27.07.2010 r.

CO RZĄD ROBI DLA GOSPODARKI SPÓŁDZIELCZEJ?

 

Pytanie takie zadajemy my spółdzielcy. Pytanie takie zadają obywatele oczekujący na tanie mieszkania, które mogłyby być przez spółdzielnie budowane. Pytanie takie zadaje najbliższy koalicjant w rządzie – P.S.L.

 

 1. I. WNIOSEK KLUBU PSL DO PREMIERA

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił na 69 posiedzeniu Sejmu
w dn. 24 czerwca br. Wniosek do Premiera Rządu RP o przedstawienie w ramach informacji bieżącej działań, podejmowanych przez Rząd na rzecz rozwoju gospodarki spółdzielczej w Polsce. Wniosek w dłuższym wystąpieniu zaprezentował i uzasadnił poseł PSL Stanisław Kalemba. Obecnie posłowie oczekują na informację Rządu w tej sprawie.

We Wniosku Klubu stwierdza się m.in.:

Polska spółdzielczość ma dziś jedne z najgorszych regulacji prawnych
w demokratycznym świcie. Godzi się przypomnieć, że w wyniku tak stanowionego prawa potencjał społeczny i materialny spółdzielni zmniejszył się o ponad połowę,
a udział w rynku czterokrotnie. Żaden z rządów po 1989 roku nie określił swojego stosunku do tego ważnego sektora gospodarki, ani jego miejsca w systemie społeczno
-gospodarczym naszego kraju. Trudno zrozumieć taką sytuację wobec znakomitego rozwoju spółdzielczości w krajach Europy zachodniej, jako najważniejszego komponentu gospodarki społecznej. Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych od dawna przykładają dużą wagę do potrzeby wspierania tego sektora.

Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Komisja Europejska wydały specjalne zalecenia dotyczące promowania spółdzielczości. Sekretarz Generalny ONZ corocznie wydaje specjalne posłanie podkreślające potrzebę rozwoju systemu spółdzielczego. Szczególnego znaczenia nabiera sektor spółdzielczy po światowym kryzysie finansowym i gospodarczy. Dowiódł on, że trwały i bezpieczny rozwój świata wymaga budowania zróżnicowanego systemu gospodarczego.

Wyrazem podkreślenia roli i znaczenia spółdzielczości jest proklamowanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych roku 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

Klub poselski PSL skierował do Premiera następujące pytania:

 1. Czy Rząd RP dostrzega potrzebę uporządkowania i poprawienia warunków prawnych dla spółdzielczości w Polsce, a jeśli tak to kiedy i jakie działania w tej sprawie zamierza podjąć?
 2. Czy Rząd RP podziela opinie i zalecenia zawarte w dokumentach organizacji, których Polska jest członkiem, w tym MOP, KE i ONZ.
 3. Czy Rząd RP zamierza podjąć działania związane z proklamowanym przez ONZ Rokiem Spółdzielczości, a jeśli tak to na czym one będą polegać?
 4. Jaka jest opinia Rządu na temat projektu uchwały o powołaniu w Sejmie RP Komisji nadzwyczajnej ds. spółdzielczości i mieszkalnictwa wobec wyraźnej konieczności inicjatywy legislacyjnej w tym zakresie ze strony rządu?

 

 

 

 1. PROJEKT RZĄDOWY PZYGOTOWANY W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY – przewidujący stworzenie społecznych grup mieszkaniowych.

 

W ramach wsparcia społecznego budownictwa własnościowego, państwo będzie uczestniczyło docelowo w realizacji nowego programu wsparcia gospodarstw domowych zaspokajających potrzeby mieszkaniowe, w formie tzw. społecznych grup mieszkaniowych (dalej SGM). To kierunek zgodny z projektem założeń ustawy
o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ramowe przepisy określające system realizacji przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego w formule mieszkań na wynajem, zakładający partycypację przyszłego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkaniowego z docelowym przeniesieniem własności, zostanie uzupełnione instrumentem wsparcia w formie preferencyjnego kredytu mieszkaniowego, udzielanego na sfinansowanie wkładu pokrywającego część kosztów budowy mieszkania realizowanego w ww. formule (partycypacja lokatora):

 • kredyt objęty będzie pomocą państwa w formie dopłat do oprocentowania, pokrywających ok. 50% należnych odsetek;
 • dopłaty udzielane przez okres 10 lat, nie dłużej jednak niż połowa wynikającego z umowy SGM okresu pomiędzy zawarciem umowy najmu
  i przeniesieniem prawa własności na lokatora (maksymalizacja dopłat
  w przypadku, gdy wynikający z umowy SGM okres wykupu mieszkania przewiduje pełne rozliczenie spłat lokatora i przeniesienie prawa własności po 20 latach trwania umowy najmu);
 • maksymalna powierzchnia mieszkania, którego najem w ramach SGM będzie uprawniał do ubiegania się o kredyt określona w ustawie;
 • zasada ograniczająca kwotę rozliczenia inwestycji wymaganego do przeniesienia własności na poziomie nie wyższym niż 1,1 kosztów budowy mieszkania;
 • zasady przekazywania i rozliczania dopłat, jak również ramy instytucjonalne nowego programu określone przy wykorzystaniu mechanizmów ustawy z dnia 8 września 2006r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Nowy model SGM oraz korespondujący z nim instrument wsparcia będą z założenia adresowane do gospodarstw osiągających wyższe dochody niż grupa docelowa segmentu społecznego budownictwa na wynajem, ale nadal nie posiadających możliwości bezpośredniego zakupu mieszkania na rynku. W stosunku do dotychczasowych, zróżnicowanych form wsparcia budownictwa własnościowego, nową cechą wyróżniającą rozwiązania będzie warunek zastosowania pomocy
z budżetu państwa wyłącznie do wskazanego systemu podaży mieszkań.

Oparcie instrumentu wsparcia na modelu SGM będzie istotnym elementem odpowiedniego adresowania programu. Ograniczy pomoc publiczną wyłącznie do systemu wieloletniego dochodzenia do prawa własności lokalu mieszkalnego: rozłożony na lata okres „spłaty mieszkania”, brak wymogu jednorazowej zapłaty ceny.

 

Redakcja Kuriera Spółdzielczego

 

 

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu