POWIEDZIELIŚMY  - DOŚĆ CZEKANIA

 

Środowisko spółdzielców mieszkaniowych ma dość czekania na łaskę rządu
i parlamentu. Zamiast porządkowania prawa, ich decyzje wprowadzały coraz to nowe sankcje. W tej sytuacji środowisko spółdzielców wystąpiło z projektem obywatelskim który ma naprawić błędy popełnione przez kolejne rządy i parlamenty w ustawie
o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Pisaliśmy na ten temat dwa miesiące temu, gdy powstały Komitet Inicjatywy Obywatelskiej został w pierwszych dniach kwietnia br. zarejestrowany przez marszałka Sejmu i podjął zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Popierają go spółdzielnie zrzeszone w 14 związkach rewizyjnych w kraju.

Obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przy której dłubanie trwało przez osiem lat, to zlepek niespójnych norm, których stosowanie przysparza poważnych trudności
w administrowaniu spółdzielniami. W ostatnich latach, zdaniem środowiska spółdzielczego problemy wręcz się zaostrzyły. Zaczęło się to wtedy, gdy z powodów politycznych zlikwidowano spółdzielcze budownictwo lokatorskie. W sposób świadomy przyjęto te decyzje, bowiem ich celem było tak naprawdę otworzenie pola dla działalności deweloperów. Wykorzystano tę metodę po raz kolejny, po 1990 roku, kiedy to likwidacja związków centralnych spółdzielczości, zahamowała rozwój spółdzielni i stworzyła grunt do ekspansji sektora prywatnego. Teraz, zamiast tanich mieszkań, budowanych przez spółdzielnię, według zasady non-profit, przy udziale kredytów zaciągniętych i obsługiwanych przez spółdzielnie, Polacy mieli odtąd kupować drogie, bo powiększone o marżę dewelopera, mieszkania.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Gwałtowanie spadła liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie. Cała grupa ludzi o niskich dochodach praktycznie pozostała bez szansy na własne mieszkanie. Ogromna ich część nie kwalifikuje się do otrzymania kredytu komercyjnego, Natomiast wydolność budownictwa socjalnego (w ub.r. budowano jedno mieszkanie na statyczną gminę) oraz kurczenie się w wyniku wyprzedaży, zasobu mieszkań komunalnych i starzenie się istniejącej substancji, powodują, że grupa ok. 700 tys. osób, kwalifikujących się do takich mieszkań, pozostaje bez szans.

Spec-nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2007r. – dzieło POPis-u zburzyła racjonalny ład i w jego miejsce przyniosła anarchię, sprzeczne z sobą zapisy, a także ograniczyła spółdzielczą demokrację. M.in. narzucono spółdzielniom zróżnicowane warunki finansowe przekształcenia praw lokatorskich na własnościowe,  w wyniku czego ok. 2,6 mln członków, którzy uzyskali uprawnienia własnościowe przez 2007 rokiem, poniosło znaczne obciążenia finansowe, a 900 tys. członków uzyskujących takie same uprawnienia majątkowe od 2007 r. tych obciążeń finansowych nie poniosło. Ograniczono możliwości członków swobodnego wyboru tytułów prawnych do lokali  wprowadzono zakaz ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wprowadzono również arbitralny nakaz odrębnego dla każdej nieruchomości rozliczania kosztów i przychodów, co praktycznie przekreśla możliwość realizacji jednej z podstawowych zasad spółdzielczych – solidaryzmu społecznego.  Ograniczono również demokrację, poprzez ograniczenie możliwości spółdzielni decydowania o formie organizacyjnej obrad najwyższego jej organu czy o długości kadencji rady nadzorczej. Ograniczeń tych nie zastosowano w odniesieniu do innych rodzajów spółdzielni.

Wprowadzono przymus przekształcania nieruchomości z wykupionymi mieszkaniami
o wyodrębnionej własności we wspólnoty. Dziś spółdzielnie utraciły zainteresowanie budowaniem nowych mieszkań, bowiem te z urzędu musza tworzyć wspólnoty. Rozszerzono zakres interwencji resortu odpowiadającego za infrastrukturę w wewnętrzne sprawy spółdzielni. Prawdziwym kuriozum było wprowadzenie zasady wykupu za symboliczną złotówkę, mieszkań lokatorskich, Blisko 900 tys. takich lokali zostało przekształconych i w ten sposób spółdzielnie zostały pozbawione środków z powszechnego wykupu, które przeznaczane były na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych.

Spółdzielcy mieszkaniowi od dłuższego czasu wnioskowali, pod adresem rządu oraz ustawodawcy, o uporządkowanie treści ustawy przez usunięcie przepisów szkodliwych oraz likwidację sprzeczności i luk prawnych. Niestety, wnioski te nie zostały uwzględnione.

Doświadczeniem szczególnym był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008r.,
w którym uznano przepis art. 12 ust. 1 jako niezgodny z Konstytucją, gdyż pozbawia spółdzielnie część majątku wspólnego bez ekwiwalentu. Trybunał Konstytucyjny zalecił niezwłoczną nowelizację tego przepisu. Uchwalona 18 grudnia 2009r nowelizacja ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych zignorowała ten wyrok i ponownie uchwalono przepis art. 12 ust. 1 w brzmieniu wcześniejszym, uznanym przez Trybunał, jako niezgodny
z Konstytucją. Tymczasem art. 190 ust. 1 Konstytucji jednoznacznie stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Środowisko spółdzielcze uznało to za naigrawanie się z Konstytucji. Takim praktykom polityków można się przeciwstawić tylko przez działania szerokich gremiów obywatelskich. Stąd inicjatywa obywatelska.

Także Trybunał Konstytucyjny sprawił głęboki zawód. Wprawdzie przyznał w kilku miejscach rację spółdzielniom,  ale jednocześnie przedłużył o rok funkcjonowanie sprzecznego z Konstytucją prawa, sankcjonującego grabież spółdzielni. W innych sprawach zachował się  mocno kontrowersyjnie, lub uchylił się od werdyktu. Widać było, że polityka doraźna zwyciężyła w zachowaniach posłów, ministrów i niektórych sędziów TK.

W tej sytuacji spółdzielcy postanowili zgłosić projekt obywatelski ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Popierają go spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w 14 związkach rewizyjnych.

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej został zarejestrowany przez marszałka Sejmu i od połowy maja do 15 czerwca br. trwa akcja zbierania podpisów poparcia. Aby projekt mógł trafić do parlamentu, Komitet musi pod nim zebrać co najmniej 100 tys. podpisów.

Projekt obywatelski – jak wynika z uzasadnienia do ustawy – nie przewiduje anulowania decyzji które stworzyły określone prawa po stronie członków spółdzielni. Wszystkie dokonane przekształcenia praw do lokali zachowają swoją ważność. Intencją projektu ustawy jest by podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni i jej relacje z członkami były regulowane przepisami statutu spółdzielni a nie arbitralnymi rozwiązaniami narzuconymi przez ustawodawcę.

Projekt znajduje zrozumienie spółdzielców i zapowiada się, że swoje poparcie pod inicjatywą złoży kilkaset tysięcy osób. Na przykład u nas w Żyrardowie  podpisało się pod nim około 1550 osób, pomimo, że akcja zbierania podpisów zbiegła się z przygotowaniami i obradami Walnego Zgromadzenia Spółdzielni jak i z prezydencką kampanią wyborczą w kraju. Czy trafi on pod obrady i sejmowi politycy uszanują wolę spółdzielców? Projekt nie przynosi kontrowersyjnych zmian, porządkuje tylko oczywiste błędy popełnione w czasie legislacji. Szanuje demokratyczne decyzje spółdzielców i ostateczne decyzje pozostawia w ich gestii. Będzie to test woli politycznej koalicji, która deklaruje zrozumienie dla problemów spółdzielczości. Dotąd między deklaracjami a praktyką istniał zdecydowany rozdźwięk.

Dziś już można odnotować pierwszy skutek rozpoczęcia zbierania podpisów przez Komitet. Otóż specjalna podkomisja sejmowa, która od grudnia 2009r „drzemała” nad zgłoszonymi kilkoma projektami nowelizacji ustawy – rozpoczęła nad nimi pracę.

 

 

Zarząd ŻSM

 

 

 

Ps. Materiał stanowi przedruk fragmentów artykułu red. M. Makowieckiego z miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu