na bieżącą konserwację, dozór
i techniczne utrzymanie, a 0,22 zł przekazywane jest na fundusz remontowy osiedla, zaś
0,51 zł na działania remontowe w każdym z budynków. Należy przy tym dodać, że ta ostatnia pozycja jest mniejsza o 0,22 zł i wynosi 0,29 zł – w tej grupie 49-ciu budynków które zostały w ostatnich 5-ciu latach ocieplone i spłacają kredyt bankowy. Kwota uzyskana z tych
0,22 zł/m2, wspólnie drugą częścią (1,00 zł) spłacaną przez mieszkańców jest przekazywana na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na ocieplenie ich budynków.

Dlatego, każdy trochę zorientowany w kosztach działań remontowych przyzna, że zarówno środki remontowe gromadzone z tych budynków, ale także i z budynków nieocieplanych są niewystarczające na występujące w nich potrzeby remontowe, by można je było samodzielnie, siłami mieszkańców jednego budynku realizować.

Ustawa z 14 czerwca 2007 r., nakazuje rejestrację wydatków remontowych dla każdego budynku. Tym samym nie zakazuje wspomagania ich środkami finansowymi innych budynków. Jednak pomoc ta ma mieć charakter pożyczki, do zwrotu w rozsądnym okresie czasu (np. 5-ciu lat).

Tymczasem już dzisiaj, gdy działania remontowe w zakresie znacznie większym niż zgromadzone przez budynek środki, stają się niezbędne (np. remont dachu, itp) zadłużenie budynku w stosunku do gromadzonych w nim środków remontowych, przekracza okresy nawet ich 10-cio letniej kumulacji.

Nasze Administracje sporządziły w III kwartale br. wykaz potrzeb remontowych poszczególnych budynków w okresie lat 2011-2015. Przy czym wykonano je w dwóch zestawach: prac bardzo pilnych i prac pilnych.

Grupa prac bardzo pilnych w Administracji „Wschód” to: remonty dachów, wymiana okien na klatkach schodowych i okienek piwnicznych, wymiany deszczowych rur spustowych w budynkach wysokich, malowanie klatek schodowych, pomiary energet. w lokalach, remont inst. p.poż., wykonanie instalacji odgromowych, wymiana grzejnikowych zaworów termostatycznych w lokalach, budowa hydroforni budynkowych, przeniesienie energetycznych szaf przyłączeniowych na zewnątrz budynków, wykonanie opasek betonowych przy budynkach. Już z tego tytułu stawki wpłat na fundusz remontowy powinny dla poszczególnych  budynków zawierać się w przedziale od 0,62÷3,02 zł/m2 miesięcznie.

Uwzględniając potrzebę zrealizowania prac pilnych takich jak: - wymiana instalacji zsypów w bud. wysokich na nowe, remonty elewacji i docieplania, wymiana w części budynków pionów i poziomów instalacji wod.-kan., pokrycie płytkami lastrykowymi powierzchni schodów i podestów na klatkach schodowych stawki te powinny zawierać się w przedziale od 1,19÷4,9 zł/miesięcznie.

Z kolei w Administracji „Zachód”, gdzie potrzeby remontowe są podobne jak
w PDM, z większym naciskiem przy starzejącej się instalacji elektrycznej budynków potrzeby prac b. pilnych to przedział od 0,29÷1,95 zł/m2 zaś z pracami pilnymi ( w tym modernizacje) – od 3,0-6,05 zł/m2 miesięcznie.

Nie mniej szeroki jest zakres potrzeb na terenach osiedlowych, w szczególności
os. Teklin, ale także i na innych osiedlach. Dotyczy to wykonania praktycznie od nowa ciągów ulicznych, zatok i miejsc postojowych dla samochodów, ciągów pieszych, placów zabaw, terenów zielonych, ich oświetlenie itp.

I tak w Administracji Wschód potrzeby remontowe na lata 2011÷2015 przy realizacji terenów utwardzonych (chodniki, drogi, parkingi, zatoki postojowe) szacowane są na poziomie 6,350 mln.zł , zaś w Administracji Zachód na poziomie 2,570 mln.zł.

Przedłożony materiał został poddany analizie i ocenie przez samorządy osiedlowe, Radę Nadzorczą i jej komisje. W jej ocenie sformułowany został postulat by przez coroczne analizy i oceny zbliżać się do poziomów zaliczek niezbędnych na pokrycie zaplanowanych kosztów działań remontowych w budynkach. W obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej nie jest to jeszcze możliwe. Dlatego wzrost funduszu remontowego nie powinien przekraczać 0,50 zł/m2.

Rada Nadzorcza ŻSM na wrześniowym posiedzeniu taki wariant podwyżki przyjęła –wzrost o 0,50 zł do poziomu 1,23 zł/m2 p.u. Jednocześnie na wniosek obydwu Administracji, który uwzględnia różną specyfikę potrzeb, w zarządzanych przez nie osiedlach ustalono, że podział kwoty podwyżki na fundusz remontowy budynkowy i fundusz wspólny osiedlowy,
w każdej z nich będzie inaczej dokonany.

W Administracji Wschód będzie to 0,20 zł/m2 na nieruchomości budynkowe, a 0,30 zł/m2 na fundusz osiedla, bo potrzeby są tu znacznie większe, zaś w Administracji Zachód relacje podziału będą odwrotne (0,30 zł/m2 – f. budynkowy o 0,20 zł/m2 – f. wspólny osiedla).

Zmiany w opłatach zgodnie z ustawą o s.m. zostają przekazane do wiadomości mieszkańców i zaczną obowiązywać po trzech miesiącach, od 01 lutego 2011 r.

 

Zarząd ŻSM

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu